Młodzieżowa Rada w Mosinie?

Wczoraj odbyło się posiedzenie wspólne dwóch komisji Rady Miejskiej w Mosinie:
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej.

I część miała miejsce w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. Radni interesowali się działalnością i problemami tej placówki. Informacji udzielała nam pani Krystyna Przynoga – dyrektor Biblioteki.
Dowiedzieliśmy się m. in. że w Rankingu Bibliotek Mosińska placówka zajęła 164 miejsce na 787 bibliotek.
Ranking dostępny TUTAJ 

W większości bibliotek dotacje w 2015 roku pozostały na takim samym poziomie jak w 2014 roku. Średnia dotacja dla biblioteki stanowi 1,01 proc. budżetu gminny. Mosina przeznacza na zakup książek więcej niż średnia. Umożliwia to systematyczne uzupełnianie księgozbioru.

Czytelnictwo utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

ranking bibliotek
Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki osobiście lub wirtualnie, ponieważ MBP posiada ciekawą, bogatą w informacje stronę internetową.

II część spotkania miała miejsce w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Wzięli w niej udział gimnazjaliści – członkowie samorządów uczniowskich ze swoimi opiekunami i dyrektorami. Młodzież z mosińskich gimnazjów opowiedziała nam o swoich inicjatywach na terenie szkół.
Zaproszeni goście: przewodniczący Bartosz Wilczek i Natalia Kaźmierczak wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Luboń mówili m.in. o tym, jak działa Rada w Luboniu, jak odbywają się wybory.
O swoim projekcie “Młodzieżowy urząd”, który uzyskał grant w ramach programu “Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, opowiedziała Dorota Lisiak – prezes Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko.

Spotkanie było interesujące dla wszystkich uczestników.
Czy w Mosinie powstanie Młodzieżowa Rada, czas pokaże, ale warto było na ten temat porozmawiać.

III część posiedzenia – członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dyskutowali o zasadach rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum dla kandydatów spoza obwodów szkół. Zaopiniowanie 2 projektów uchwał w tym zakresie zakończyło posiedzenie, które trwało od 17.30 do 21.00.

0 Comments

No Comment.