Młodzież wykazała się dużą wiedzą

Dziś w Gimnazjum nr 2 w Mosinie odbył się I Gminny Konkurs MOSINA SAMORZĄDEM STOI.
Wzięło w nim udział 5 drużyn reprezentujących gminne gimnazja. W pierwszej części gimnazjaliści rozwiązali test wiedzy o samorządzie terytorialnym – TUTAJ
Młodzież wie ile gmina ma mieszkańców, kto jest Burmistrzem Gminy Mosina, zna nazwisko zastępcy, potrafi wymienić  sąsiednie gminy, wie czym zajmuje się burmistrz, skarbnik, sekretarz, przewodniczący rady, umie zdefiniować słowa: quorum, absolutorium, sesja, orientuje się w jakim referacie załatwić daną sprawę.
Nikt nie miał wątpliwości, że budżet to najważniejszy dokument opracowywany przez burmistrza, uchwalany przez radę, który zawiera roczny plan dochodów i wydatków gminy. Uczestnicy trafnie wskazywali najważniejsze dochody i wydatki gminy. Wszyscy wiedzieli, że na Budżet Obywatelski w 2017 r. gmina przeznaczyła 1,2 mln zł.
Każdy uczestnik znał nazwę najwyższego wyróżnienia w gminie i potrafił wymienić kilku laureatów.
Zdecydowanie gorzej wypadła znajomość okręgów wyborczych i radnych. Trudnym zadaniem było wymienienie komisji stałych Rady Miejskiej.
Tylko jeden zespół potrafił podać nazwę niemieckiej partnerskiej gminy Seelze.

W drugiej części młodzież rozpoznawała miejsca i osoby, w trzeciej wykonywała zadanie praktyczne polegające na wyborze inwestycji do realizacji.
Z  30 zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 1,2 mln zł musieli wybrać inwestycje za 300 tys. zł i uzasadnić swój wybór. Ich wypowiedzi były bardzo interesujące.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Pecnej i to ona otrzyma główną nagrodę w wysokości 800 zł. Zostanie wręczona zwycięzcom w czasie sesji Rady Miejskiej 30 maja 2017 r. Druga nagroda w wysokości 400 zł powędrowała do Gimnazjum w Rogalinku, a trzecia 300 zł trafiła do gimnazjalistów z Gminazjum nr 2 w Mosinie.
Konkurs odbywał się pod patronatem Rady Miejskiej w Mosinie. Nagrody zostały ufundowane przez mosińskich radnych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ze środków przeznaczonych na promocję gminy.

Dziękuję radnym Rady Miejskiej: p. Wiesławie Mani, Dominikowi Michalakowi oraz Łukaszowi Kasprowiczowi za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Dziękuję także organizatorom – p. dyrektor Alicji Trybus, p. Reginie Burkiciak – inicjatorce konkursu, p. Dariuszowi Madajowi oraz młodzieży i opiekunom.

Mam nadzieję, że wiedza o samorządzie przyczyni się do większego zaangażowania młodych ludzi w sprawy gminy teraz i w przyszłości.

Może niektórzy z nich zostaną radnymi, burmistrzami, posłami…

0 Comments

No Comment.