Mieszkańcy Sowinek uczcili pamięć pomordowanych

W niedzielę 18 września 2016 r. w lesie bogulińskim jak co roku odprawiona została msza św. w intencji spoczywających w bezimiennych grobach ofiar terroru hitlerowskiego i mieszkańców sąsiedniej wsi Sowinki.
Mszę św. koncelebrowali – ks. Łukasz Ruciński z parafii p.w. św. Mikołaja w Mosinie i ks. Waldemar Babicz – proboszcz parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Żabnie. Uroczystość została przygotowana przez mieszkańców tej niewielkiej miejscowości, którzy uporządkowali groby, przygotowali ołtarz polowy, a także oprawę liturgiczną mszy św.  Śpiew i recytacja wiersza o Ojczyźnie w wykonaniu p. Pohla sprawił, że nabożeństwo miało podniosły charakter.
Uroczystość uświetnili także strażacy z OSP Żabinko i Krajkowo oraz poczet sztandarowy Mosińsko-Puszczykowskiego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego im. Tadeusza Jakubiaka.
Po zakończeniu mszy św. pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na nabożeństwo przybyło wielu mieszkańców Sowinek i okolicznych miejscowości, a także Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie.

sowinki-2


SOWINKI – mogiły zbiorowe pomordowanych w czasie II wojny światowej

W roku 1940 hitlerowcy dokonywali w lasach niedaleko Mosiny masowych mordów Polaków, zwłoki zakopano na miejscu egzekucji. Dla zatarcia śladów zbrodni, zwłoki zostały przez Niemców odkopane i częściowo spalone jesienią 1943 r (lub w 1944 r.). W mogiłach pochowano m.in. chorych wywiezionych z Zakładu dla Ubogich w Śremie oraz przywiezionych tam pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Gostynina.

Dzięki zeznaniom świadków – pracowników Zakładu dla Ubogich w Śremie i Szpitala w Gostyninie oraz członków Sonderkommanda Lange, można ustalić przebieg akcji eksterminacyjnej:
“W początku 1940r. do Zakładu w Śremie przybył dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Dziekanka w Gnieźnie, który przeprowadził selekcję pacjentów. W dniu 10. czerwca 1941 r. do Zakładu w Śremie w godzinach rannych przyjechało z Poznania Sonderkommando. Jeden z samochodów był szczelnie obity (jak podawali świadkowie wyglądał na meblowóz), jak ustalono był to samochód- gazownia, w którym zagazowywano wprowadzone tam osoby. Po załadowaniu do w/w samochodu wyznaczonych pacjentów, zamykano drzwi i podłączano przewód spalinowy do wnętrza. Następnie cały konwój ruszył w kierunku lasu Bogulin.
Po dojechaniu na miejsce członkowie Sonderkommanda wykopali dół, następnie otworzono drzwi samochodu z zagazowanymi pacjentami. Wyciągnięto ich ciała pozbawiając je ubrań i ewentualnych ozdób. Potem wrzucono nagie ciała do mogiły, zasypano ją i zamaskowano. W dniu następnym tak samo zamordowano kolejnych pacjentów ze Śremu. W dniu 12.06.1941 r. w ten sam sposób zamordowano pacjentów, których przetransportowano tu z Gostynina. Dzięki staraniom pracowników w/w zakładów wykonane zostały listy pacjentów, którzy zostali wywiezieni w ramach przeprowadzonej w dniach 10 -12.06.1941 r. akcji.
Jesienią 1943 r. (choć niektórzy ze świadków podają rok 1944) do lasu przyjechało specjalne Komado, które rozkopało groby i spaliło znajdujące się tam ciała, a miejsca zbrodni ponownie zamaskowało. Z badań historycznych wiadomo, że na terenie Wielkopolski od jesieni 1943 r. do maja 1944 r. działało Sonderkommando Legath (Watterkommando Legath) zajmujące się usuwaniem miejsc masowych mordów, w ramach Sonderaktion 1005.” 1

8 mogił zbiorowych, ziemnych, w obramowaniu z krawężnikami betonowymi i krzyżami. Mogiły zlokalizowane na wschód od drogi Mosina – Śrem, ok. 1100 m w głąb lasu.

“W wyniku prowadzonych postępowań nie udało się ustalić danych osób, których ciała pochowano w masowych grobach w lasach na terenie leśnictwa Bogulin. Częściowo spowodowane było to brakiem dokumentów niemieckich, częściowo uniemożliwiało to spopielenie zwłok czy ich znaczny rozkład. W związku z powyższym nie udało się ustalić również dokładnej liczby pochowanych tam osób. Nawet w przypadku znanych z imienia i nazwiska pacjentów ze Śremu nie udało się ustalić, w których mogiłach zostali oni pochowani.” 2

Przy mogiłach znajduje się obelisk z napisem o treści:
„Ziemia ta kryje prochy
pomordowanych tutaj,
nieznanych ofiar terroru
hitlerowskiego z lat

II wojny światowej”

sowinki-3
0 Comments

No Comment.