Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej

Już po raz 17 Rada Miejska przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie osób za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

Podstawą prawna:
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

KAPITUŁA MEDALU RZECZYPOSPOLITEJ  MOSIŃSKIEJ wybierana jest na wniosek Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej przez RADĘ MIEJSKĄ na ośmioletnią kadencję.
Od kwietnia 2015 roku obraduje w składzie:

Krzysztof Lipiak  – Dziekan Kapituły, Jacek Szeszuła  – Sekretarz Kapituły, Danuta Białas, Sławomir Falbierski, Józefa Roszak-Rosić.

Głosowanie nad wnioskami o przyznanie Medalu jest tajne. Kapituła rekomenduje Radzie Miejskiej tylko te kandydatury, które przegłosowano jednomyślnie. Rada decyduje o przyznaniu Medalu w drodze uchwały.

Stosowne uchwały zostały podjęte przez radnych 29 kwietnia 2015 r.

Pani Krystyna Małecka – rodowita mosinianka z rodziny od pokoleń związanej z Mosiną. W 1984 r. razem z mężem Ryszardem założyła zakład Kotlarsko- Ślusarski “Lumo”, a w 1989 firmę LUMO-BIS specjalizującą się w produkcji instalacji kominowych. Po śmierci męża w 2005 r. przejęła zarządzanie firmą. Firma zatrudnia obecnie 44 pracowników. Działalność LUMO jest doceniana nie tylko przez klientów, ale również przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. W 2011 pani Krystyna otrzymała srebrną, a w 2014 złotą odznakę za zasługi dla rozwoju rzemiosła wielkopolskiego.
Pani Krystyna jest członkiem Rady Fundacji im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków przyznającej stypendia uzdolnionej mosińskiej młodzieży.
Pani Krystyna wyznaje zasadę: “Bo po to gromadzimy, żebyśmy mieli co rozdawać.”
Wspiera wiele organizacji charytatywnych, pomaga domom dziecka, szkołom, parafiom katolickim.
Od 13 lat jest zaprzyjaźniona z Klubem Bab Wspaniałych. Zorganizowała dla członkiń tego klubu 10 kilkudniowych wycieczek po Polsce.
Skromna, nie szuka rozgłosu, taktowna, troskliwa i wrażliwa – tak laureatkę Medalu scharakteryzowała autorka laudacji na jej cześć pani Ewa Buksalewicz-Moskal.

Pan Marek Pruchniewski – to  osoba bardziej znana w Polsce niż w miejscu zamieszkania. Laudację na jego cześć wygłosiła pani Karolina Talarczyk-Wieczorek. Pan Marek jest silnie związany z naszą gminą. Mieszka i tworzy w Krosinku.
więcej TUTAJ
lub TUTAJ

NAGRODY

0 Comments

No Comment.