Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej – 18 edycja

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Dziekan Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Krzysztof Lipiak przedstawił kandydatów do uhonorowania tym najwyższym odznaczeniem.
Rada na wniosek Kapituły MRM jednogłośnie podjęła uchwały o przyznaniu 4 Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej  jako najwyższego wyróżnienie i uhonorowania za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

Otrzymają je na uroczystej sesji w dniu 20 maja 2016 r.:

 • Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, która obchodzi w tym roku 70-lecie swojego nieprzerwanego istnienia. Orkiestra uświetnia wszystkie uroczystości patriotyczne, koncertuje w Polsce i za granicą.
  Przez orkiestrę przewinęło się kilka setek harcerzy. Orkiestrę prowadziło tylko 3 dyrygentów: Antoni Jerzak, Marek Kordowski i Maciej Kubacki.
 • Marian Szczepaniak – trener i działacz sportowy – długoletni zawodnik MKS Mosina, załozyciel i wieloletni  kierownik sekcji żeńskiej i męskiej piłki siatkowej. Prowadził mosińskie drużyny piłki siatkowej, które osiągały znaczące sukcesy sportowe.
 • Antoni Nadolny – muzyk i wychowawca młodzieży, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, kurier AK. Powołał do życia 40 osobowy Dziecięcy Zespół Muzyczny, który był ozdobą wszelkich uroczystości na terenie naszego miasta.
 • Dorota i Jacek Strzeleccy – plastycy i animatorzy kultury.Dorota Strzelecka- inicjatorka powołania Klubu Kolekcjonerów-Hobbystów, grafik w pierwszej lokalnej gazecie “Ziemia Mosińska”, inicjatorka powstania klubu młodzieżowego “Woodstock-blues,jazz, rock”, projektant mundurów i sztandaru Mosińsko-Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego, inicjatorka powstania wraz z mężem Jackiem Strzeleckim powstania Galerii Miejskiej, a ostatnio Salonu Poetyckiego.
  Jacek Strzelecki  – profesor zwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach malarskich zbiorowych i indywidualnych. Jego dzieła malarstwa monumentalnego znajdują się w wielu kościołach, w tym w kościele p.w. św. Mikołaja w Mosinie. Wraz z żona Dorotą i prof. Bogdanem Wegnerem był inicjatorem powstania Galerii Miejskiej w Mosinie, która działa już 23 lata stanowiąc prestiżowe miejsce działań artystycznych.


  Skład Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 2015 – 2023

  Krzysztof Lipiak – Dziekan, Józefa Roszak – Rosić, Danuta Białas, Jacek Szeszuła, Jerzy Falbierski


   

  LAUREACI MEDALU RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

1999

 1. Jakub Krauthofer-Krotowski – 3 maja 1848 ogłosił niepodległą Rzeczpospolitą Polską w Mosinie,
 2. Edward Raczyński 1891-1993 prezydent RP na Uchodźstwie.
 3. Kazimierz Maciejewski – lekarz, wielki społecznik, mosiński Judym.

2000

 1. ks. Roman Hildebrand – proboszcz w latach 1945 – 1972, budowniczy kościoła w Mosinie
 2. Antoni Jerzak – 1902 – 1985, powstaniec wielkopolski, harcmistrz, założyciel i kapelmistrz orkiestry harcerskiej
 3. Andrzej Kasprzyk – długoletni dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury

2001

 1. Ks. Cz. Szperzyński – proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Krośnie
 2. Mieczysław Konieczny – od 1936 r. prowadził drużynę zuchową ZHP w Mosinie, więzień obozów koncentracyjnych, od stycznia 1948 – grudnia 1949 komendant Hufca ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów, współtwórca harcerskiej orkiestry dętej (1946 r.)

2002

 1. Jan Kałuziński – burmistrz Gminy Mosina w latach 1993-2002
 2. Henryk Kołtoniak – długoletni prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego
 3. Janina Murkowska – lekarz stomatolog, 1912 – 2010 r, pracowała w Mosinie od 1938 r.
 4. Walenty Murkowski – lekarz – pracował w Mosinie od 1932 r. do 1975 r.
 5. Fabian Roszak – społecznik, regionalista, inicjator wielu akcji społecznych, np. budowy pomnika Tadeusza Kościuszki

2003

 1. Dorota Lisek – 1956 – 1990, pedagog, zajmowała się dziecmi specjalnej troski, społecznik, harcmistrz,
 2. Bożena Jakś – radna, redaktor Biuletynu Mosińskiego
 3. Rozstrzelani na Rynku

2004

 1. Ignacy Sterczyński – kompozytor, organista i dyrygent
 2. Zbigniew Miczko – matematyk, wieloletni nauczyciel szkół rolniczych i wykładowca telewizyjnego cyklu dla uczniów technikum, znakomity metodyk, założyciel OKS, redaktor Biuletynu Mosińskiego
 3. Kinga i Leon Kostrzewscy – nauczyciele z Rogalinka
 4.  Antoni Dziatkowiak – wybitny kardiochirurg, który ufundował stypendium dla mosińskiej młodzieży

2005

 1. Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie – nauczyciele z Daszewic
 2. Marian Rembowski – 1916 – 1999 w czasie wojny łącznik w Batalionach Chłopskich, więzień obozu w Żabikowie, Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie działa w PSL, współpracuje z St. Mikołajczykiem.
 3. Ks. Edward Majka – ur. 1943, od 1996 proboszcz parafii pw. św. Mikołaja

2006

 1. Ryszard Małecki – przedsiębiorca – założył działającą do dziś firmę LUMO, społecznik, filantrop,
 2. Czesław Jencz – radny I kadencji, członek Zarządu Miasta i Gminy Mosina, prezes OSP, sołtys wsi Pecna.
 3. Danuta Białas – nauczyciel, społecznik, harcmistrz, wieloletnia komendantka Hufca ZHP w Mosinie – przez wiele kadencji radna.

2007

 1. Zofia Morasz – Skonka –  autorka kilkuset prac malarskich i rysunków prezentujących piękno Wielkopolski.
 2. Józef Skonka – regionalista
 3. Ks. Konrad Kaczmarek – ur. w 1928 r. w latach 1973 – 1981 proboszcz parafii pw. sw. Mikołaja w Mosinie
 4. Stanisław Tubis – nauczyciel, animator sportu, komandor MKŻ

2008 

 1. Ludwik Lipiak 1899 – 1982 powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Od 1924 mieszkaniec Mosiny. Ofiara represji stalinowskich.
 2. Marian Strenk 1948 – 2009 – wydawca pierwszej gazety lokalnej „Ziemia Mosińska” –

2009

 1. Witold Wilhelm – artysta, filantrop, restaurator figur świętych, pomysłodawca monety MOSIN,
 2. Piotr Mocek – 1897 – 1919 uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski,

2010

 1. Lucyna Smok – nauczycielka, malarka, społecznik
 2. Wincenty Różański – poeta

2011

      1. Alicja Tymińska – dyrektor LIMARO

2012

 1. Bronisława Dawidziuk – prezes chóru pw. św. Cecylii
 2. Stanisław Wincenty Kasznica – rektor UAM, ujednolicił prawo administracyjne w II Rzeczpospolitej,
 3. Stanisław Józef Kasznica – żołnierz wyklęty, ostatni komendant NSZ

2013

 1. Wiktoria Myszkier – 1901 – 1993, nauczycielka geografii i j. polskiego.
  Kazimierz Myszkier – 1907 – 1996 nauczyciel, od 1929 instruktor, podharcmistrz ZHP. W czasie II wojny światowej współtworzył Szare Szeregi, działał w podziemiu.
 2. Maciej Nowaczyk – 1895 – 1966, pierwszy powojenny burmistrz Mosiny
 3. Teresa Miładowska – prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich i tworzyła teatr objazdowy
  Jerzy Miładowski – Sybirak, którzy przybył do Polski w 1946 r. Przez 10 lat był sołtysem Baranówka.

2014

 1. Jacek Szeszuła – samorządowiec, regionalista

2015

 1. Krystyna Małecka – przedsiębiorca, filantrop,
 2. Marek Pruchniewski –  dramatopisarz i scenarzysta.

  Medale przyznawane są na podstawie Uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej z późn. zmianami.

0 Comments

No Comment.