Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego