Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu