Ryba zamiast wędki

Na stronie gminy mieszkaniec szukający adresu, informacji o interesującej go nieruchomości i jej otoczeniu ma do dyspozycji tylko  zdezaktualizowany plan miasta i gminy, który powstał kilkanaście lat temu.
Istnieje całkiem dobra mapa http://mosina.e-mapa.net/, jednak  nasz urząd jako jeden z niewielu  w powiecie nie udostępnia jej mieszkańcom.

Jak poinformował mnie w odpowiedzi na mój wniosek  zastępca burmistrza Przemysław Mieloch:
System Informacji Przestrzennej opracowany przez firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o z Warszawy nie był konsultowany z tutejszym Urzędem w części dotyczącej Gminy Mosina. 
W ocenie pracowników Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa System zawiera szereg błędów w zakresie określenia granic terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenia terenów.

Jestem tym tłumaczeniem zdziwiona, dlatego że wiele gmin Geo systemwykorzystuje te mapy jako Portal Mapowy Gminy, dlatego że  umożliwia on każdemu internaucie uzyskanie podstawowych wiadomości o gruntach i adresach. Portal zawiera szczegółowe informacje o ewidencji gruntów i numeracji porządkowej posesji. W pewnym zakresie skali można również korzystać z ortofotomap, czyli zdjęć satelitarnych oraz widoku ulic za pośrednictwem Google Street View. Dostępne są też funkcje wyszukiwania adresów i obiektów użyteczności publicznej. Oprogramowanie korzysta z technologii internetowej i pracuje w środowisku przeglądarki internetowej. Oznacza to, że nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer, tablet lub smartfon podłączony do internetu. Serwis powinien poprawnie działać w każdej z popularnych przeglądarek internetowych.

Poniżej lista gmin powiatu poznańskiego, które udostępniają link do mapy.
8 gmin korzysta z tych map od kilku lat i rekomendują to innym.

Gmina Komorniki  udostępnia ale jednocześnie informuje że:

Prezentowane w serwisie informacji przestrzennej Urzędu Gminy Komorniki dane oraz wygenerowane z niego wydruki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą być dokumentem w rozumieniu przepisów prawa.  Udostępnione dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

 

Ja osobiście bardzo często korzystam z tego źródła.
Nasi mieszkańcy po każdą informację muszą udać się do urzędu.
Szkoda, że urzędnicy są uodpornieni na zmiany i wolą dać człowiekowi rybę zamiast wędki.

 

0 Comments

No Comment.