M.in. o potrzebie konsultowania projektów z mieszkańcami…

Człowiek powinien się uczyć całe życie, również od innych, jeżeli robią coś lepiej. Ta zasada dotyczy nie tylko jednostek. Podróże kształcą, więc w kolejnej wirtualnej wyprawie po powiecie poznańskim wypatrzyłam kilka ciekawych przedsięwzięć. Dotyczą one 8 gmin.

 1. Dopiewo – Urząd Gminy Dopiewo zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do składania uwag i sugestii dotyczących wstępnej wersji projektów budowy ulic.  Po zebraniu uwag ma miejsce spotkanie konsultacyjne z biurem projektów. Takie konsultacje przeprowadzane są także w Luboniu. Pozwala to uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie budowy.
 2. Suchy Las – przeprowadził ankietę wśród mieszkańców w sprawie reklam, ogłoszeń i tablic informacyjnych. Sporządzono bazę urządzeń reklamowych. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych na terenie gminy.
 3. Pobiedziska – mają świetne Wirtualne Muzeum – może warto by taki projekt zorganizować również w naszej gminie.
 4. Czerwonak jest jedną z gmin, która uruchomiła program praktyk dla studentów i uczniów szkół policealnych, którzy nie ukończyli 26 lat. Celem Urzędu Gminy jest kształcenie nowej kadry pracowników samorządowych oraz upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, a zwłaszcza mieszkańców gminy. Praktyki są nieodpłatne, a rekrutacja trwa cały rok. Po zakończeniu praktyk Urząd Gminy wystawia opinię lub zaświadczenie, które mogą być referencjami dla przyszłego pracodawcy.
 5. Gminy członkowskie Związku Międzygminnego CZO “Selekt” korzystają z bezpłatnej usługi powiadamiania o zbliżających się terminach wywozu odpadów komunalnych oraz o istotnych zmianach związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnymi w postaci aplikacji EcoHarmonogram.

 


ad 1
Skutki projektów niekonsultowanych z mieszkańcami można zaobserwować w rejonie tunelu przy ul. Śremskiej.
Pod koniec kwietnia okazało się, że na skutek obniżenia drogi dwa budynki – Śremska 12 i Śremska 13 zostały pozbawione dojazdu. Interweniowali w tej sprawie radni, interweniowali urzędnicy Urzędu Miejskiego, interweniowali mieszkańcy…
Zatrzymałam się dziś, by sprawdzić jak wygląda sytuacja. Niestety problem nie został rozwiązany. Zastałam przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK.

   • Dowiedziałam się, że podjazdu do bramy nie można wykonać, gdyż przed bramą jest studzienka. Trzeba by ją, a także spory odcinek rury, przełożyć.
   • Okazuje się, że przed narożnikowym budynkiem w projekcie jest chodnik i za nim niski mur oporowy, a nad nim dotychczasowy chodnik. W ten sposób nie wjedzie tam żaden samochód. Przedtem przed sklepem mogło się zatrzymać kilka samochodów.
   • Kolejny błąd w projekcie to brak chodnika od parkingu przed budynkiem z Salą Ślubów do budowanego aktualnie chodnika na zdjęciu powyżej. Taki chodnik był zaprojektowany i został wykonany po przeciwnej stronie – prowadzi do 2 posesji. Przejście, które nie zostanie utwardzone, gdyż nie ma tego w projekcie, służyłoby mieszkańcom ul. Torowej jako najkrótsza droga na dworzec, czy do centrum miasta lub odwrotnie w kierunku Sali Ślubów.

  Po drugiej stronie tunelu wykonano oprócz chodnika biegnącego w tunelu, wybudowano drugi chodnik prowadzący do dwóch posesji.
  Dlaczego takiego rozwiązania nie uwzględniono po drugiej stronie, mimo wykupienia przez PKP gruntu – trudno zrozumieć. Gdyby ten projekt mogli wcześniej zobaczyć mieszkańcy znający teren, na pewno by to wychwycili.

0 Comments

No Comment.