W Luboniu powstaje ośrodek dla niepełnosprawnych

Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego EMEDEA  przedstawili radnym swoją inwestycję. W I kwartale 2018 r. zostanie uruchomiony w Luboniu przy ul. Sobieskiego 9 (11 km od centrum Mosiny) Ośrodek, który przyjmie 100 niepełnosprawnych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. To bardzo ciekawa propozycja skierowana również do gminy Mosina. Od kilku tygodni prowadzone są zapisy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, dla których ta placówka jest przeznaczona.

W ramach zajęć rehabilitacyjno – edukacyjnych zespół OREW-u prowadzi zarówno zajęcia indywidualne – są to zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem i fizjoterapeutą jak i zajęcia grupowe – muzykoterapia, zajęcie plastyczne, kulinarne, dogoterapię, zajęcia w sali integracji sensorycznej oraz zajęcia polisensoryczne dostosowane do możliwości dziecka. Podstawą pracy z dzieckiem jest diagnoza psychofizyczna, psychospołeczna i intelektualna funkcjonowania dziecka w oparciu o obserwację oraz przeprowadzany proces diagnostyczny i wywiad z rodzicami.

W skład  zespołu specjalistów wchodzą: nauczyciel – terapeuta, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog, masażysta, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT Bobath.

Zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawcze oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywają się bezpłatnie. Ośrodek oferuje także płatną opiekę dla dzieci od godziny 13.00 do godziny 16.00.

Ośrodek w Luboniu będzie bliźniaczą placówką do istniejącego Ośrodka przy ul. Bosej 15 w Poznaniu.

OREW prezentacja

http://www.orew.emedea.pl

Zainteresowanych zachęcam do osobistego kontaktu

 

 

2 Komentarze

    • 3 października 2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę z opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę na adaptację budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Projektant zobowiązał się do wykonania całego zadania do 7 kaja 2018 r.

      Z tego wynika, że remont zacznie się nie prędzej niż latem 2018 r. a WTZ nie zostaną otwarte wcześniej niż pod koniec 2018 r.

      Jest to informacja burmistrza z 3 listopada 2017 r. skierowana do Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do wiadomości Rady Miejskiej w Mosinie.

Dodaj komentarz