Lokalne standardy urbanistyczne

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa przygotował projekt uchwały dotyczący lokalnych standardów urbanistycznych.

12 sierpnia ubiegłego roku złożyłam INTERPELACJĘ w sprawie opracowania projektu uchwały w tej sprawie.
11 października 2019 r. Burmistrz poinformował mnie, że trwają prace związane z analizą mojego zgłoszenia uchwałodawczego i że zostanę poinformowana o wynikach analiz odrębnym pismem. Takiego pisma nie otrzymałam, ale jak widać prace po 9 miesiącach się zakończyły i mamy projekt uchwały.

Wiele gmin takie uchwały już dawno podjęło, m.in. 18.10.2018 r. Luboń, Kostrzyn, Poznań, Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina, Suchy Las.

5 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta pozwala na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niezależnie od obowiązującego w gminie systemu planowania przestrzennego. Inwestycje te, procedowane poza trybem określonym w ustawie  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogą być sprzeczne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rzeczywistymi uwarunkowaniami i kierunkami rozwoju przestrzennego.

Przyjęte przez ustawodawcę w art. 17 ustawy standardy kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej nie gwarantują zachowania ładu przestrzennego. Zgodnie z art. 19 ustawy gmina może w drodze uchwały, stanowiącej prawo miejscowe, określić lokalne standardy urbanistyczne, które zastępują standardy określone w ustawie.

Lokalne standardy urbanistyczne, zaproponowane w uchwale, mogą uszczegółowić i zaostrzyć wskaźniki oraz parametry nowej zabudowy mieszkaniowej. Celem przyjęcia lokalnych standardów urbanistycznych dla gminy Mosina jest ograniczenie w maksymalnym stopniu, lecz w zakresie dopuszczonym przez ustawę negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

UZASADNIENIE do projektu uchwały
MosinaLubońSwarzędzKostrzynCzerwonakMurowana
Goślina
Suchy
Las
VI.2020X.2018VII.2019II. 2019II.2019VI.2019II.2020
odległość
od szkoły
1 5001 5001 5001 5001 5001 5001 500
odległość
od przystanku
500500500500500500500
sport i
rekreacja
1 5001 5001 5001 5001 5001 5001 500
wysokość zabudowy
ilość kondygnacji nadziem.
2222222
miejsca parkingowe/lokal
zabudowa wielorodzinna
2132222,5
miejsca parkingowe
zabudowa jednorodzinna
3232222,5
miejsca parkingowe – rower
zabud. wielorodz.
11
miejsca parkingowe –
lokal usługowy
1/30 m21/30 m2
Zestawienie przyjętych parametrów w uchwałach wybranych gmin


Standardy przyjęte przez ww gminy różnią się tylko w odniesieniu do:
miejsc parkingowych. Swarzędz i Kostrzyn – przewidziano miejsce dla rowerów, a w Suchym Lesie i u nas pomyślano o miejscach parkingowych w odniesieniu do lokali handlowych i usługowych.

0 Comments

No Comment.