Lifting centrum miasta potrzebny?

Mosiński rynek, czyli Plac 20. Października ma ok. 6 500 m2. Połowę rynku zajmuje parking, drugą połowę duży trawnik z pomnikiem pośrodku.
Czy to, co mamy to optymalne rozwiązanie?
10 lat temu Gmina rozpisała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie.
W ogłoszeniu zapisano:
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac inwestycyjnych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć wartości robót budowlanych 5 mln PLN brutto wraz z kosztem projektu i nadzorem autorskim. Organizator konkursu dąży do wyłonienia w drodze konkursu, poprzez porównanie wielu prac, optymalnego rozwiązania projektowego, którego realizacja będzie znaczącym krokiem w procesie rewitalizacji centrum miasta…

Konkurs rozstrzygnięto w grudniu 2009 r.
Przyznano trzy nagrody:

I miejsce 15 000 zł – Pracownia Projektowa J.P. Woźny
II miejsce 12 000 zł – Palmett – Markowe Ogrody S.C.
III miejsce 10 000 zł – Armageddon Biuro Projektowe

Koncepcja przekształcenia rynku – podniesienie jego atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej jako „salonu” miasta

Przeszkodą w rewitalizacji rynku był brak środków na ten cel, zawsze były pilniejsze potrzeby, a także brak powszechnej akceptacji dla zwycięskiego projektu.
Kilka lat temu wymieniono na rynku ławki, latarnie i kosze na śmieci. 3 lata temu zrewitalizowano trawnik – wysiano nową trawę i zainstalowano system nawadniający. Wiosną ubiegłego roku wymieniono chodnik w okolicy pomnika i maszty flagowe.

Jakie jest Państwa zdanie z sprawie naszego rynku?
Co Państwa zdaniem warto by zmienić? A może nie warto zmieniać?
Proszę o wyrażenie swojego zdania w krótkiej sondzie obok.

Może warto by w okresie letnim na wskazanej części trawnika urządzić kawiarniane ogródki?

Gmina kilka lat temu opracowała też koncepcję zagospodarowania placu koło pomnika Eleganta

3 Comments
Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina 14/03/2019
| |

Rewitalizacja Rynku tak, ale tylko przy dużym wsparciu środków zewnętrznych. Dobrze byłoby ten temat szeroko przedyskutować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Gmina, przedsiębiorcy i mieszkańcy z Rynku powinni wy dyskutować optymalne rozwiązanie dizajnu rynku oraz jego funkcjonalności. Najlepszym narzędziem byłaby ankieta internetowa i Ankieta przez Informator Mosiński. Na rynku wszyscy muszą czuć się dobrze.

Kasik 10/03/2019
| |

W sumie to przydałoby się jakieś miejsce możliwie ogrodzone na świeżym powietrzu gdzie można by było z dziećmi usiąść napić się kawy i nie martwić ze za chwilę wpadną pod samochód…. gdzie dzieci miały by swój kącik z zabawkami aby rodzice troszkę odsapnęli bo te które są w tej chwili to tak trochę na siłę są na dobrą sprawę w ciągu komunikacyjnym gdzie osoba idąca z wózkiem niekiedy potrąca osobę siedzącą przy stoliku