Kryteria decydujące o kolejności utwardzania dróg – propozycja

Burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o przekazywanie swoich uwag odnośnie kryteriów decydujących o kolejności utwardzania dróg w naszej gminie.

Chciałabym przedstawić również Państwu swoją propozycję. Równie ważne co dobór kryteriów jest ustalenie ich ważności poprzez przyznanie im odpowiedniej ilości punktów. Moim zdaniem narzędzie do wyliczania ważności drogi powinno być tak skonstruowane, żeby ograniczyć do minimum uznaniowość.

Poniżej kilka wybranych ulic, aby przetestować kryteria.

Będę wdzięczna za Państwa przemyślenia w tej sprawie.

14 Comments
Małgorzata Kaptur 18/11/2019
| |

Mosina do tej pory nie ma opracowanego programu budowy dróg. Była próba opracowania kryteriów w poprzedniej kadencji. Sama również przekazałam burmistrzowi moją propozycję. Przepadło niczym kamień w wodę.
Zaglądam dziś wirtualnie do sąsiadów tzn. do Kórnika a tam niespodzianka:
Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej ma w swoim programie punkt 4. Wypracowanie kryteriów doboru dla harmonogramu remontów dróg gminnych i budowy oświetlenia ulicznego cd. http://kornik.esesja.pl/posiedzenie/5014dcd0-6d56-4 pod którym widnieje kilka załączników.
W pierwszym z nich Kryteria wyboru dróg gruntowych do utwardzenia w Mieście i Gminie Kórnik-1.
taki fragment:
Na poziomie lokalnym, adekwatnym do rzeczywistości Gminy Kórnik wydaje się projekt zaproponowany przez radnych Gminy Mosina (autor M. Kaptur) https://czasmosiny2.pl/kryteria-decydujace-o-kolejnosci-utwardzania-drog/.
Projekt zawiera wiele kryteriów, które przewijały się w dyskusji Rady MiG Kórnik oraz w propozycjach przekazywanych przez sołtysów naszej gminy. W projekcie, różnym typom dróg przypisano odpowiednie punkty, które po zsumowaniu dają ranking i wyznaczają kolejność przystąpienia do budowy drogi. Naszym zdaniem projekt jest bardzo prosty i zawiera optymalną liczbę “kryteriów” pozwalających na obiektywne uszeregowanie ulic do “nowego harmonogramu” dla naszej gminy. Jednakże warto zastanowić się nad punktacją a także nad wprowadzeniem dodatkowego punktu, który będzie informował o wielkości wsi i potrzebach z tego tytułu.
Miło być docenionym. Któż z nas nie jest przynajmniej odrobinę próżny?

Witek O 24/04/2017
| |

Może w każdym sołectwie wybrać ulicę i rozpisać plan. Znając życie okaże się że w ulice w Mosinie mają największą punktację i inne miejscowości będzie można w majestacie statystyki pominąć.
Moja propozycja jest taka: Budżet na inwestycje drogowe podzielić proporcjonalnie na jednostki administracyjne gminy. Przy takim rozwiązaniu dla każdego coś będzie. Chociaż chodniki. Jeżeli będzie potrzeba wydania większej kwoty środki kumulować przez odpowiedni okres czasu.
Obawiam się że stworzymy listę gdzie pierwsze 30 pozycji będzie z Mosiny i Krosna a reszta będzie czekać po 15 lat na swoją kolej.

Leszek 13/04/2017
| |

No to w tym przypadku ulice Czarnokurz i Chopina by miały ponad 100 punktów.
Droga tranzytowa, były zewnętrzne środki, łączy osiedla, droga zbiorcza dla kilku ulic, infrastruktura w drodze, i wiek zabudowy. Dlaczego nie zostały ujęte w tym spisie?

Monika 12/04/2017
| |

Mam kilka uwag:
1. środki zewnętrzne – jak ocenić szansę na uzyskanie środków zewnętrznych, tutaj powinna być jakaś gradacja punktów albo w ogóle nie powinno tego być,
2. projekt utwardzenia w budżecie na obecny rok? jeśli to będziemy premiować, to w budżet będą wpisywane ulice tak jak teraz, czyli wg bieżących potrzeb,
3. wiek zabudowy – faktycznie trudno to ocenić, brać średnią wieku budynków? może lepiej brać pod uwagę rok nadania statusu drogi publicznej albo rok nadania nazwy ulicy, jeśli nie wiemy tego na 100% to może widełki: ulice powstałe przed 1985, do 1999 włącznie i powyżej 2000 z odpowiednią gradacją punktów,
4. kryterium ulicy z obiektem użyteczności publicznej, moim zdaniem powinno być usunięte, ponieważ jest różne znaczenie różnych obiektów, a tym samym są różnice w generowaniu ruchu. Poza tym nie można jednoznacznie określić, czy dany obiekt generuje ruch akurat na tej ulicy, przy której stoi, ma adres,
5. ważne powinno być to jak droga się zachowuje po ulewach, czy są podtopienia, problemy z ogromnymi kałużami, czy innymi uciążliwościami dla mieszkańców i osób korzystających z tych dróg,
6. przy ewentualnej równej liczbie punktów, może wziąć pod uwagę ilość utwardzonych ulic w danych sołectwie, czy osiedlu, procentowo, czy proporcjonalnie,
7. znaczenie też powinna mieć długość ulicy, powierzchnia i szacunkowy koszt wykonania, jeśli na samej górze będą same bardzo drogie ulice? to będziemy robić jedną, dwie rocznie?

Z Mosiny 11/04/2017
| |

Wiek zabudowy nie zawsze łatwo określić. Czasem na jednej ulicy są domy 40 letnie i całkiem nowe. Czy jest gdzieś dostępna informacja o projektach ulic, którymi dysponuje gmina? Moim zdaniem tam, gdzie już jest projekt trzeba budować w pierwszej kolejności.