Kraków pamięta, Mosina również…

Otrzymałam kilka dni temu  paczkę. Jak się okazało była to przesyłka z Rady Miasta Krakowa. Zawierała  znicz i list z prośbą, by zapalić go na grobie śp. Edwarda Raczyńskiego – Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.
znicz 2
Jaki miły gest, ktoś zadał sobie sporo trudu…

Czy Mosina pamięta o swoich zmarłych Kawalerach Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej?

Zapraszam radnych Rady Miejskiej do udziału w podobnej akcji.
Zapalmy  znicz pamięci zmarłym Kawalerom Medalu i zmarłym radnym.

Kawalerowie Medalu RM

 • Jakub Krauthofer-Krotowski – 3 maja 1848 ogłosił niepodległą Rzeczpospolitą Polską w Mosinie, usunął niemieckich urzędników, mianował ich polskich odpowiedników
 • Edward Raczyński 1891-1993 prezydent RP na Uchodźstwie
 • Kazimierz Maciejewski – lekarz, wielki społecznik, mosiński Judym
 • ks. Roman Hildebrand – proboszcz w latach 1945 – 1972, budowniczy kościoła w Mosinie
 • Antoni Jerzak – 1902 – 1985, powstaniec wielkopolski, harcmistrz, założyciel i kapelmistrz orkiestry harcerskiej
 • Ks. Cz. Szperzyński – proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Krośnie
 • Mieczysław Konieczny – od 1936 r. prowadził dryżynę zuchową ZHP w Mosinie, więzień obozów koncentracyjnych, od stycznia 1948 – grudnia 1949 komendant Hufca ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów, współtwórca harcerskiej orkiestry dętej (1946 r.)
 • Jan Kałuziński – burmistrz Gminy Mosina w latach 1993-2002
 • Janina Murkowska – lekarz stomatolog, 1912 – 2010 r, pracowała w Mosinie od 1938 r.
 • Walenty Murkowski – lekarz – pracował w Mosinie od 1932 r. do 1975 r. więcej
 • Fabian Roszak – społecznik, regionalista, inicjator wielu akcji społecznych, np. budowy pomnika Tadeusza Kościuszki
 • Dorota Lisek – 1956 – 1990, pedagog, zajmowała się dziećmi specjalnej troski, społecznik, harcmistrz
 • Bożena Jakś – radna, dziennikarka
 • Rozstrzelani na Rynku
 • Ignacy Sterczyński – kompozytor, organista i dyrygent
 • Zbigniew Miczko – matematyk, zaangażował się od początku w Komitecie Obywatelskim współtworząc mosińską samorządność. redaktor „Biuletynu Mosińskiego” przez 8 lat
 • Kinga i Leon Kostrzewscy – nauczyciele, społecznicy z Rogalinka
 • Marian Rembowski –  łącznik w Batalionach Chłopskich, więzień obozu w Żabikowie, Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie działa w PSL, współpracuje z St. Mikołajczykiem. Wielokrotnie zatrzymywany przez Urząd Bezpieczeństwa. Od 1951 do 1981 r. prezes GS “Samopomoc Chłopska”.
 • Ryszard Małecki – przedsiębiorca – założył działającą do dziś firmę LUMO, społecznik, filantrop, współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej.
 • Czesław Jencz –  radny I kadencji, członek Zarządu Miasta i Gminy Mosina, prezes OSP, sołtys wsi Pecna.
 • Józef Skonka – regionalista
 • Ks. Konrad Kaczmarek – ur. w 1928 r. w latach 1973 – 1981 proboszcz parafii pw. sw. Mikołaja w Mosinie
 • Ludwik Lipiak 1899 – 1982 powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Od 1924 mieszkaniec Mosiny. Ofiara represji stalinowskich.
 • Marian Strenk 1948 – 2009 – wydawca pierwszej gazety lokalnej „Ziemia Mosińska” – przez blisko 20 lat dokumentował historię i dzień codzienny naszej gminy. Przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej, inicjator organizowania wieczerzy wigilijnych dla najuboższych, współtwórca medalu “Jeden Mosin”, Członek Kręgu Instruktorskiego ZHP Mosina, Bractwa Kurkowego, OSP, Związku Hodowców Gołębi
 • Piotr Mocek – 1897 – 1919 uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski,
 • Wincenty Różański – poeta
 • Stanisław Wincenty Kasznica – rektor UAM, ujednolicił prawo administracyjne w II Rzeczpospolitej
 • Stanisław Józef Kasznica – żołnierz wyklęty, ostatni komendant NSZ
 • Wiktoria Myszkier – 1901 – 1993, nauczycielka geografii i j. polskiego. Społecznie prowadziła koło recytatorskie w Mosinie, opiekowała się żeńską drużyną harcerek.
 • Kazimierz Myszkier – 1907 – 1996 nauczyciel, od 1929 instruktor, podharcmistrz ZHP. W czasie II wojny światowej współtworzył Szare Szeregi, działał w podziemiu.
 • Maciej Nowaczyk – pierwszy powojenny burmistrz Mosiny. Zorganizował od podstaw opiekę zdrowotną, działalność urzędu miasta, na parterze urzędu miasta utworzył bibliotekę, zorganizował gimnazjum. Przyczynił się do odbudowy kościoła. Mimo skutecznego działania został uznany za wroga ludu przez miejscową organizację PZPR. odwołano go ze stanowiska, a następnie szykanowany. Zmarł w 1966 r.

Zmarli Radni Rady Miejskiej  w Mosinie z lat 1990-2015 :

 • Jan Jankowski
 • Zbigniew Szuman
 • Piotr Buczkowski
 • Maria Dahlke
 • Piotr Szymański
 • Bernard Szyk
 • Bolesława Prusak
 • Kazimierz Piątek
 • Marian Strenk
 • Jan Kałuziński
 • Grzegorz Ograbek
 • Czesław Jencz
 • Lechosław Szeszuła
 • Bożena Jakś
 • Antoni Karliński
 • Marian Kunaj
 • Bożena Dehmel

 

0 Comments

No Comment.