Kórnik wnosi aport do Aquanetu

Kwestia budowy wodociągów i kanalizacji, a następnie wniesienia ich aportem do Aquanetu w naszej gminie ma wymiar nie tylko gospodarczo-finansowy, ale i polityczny.
Różnice poglądów w tej sprawie były, są i zapewne będą.
Nie czuję się ekspertem w tym temacie, ale chciałabym podzielić się z Państwem pewną obserwacją.
Burmistrz i jego Zastępca stoją na stanowisku, że przekazanie sieci Aquanetowi było błędem i zamierzają inwestować w budowę gminnej sieci na obszarze Zawarcia.
Tymczasem  od pewnego czasu w sąsiedniej gminie Kórnik ma miejsce proces przekazywania wybudowanych przez tę gminę na przestrzeni kilkudziesięciu lat sieci wodociągowych i  kanalizacji sanitarnej.
Na sesji 26 kwietnia Rada Miasta i Gminy Kórnik wyraziła jednogłośnie zgodę (UCHWAŁA) na podwyższenie wartości akcji w kapitale zakładowym Aquanet S.A. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 7.321.000 zł (słownie złotych: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy zł) w postaci sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 17 miejscowościach. Z załączników do uchwały oraz operatu szacunkowego wynika, że przedmiotem aportu jest 100,7km sieci wodociągowej oraz 37,5 km sieci kanalizacyjnej powstałych w okresie od 1971 do 2016 roku.
operat szacunkowy
Większość obszaru gminy Kórnik obsługuje Aquanet. Część sieci (8 z 25 miejscowości) jest obsługiwana przez Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik Sp. z o.o.
Kórnik dąży do zwiększenia swoich udziałów w Aquanet SA, które w 2004  wynosiły zaledwie 0,72%, w 2015 – 1,34%. Po przekazaniu aportu w wysokości  7.321.000 zł. nastąpi dalszy wzrost udziałów Kórnika.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik uzasadnia ten krok:
Przekazanie mienia komunalnego dot. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych do Aquanet S.A. w Poznaniu jest kontynuacją uchwał z lat 2004 i 2008, na podstawie których część majątku została już wniesiona do Spółki.
Aquanet S.A. jest podmiotem powołanym do prowadzenia zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast i gmin będących akcjonariuszami Spółki. Mając na uwadze fakt, iż Miasto i Gmina Kórnik jest właścicielem majątku (jak również służy jej roszczenie w stosunku do Spółki o zwrot nakładów poczynionych na jego wytworzenie), przy pomocy którego Spółka realizuje cele, do których została powołana, zasadne jest wniesienie przedmiotowego majątku aportem do Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale. Majątek będący przedmiotem wkładu niepieniężnego po wniesieniu aportem do Spółki będzie mógł być w pełniejszym zakresie wykorzystywany przez Spółkę do efektywnego prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Dla zainteresowanych – uchwała i wszystkie załączniki dostępne TUTAJ – pkt 7d.

21 thoughts on “Kórnik wnosi aport do Aquanetu

 • 22/05/2017 o 12:24
  Permalink

  Panie Radny Kasprowicz.
  Do Pana wypowiedzi z 10 maja 2017 04:21.
  Rozmowa z Panem to ogromna przyjemność…

  Odpowiedz
 • 20/05/2017 o 16:59
  Permalink

  Po przeczytaniu powyższych wypowiedzi.
  Prosiłbym o stanowisko/wypowiedź w kluczowej dla mieszkańców sprawie – jakie ma gmina możliwości/szanse by jej mieszkańcy nie płacili najwyższych cen za wodę/kanalizację wobec faktu bycia 1) akcjonariuszem aquanetu 2)zlokalizowaniu infrastruktury spółki na terenie gminy ?
  Przypomnę tylko wtedy gmina będzie bogata gdy jej mieszkańcy będą zamożni a więc nie łupieni taryfami za ścieki i wodę.

  Odpowiedz
  • 22/05/2017 o 08:00
   Permalink

   Gminie chyba nigdy nie zależało na tym żeby była tania woda.
   Nurtuje mnie jednak inna kwestia. Kiedyś burmistrz na zebraniu podniósł kwestię dodatkowych kosztów spowodowanych ujęciem wody a ponoszonych przez gminę Mosina. Chodzi o koszty budowy specjalnych odwodnień dróg i inne związane z ochroną ujęcia wody. Skoro Mosina za wybudowanie kilometra drogi musi płacić więcej niż inni tylko dla tego żeby ci inni mieli wodę to coś chyba jest nie tak. Wiem że Pan burmistrz Ryś czyta i aktywnie uczestniczy w w dyskusjach na tutejszym forum więc może by odniósł by się do tej kwestii?
   1. Czy rzeczywiście koszt inwestycji w Mosinie jest wyższy z powodu ujęcia wody?
   2. Jeśli tak czy gminy korzystające z wody z Mosiny ponoszą część tych kosztów (np. proporcjonalnie do poboru wody).
   3. Jak wygląda sprawa oddzielenia Mosiny od Aquanetu (To jedyna sensowna propozycja którą usłyszałem ze strony burmistrza)?
   Z góry dziękuję Panu Rysiowi za odpowiedź.

   Odpowiedz
 • 09/05/2017 o 17:37
  Permalink

  Panie Radny Kasprowicz. Zarówno jeden jak i drugi Pana wpis jest próbą “zamieszania” dyskusji lub (szczególnie w przypadku drugim) braku wiedzy o tym, w jaki sposób amortyzacja mienia komunalnego oraz wycena wartości początkowej takiego mienia (łacznie z wyborem metody) wpływają na wysokość taryf. Warto by było, ażeby Pan porozmawiał z burmistrzem Kórnika, jakiej wartości mienie przekazał aportem i w jaki sposób oraz dlaczego wpłynie to w niewielkim stopniu na wysokość taryfy dla odbioru ścieków w gminie Kórnik. Nadużyciem jest stwierdzenie, że zakazujemy budowy domów ludziom, którzy chcą mieć przydomowe szamba lub ekologiczne oczyszczalnie ścieków poza strefami ochronnymi ujęcia. Nie my to zakazujemy, ale przepisy wprowadzające w życie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenach, na których on obowiązuje. Tą wiedzę Pan posiada, ale świadomie jej tutaj nie przytacza. A czy faktycznie “samorządowcy Kórnika oszaleli” przekazując Aquanetowi aportem mienie komunalne warte jeszcze niedawno ponad 50 mln zł? Nie, wartość tego mienia na dzisiaj wyceniona metodą dochodową, to zaledwie nieco ponad 7 mln złotych w tym tego istotnego czyli kanalizacji ściekowej, poniżej 3 mln zł. Proszę pamiętać, że mówimy o mieniu o łącznej długości rurociągów około 140 km za cenę nieco ponad 7 mln. Przy 2,9 mln za kanalizacje ściekową przyrost taryfy to niespełna 25 groszy, a być może mniej. O tym już pisałem niżej. Kórnik liczył na to, że nie będzie musiał się zajmować kosztownym utrzymaniem tego mienia w dużej mierze zamortyzowanego… Także my mówiliśmy o tym, że warto niekiedy zachować we własnych zasobach takie mienie, zaś przekazywać je sukcesywnie, regulując tym mniejszy wzrost taryfy w czasie. Przekazywanie nowo wybudowanego mienia przy wycenie kosztowej jego wartości początkowej wpływa drastycznie na koszty amortyzacji, a co za tm idzie na taryfy. Takie działanie jest błędem.

  Odpowiedz
  • 22/05/2017 o 18:42
   Permalink

   Szanowny Panie Burmistrzu, niestety nie udało mi się z Panem spotkać w mojej sprawie, miałam tą wątpliwą przyjemność przedstawić wszystko Pana zastępcy. Niestety Pan Radny Kasprowicz ma całkowitą rację stwierdzając, że za sprawą reprezentujących Pana urzędników, jak również przy Pana poparciu zakazuje się, bezprawnie z resztą, budowy domów w obszarach objętych KPOŚK i mnie ten problem dotyczy. W wezwaniach i pismach otrzymanych z urzędu powołują się Państwo tylko i wyłącznie na ustawę o utrzymaniu i porządku w gminach, a nie na konkretne zapisy KPOŚK, których nie ma. Skoro Pan posiada takową wiedzę, rozumiem że nie jest ona tajemnicą, uprzejmie proszę o podzielenie się nią. Proszę o podanie konkretnego zapisu z KPOŚK mówiącego, że nie można zbudować domu z szambem w momencie, gdy nie ma w pobliżu kanalizacji.

   Odpowiedz
 • 07/05/2017 o 23:03
  Permalink

  Zdecydowanym błędem jest przekazywanie mienia wpływającego na taryfy w sposób istotny. Aport instalacji wodociągowej ma nieistotny wpływ na ceny taryf za wodę, gdyż jej koszty amortyzacji odnoszą się do całej zlewni, którą stanowi Poznań oraz wszystkie gminy udziałowcy spółki. Aport instalacji sieci kanalizacyjnej wpływa na na cenę taryf odbioru ścieków w sposób bardzo istotny, gdyż koszty amortyzacji tego aportu odnoszą się wyłącznie do zlewni, której ta sieć dotyczy. Dodatkowo należy zauważyć, że aportowanie nowej sieci generuje wysokie koszty amortyzacji (w przybliżeniu 10 mln inwestycja daje wzrost ceny taryfy o około 85 groszy za każdy metr sześcienny ścieków).
  Wracając do Kórnika należy powiedzieć, że gmina ta zyska około 0,5 % udziałów w spółce od wniesionej kwoty aportu, nie podniesie ceny taryf za wodę z powodu o którym napisałem wcześniej (wartość aportowanej sieci wodociągowej to 4.375.000,00 zł) zaś wartość ponad 37 km sieci kanalizacyjnej mocno zamortyzowanej to 2.946.000,00 zł podniesie cenę taryfy za odbiór ścieków o około 25 groszy na 1 metrze sześciennym ścieków. Pytanie jakim kryterium posłużono się przy wycenie tego aportu. Tak czy owak za wzrost ceny taryfy zapłacą mieszkańcy.
  Reasumując: opłaca się aportować sieci wodociągowe nawet nowo wybudowane przez gminę lub wykonane ze środków s-ki Aquanet, opłaca się aportować sieci kanalizacyjne w dużym stopniu zamortyzowane – ich wartość podnosi nieco udziały w spółce, a w niewielkim stopniu wpływa na taryfy przy jednoczesnym pozbyciu się kosztów związanych z koniecznością utrzymywania sieci.
  Bardzo łatwo można ulec złudzeniu, że istnieje sprzeczność pomiędzy tym, co robi Kórnik, a tym, co twierdzi burmistrz i jego zastępca.
  Skutki finansowe działań burmistrza Kórnika wykazałem. Dodatkowo należy powiedzieć, że mogą one istotnie zależeć od sposobu wyceny przekazywanego mienia – to osobny problem. Ważne jest też to, że wartość przekazywanego mienia mającego istotny wpływ na taryfę to niespełna 3 mln zł…
  Budowa sieci kanalizacyjnej na Zawarciu i oddanie jej aportem spółce Aquanet, to przyrost naszych udziałów w spółce o około 2,5 do 3 %, ale jednocześnie jest to wzrost ceny taryfy za odbiór ścieków o około 4 zł za każdy metr sześcienny odebranych ścieków, za który zapłaci odbiorca końcowy usługi czyli mieszkaniec. Budowanie własnych fragmentów sieci kanalizacyjnej pozwala zachować wpływ na cenę odbioru ścieków, poprzez sukcesywne (rozciągnięte w czasie) przekazywanie jej fragmentów spółce Aquanet w miarę postępujacej amortyzacji wcześniejszego aportu. W przypadku sieci wodociągowej taki aport na Zawarciu nie ma istotnego wpływu na taryfę za dostawę wody, przy jednoczesnym wpływie na wartość udziałów Gminy w spółce Aquanet w sposób proporcjonalny do wartości aportu. Tak na marginesie, nie dotyczy to tylko Zawarcia. Oczywiście wszystko do czasu, póki Aquanet nie przeforsuje w przyszłości wydzielenia zlewni dla dostaw wody…

  Odpowiedz
  • 08/05/2017 o 08:46
   Permalink

   Panie burmistrzu, kiedyś sugerował Pan potrzebę utworzenia w gminie Mosina alternatywy dla Aquanetu? Mosina ma tereny wodonośne, oczyszczalnię ścieków. Czy można odzyskać od Aquanetu sieć wodno-kanaliacyjną i utworzyć mosińską spółkę wodociągową?
   Zdaję sobie sprawę z olbrzymich kosztów, zapewniam Pana że mieszkańcy znieśli by gruntowe ulice jeszcze przez kilka lat w zamian za tańszą wodę.
   Ceny jakie funduje nam Aquanet to jawna kpina. Mamy ujęcie wody praktycznie za płotem a płacimy najwyższe stawki wśród gmin obsługiwanych przez Aquanet. Wygląda to tak że firma odbija sobie podatki płacone w Mosinie windując cenę wody i ścieków.
   Reasumując czy dzieje się coś w sprawie alternatywy dla Aquanetu?

   Odpowiedz
  • 08/05/2017 o 09:23
   Permalink

   Pana wypowiedzi, jak i pana zastępcy, te wcześniejsze i obecne są mało zrozumiałe, a co ważne, brak w nich sensu i konsekwencji. Mówiliście panowie, że Aquanet nie będzie realizował kanalizacji na terenie naszej gminy, bo budowana przez nich istotnie wpłynie na koszt m3 ścieków. Z drugiej strony wprowadza pan na Radę uchwałę o zadaniach kanalizacyjnych i wodociągowych, które zamierza na terenie gminy Mosina wykonać Aquanet (uchwała nr XXXVII/327/16 z 29.09.2016r.) . Rada przegłosowując uchwałę zgodziła się na budowę przez Aquanet w latach 2017-2021 kanalizacji w: Baranowie, Sowinkach, Żabinku, Krajkowie, Krośnie, Baranówku, Czapurach, Babkach, Wiórku i Rogalinie. Czy budowa tychże nie będzie miała wpływu na coroczną stawkę m3 ścieków?
   Według panów, już po wyborach, ceny taryf miały nie rosnąć, bo gmina miała budować kanalizację. A jednak istotnie rosły, przypomnę: w 2015r. cena 1m3 ścieków- 8,14zł, w 2016 – 8,85zł, w 2017 – 9,50.

   Odpowiedz
   • 08/05/2017 o 19:53
    Permalink

    Szanowny Panie/Pani.
    Powołuje się Pan na uchwałę nr XXXVII/327/16 z 29.09.2016r., ale nie raczył popatrzeć na załącznik do powyższej uchwały, który w pozycji “Kluczowe zadania WPRiM na lata 2017-2021” wyraźnie formułuje zadanie:
    “Kanalizacja sanitarna w strefie ochrony pośredniej Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo
    Gmina Mosina: Sowinki, Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Krosno, Żabinko”.
    Oznacza to, ze wykonywane zadania w obrębie strefy pośredniej nie mają wpływu na wysokość taryfy za odbiór ścieków w gminie Mosina.
    Inne zadania to: kanalizacja sanitarna w Rogalinie oraz kanalizacja sanitarna na terenie wsi Czapury, Wiórek, Babki i ulicy Starołeckiej w Poznaniu. Zadanie dla Rogalina w części projektowej powinno zakończyć się do końca 2020 roku (napotkało na kłopoty z zaprojektowaniem kolektora do Rogalinka). Zadanie dla Czapur, Wiórka, Babek i ulicy Starołeckiej w Poznaniu realizowane jest w ramach KPOŚK w ramach zlewni poznańskiej.
    Staramy się, jeśli to tylko możliwe wstrzymywać inwestycje kanalizacyjne na terenach poza strefą pośrednią. Nie zawsze jest to jednak możliwe i niewielkie inwestycje są realizowane także w obszarze tych zadań.
    Jednak zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsiach Sowinki, Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Krosno, Żabinko nie maja wpływu na taryfę odbioru ścieków.
    Rada nie musi zatwierdzać przedstawionych projektów uchwał. W tej kwestii każdy z radnych ma prawo do podejmowania własnej decyzji, zaś wynik jest tylko ich arytmetyczną sumą.

    Odpowiedz
    • 09/05/2017 o 14:09
     Permalink

     Ostatnie zdanie zabrzmiało tak, jakby Rada miała wpływ na taryfy. Zdaje się, że jest tak, że niezgoda na taryfy ma wymiar symboliczny. Mam rację?

     Odpowiedz
     • 09/05/2017 o 17:42
      Permalink

      Nie przeczytał Pan/Pani całego wątku lecz tylko ostatnie zdanie i ma Pan/Pani kłopot z właściwym wyciąganiem wniosków.
      Szanowny Panie/Pani. rada owszem zatwierdza taryfy lub ich nie zatwierdza ze skutkiem o którym Pan/Pani pisze. Rada jednak zatwierdza do realizacji inwestycje komunalne, które maja wpływ na wysokość taryfy poprzez koszty amortyzacji mienia powstałego w wyniku tych inwestycji. O takim wpływie Rady na taryfy pisałem, ale to już Panu/Pani jakoś umknęło…

    • 09/05/2017 o 23:02
     Permalink

     Po pierwsze,z załącznikiem do uchwały zapoznałem się.Cytuję pana:„Kanalizacja sanitarna w strefie ochrony pośredniej Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo Gmina Mosina: Sowinki, Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Krosno, Żabinko”. Oznacza to, że wykonywane zadania w obrębie strefy pośredniej nie mają wpływu na wysokość taryfy za odbiór ścieków w gminie Mosina.(koniec. cyt.) Proszę zatem powiedzieć, z jakich pieniążków zadanie to będzie realizowane? Czy nie z taryf? Innych środków Aquanet nie posiada. Podobnie sprawa dotyczy Rogalina, Czapur, Wiórka, Babek. Inny pana cytat: “Staramy się, jeśli to tylko możliwe wstrzymywać inwestycje kanalizacyjne na terenach poza strefą pośrednią”. To kuriozum. Jak to pan wstrzymuje. Ludzie czekają ileś tam lat, kupują działki, budują się, wpłacają podatniki do gminnej kasy, a pan wstrzymuje te inwestycje. Cena 1m3 jest spora, ale wywóz ścieków z szamba tych ludzi kosztuje jeszcze raz tyle. Trudno to wszystko pojąć.

     Odpowiedz
     • 09/05/2017 o 23:36
      Permalink

      Czyli, żeby ochronić tych co już mają kanalizację przed wzrostem cen, wstrzymuje się budowę kanalizacji tam, gdzie jej nie ma? To jest absurd. Kto ma wygodę, ma płacić jak najmniej, a ci co mają szamba, mają płacić coraz więcej za wywóz i męczyć się z tym problemem sami? Mosina jest chyba jedyną gminą, gdzie się hamuje budowę sieci.

     • 10/05/2017 o 09:46
      Permalink

      Mosina jako Gmina niczego nie hamuje – jest to absurdalne stwierdzenie. Pisząc, że ” Mosina jest chyba jedyną gminą, gdzie się hamuje budowę sieci” sam Pan/ Pani przyznaje, że nie posiada wiedzy w tej materii. Inne gminy, także te bogatsze od nas (np Kórnik) mają podobne problemy. Te problemy ma też miasto Poznań.

     • 10/05/2017 o 09:40
      Permalink

      Odpowiadam Panu/Pani krótko. wszystkie inwestycje realizowane w strefie pośredniej ochrony zasobów ujęcia Mosina Krajkowo są realizowane ze środków przeznaczonych na ochronę tego ujęcia czyli obciążają kosztami taryfę za wodę. Ta taryfa dotyczy całej milionowej aglomeracji stąd wpływ takiej inwestycji jest na poziomie ułamka grosza. Wielokrotnie przy różnych okazjach wyjaśniamy te kwestie i zagadnienia te powinny być już Państwu znane. Wiedzę na ten temat maja także Radni naszej Gminy gdyż na bieżąco są o tym informowani. Mówimy o tym na zebraniach osiedlowych i sołeckich, były prowadzone akcje przyłączania się do kanalizacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe z uwagi na obecność sieci kanalizacyjnej (były proponowane specjalne, promocyjne ceny dla tych przyłączy), jest realizowany program KAPOŚK o którym także mówimy i piszemy w kolejnych informatorach. Proszę korzystać z tych wszystkich kanałów informacyjnych.

 • 07/05/2017 o 22:21
  Permalink

  Mieszkańców interesują ceny.
  A wiec ile za m3 wody oraz kanalizacji płaci mieszkaniec Kórnika, a ile Mosiny?
  Mamy o ile dobrze wiem najdroższe ceny odbioru ścieków i wody. Absurd wobec faktu zlokalizowania ujęcia wody i zbiorników retencyjnych na terenie gminy Mosina. Absurd wobec jak widzę bycie drugim udziałowcem spółki.
  By mówić o aglomeracji ceny usług komunalnych dla każdego mieszkańca aglomeracji powinny być takie same.
  Aquanet powinien działać na zasadzie spółdzielni każdy członek 1 głos – wtedy nie byłoby dominacji Poznania, a tak gmina przekazała zasoby a mieszkańcy ponoszą nadmierne koszty.

  Odpowiedz
  • 07/05/2017 o 22:52
   Permalink

   Istnieje jedna zlewnia dostaw wody dla wszystkich udziałowców spółki Aquanet w której obowiązuje jednolita cena 1 m3 wody. W przypadku ścieków stosowane są inne zasady. Tutaj istnieje kilka zlewni w których obowiązują zróżnicowane koszty odbioru ścieków uzależnione w pewnym przybliżeniu od ilości mieszkańców na 1 km sieci.

   Odpowiedz
  • 10/05/2017 o 07:29
   Permalink

   Gmina przekazała, ale to nie była darowizna, bo to się przekłada na udziały Mosiny w spółce. Mamy 74,5 mln zł w akcjach Aquanetu. To jest część majątku gminy. Czy gmina dostaje jakieś pieniądze z tytułu zysku tej firmy?

   Odpowiedz
   • 10/05/2017 o 09:55
    Permalink

    Z tych środków montowana jest tzw pula środków z których każda gmina mająca udziały w Spółce może prowadzić inwestycje komunalne (woda, ścieki) na swoim terenie. Tych środków gmina nie musi już wykładać na budowę tej infrastruktury. Jednak wartość powstającego w ten sposób mienia przekłada się na wysokość mienia podlegającego amortyzacji, a co za tym idzie generuje koszty amortyzacji, które maja wpływ na taryfę. Oczywiście Gmina może sama budować sieci wodno-kanalizacyjne zachowując je w swoich zasobach (o tym już tutaj pisałem), ale musi mieć na to środki. Tak powstałe mienie jest utrzymywane przez Gminę i nie musi wchodzić do zasobów Spółki Aquanet, nie generuje też wzrostu taryf, ale generuje koszty utrzymania, które ponosi gmina. Krótko mówiąc: nic nie bierze się z niczego, zawsze są jakieś koszty do poniesienia. Ważne są wnioski płynące z takich analiz. Nad tym pracują prezydenci poznania oraz wójtowie i burmistrzowie gmin udziałowców Spółki. Wszyscy mamy podobne problemy, ale występują one w różnej skali.

    Odpowiedz
 • 06/05/2017 o 18:53
  Permalink

  Świetne zestawienia sieci wodociągowych, bardzo szczegółowe. Swoją drogą ciekawe czy Aquanet uzna to za budowlę 😉 Aport zapewne będzie zwolniony z podatku VAT, do tego zwrot kosztów wytworzenia, zwiększone udziały, a koszty dla Gminy? Może tego nie skalkulowano już tak precyzyjnie?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.