Koniec z deficytem w odpadach?

6 lutego ma się odbyć sesja nadzwyczajna, na której zapadną decyzje związane z odpadami. Najważniejszą z nich jest ustalenie wysokości stawki od mieszkańca.
Rada będzie musiała także zdecydować o obniżce stawki za odbiór odpadów z tytułu kompostowania.
Będzie także dyskusja o zastosowaniu ulg. Wnioskowałam o to w czasie jednej z dyskusji.
Luboń ustalił ulgę w wysokości 2 zł/osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny.
Kórnik ustalił opłatę od osoby w wysokości 21 zł i zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty (5,25 zł) dla członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 i 1907).
Tarnowo Podgórne zastosowało ulgę dla członków dużych rodzin w wysokości 2,50 zł.
Rokietnica nie przewidziała takiej ulgi.
Dzisiaj Burmistrz Gminy Mosina przekaże projekty uchwał dot. proponowanych zmian w systemie gospodarowania odpadami.

Oczywiście, że jako mieszkanka i radna chciałabym płacić jak najmniej, z drugiej strony Gminy sa zobligowane do rzetelnej kalkulacji.
Czwórporozumienie gmin byłych członków Selektu tak, jak to sugeruje Karp w jednym z komentarzy ustaliło cenę kierując się polityką, a nie matematyką.
No no jak 26 zł ma starczyć tym czterem gminom, skoro każda z nich będzie miała inne koszty transportu odpadów do kompostowni i punktu przeładunkowego w Rumianku na terenie gminy Tarnowo Podgórne?
Przecież oczywistym jest, że najdrożej za tonę musi być w Mosinie, bo śmieci trzeba dowieźć 40 km, więc albo Tarnowo skalkulowało z dużym zapasem, albo Mosina zakłada deficyt, którego nie powinno być.


Regionalna Izba Obrachunkowa, która do tej pory patrzyła przez palce na dopłacanie do kosztów systemu gospodarowania odpadami z budżetu rozesłała do burmistrzów i wójtów pismo wzywające do rzetelnej kalkulacji stawki. Kalkulacja powinna być załącznikiem do uchwały.

Poznańska RIO w naszej gminie w kolejnych opiniach dot. wykonania budżetu pokazywała, że widzi znaczący deficyt, ale nie komentowała tego jednoznacznie, co zdecydowana większość, z burmistrzem na czele interpretowała jako akceptację.
http://mosina.esesja.pl/…/opinia-rio-o-sprawozdaniu-z…

98 komentarzy do “Koniec z deficytem w odpadach?

 • 14/02/2020 o 11:56
  Permalink

  Zdaje się, że u was obowiązuje już opłata podwyższona 39 zł. Chciałbym spytać czy ktoś już zasmakował?
  Jeszcze taka ciekawostka związana z odpadami. Za chwilę tj. o 12:00 we Wronkach tamtejszy Mirosław otworzy kopertę/koperty w przetargu na zagospodarowanie odpadów. Czy koperty go zaskoczą, czy on zaskoczy koperty?

  Odpowiedz
  • 14/02/2020 o 13:11
   Permalink

   Mosińskie uchwały z sesji 6 lutego wejdą w życie 28 lutego, pod warunkiem że nie zakwestionuje ich RIO.
   Tak więc te z sesji 10 lutego nawet jeśliby zostały uchwalone i tak by nie mogły wejść w życie 1 marca.

   Odpowiedz
   • 14/02/2020 o 13:45
    Permalink

    Karp do szkoły. Uchwały z 6 lutego wejdą w życie 29 lutego, a więc tym bardziej te z następnej sesji nie weszły by w życie z dniem 1 marca.Tak więc burmistrz trochę się spóźnił z tym vlogiem z ceną 27 zł, bo powinien go nakręcić między sesjami.

    Odpowiedz
 • 12/02/2020 o 23:43
  Permalink

  W Selekcie ustalili stawkę w wysokości 27 zł. Mosińscy radni twierdzą, że 26 zł zaproponowane przez burmistrza to za wiele i tęsknią za Selektem? Proszę o wyjaśnienie, bo nie rozumiem!

  Odpowiedz
  • 13/02/2020 o 11:52
   Permalink

   To proste. Koszty odbioru odpadów z terenów Gminy Mosina muszą być wyższe niż dla przykładu z terenów Lubonia. Tego chyba nie potrzeba tłumaczyć. Koszty dostawy na punkt przeładunkowy także są nieco wyższe niż dla Lubonia.
   Gdzie burmistrz znajdzie taką firmę, która wykona tę pracę dokładając do kosztów z własnej kieszeni? Nie zrobi tego nawet PUK, czy ZUK, bo wytropią to radni i kontrole zewnętrzne.
   Krótko mówiąc, na samym starcie Burmistrz proponuje rozwiązanie, które skazane jest na stratę. O jej możliwej wysokości pisze pani Małgorzata Kaptur i jest wiele racji w jej stwierdzeniach.
   Zapewne problem polega na tym, że burmistrz nie przedstawił swoich kalkulacji w sposób wiarygodny, co wywołało sceptycyzm zdrowo myślących radnych. Burmistrz musi udowodnić, że jego wyliczenia są poprawne i wsparte rzeczowymi analizami.
   Burmistrzowi chodziło o to, by jego wyliczenia dały stawkę niższą niż zaproponował Selekt. Wszystko po to, by odnieść wątpliwy sukces medialny, na który mieszkańcy ponownie złożą się w łącznej kwocie miliona lub więcej złotych.
   Dobrze, że radni oczekują od burmistrza szczegółowych materiałów z analiz, które posłużyły do wyliczenia stawki, proponowanej przez Burmistrza. Przez 3 lata z rzędu Burmistrz liczył na cud, który nie nastąpił.
   Teraz Burmistrz próbuje zejść na ziemię, ale w drabinie zabrakło szczebli, co grozi upadkiem na twardą glebę rzeczywistości.

   Odpowiedz
 • 12/02/2020 o 14:28
  Permalink

  Mnie dziwi postawa burmistrza. Przecież to on nas wciągnął na minę. Gdybyśmy siedzieli w Selekcie nasz ZUK zgłosiłby konkurencyjną ofertę i by wygrał przetarg, a my za 6 mln, które poszły na pokrycie deficytu wybudowalibyśmy sale gimnastyczną, albo kupilibyśmy kilka nowiutkich autobusów, albo wybudowalibyśmy kilka ulic. Jak jest taki temat ważny i drażliwy, to ambitny burmistrz staje na głowie żeby się udało, rzuca na ten odcinek zwiększone siły, żeby zdjąć odium błędu z siebie.
  Każdy inny by tak zrobił, ale nie Przemysław Mieloch. No i mamy problem.

  Odpowiedz
  • 12/02/2020 o 14:52
   Permalink

   Za ukrywanie faktycznych kosztów gospodarki odpadami i oszukiwanie mieszkańców o faktycznych kosztach i dokładanie z gminnej kasy forsy w latach 2014- 2018 nie tylko posadził bym winnych w ZK Wronki!

   Odpowiedz
   • 12/02/2020 o 15:11
    Permalink

    Na moment odejdę od tematu. Co słychać u Wuko, dzielnie odtyka, czy już przerobili na autobus lub śmieciarkę?

    Odpowiedz
 • 12/02/2020 o 12:38
  Permalink

  Podzielam obawy Pani Przewodniczącej. Jestem przekonany, że Burmistrz nie ma
  najmniejszego pojęcia, jakie są realne koszty odbioru odpadów od mieszkańców. Tracąc czas na pudrowanie nosa do wystąpienia przed kamerą, nagrywającą materiał do vloga, oraz na przyswojenie tekstu, Burmistrz kompletnie nie ma czasu ani ochoty na dość trudne wyliczenia i analizy.
  Skoro Burmistrz twierdzi, że dobrze przygotował propozycje wysokości stawki opłaty za odbiór odpadów, to zadam pytanie wprost, czy przekazał radnym szczegółowy materiał dotyczący analiz, jakie posłużyły mu do wyliczenia tej stawki?
  Czy w tym materiale były wyniki przetargów organizowanych przez gminy na odbiór i transport odpadów w
  gminach, porównywalnych do Gminy Mosina? Jak Burmistrz może spokojnie mówić, że dobrze przygotował ofertę stawki, skoro nieuzbrojonym w szkiełko okiem widać, że nie jest możliwe, by stawka w gminie Mosina była taka sama jak w gminie Luboń.
  Tak jak słusznie zauważyła Pani Przewodnicząca, gminy Luboń i Mosina zdecydowanie różnią się pomiędzy sobą chociażby z powodu obszaru, a co za tym idzie ilości kilometrów, jakie muszą pokonać śmieciarki chcąc dotrzeć do poszczególnych posesji.
  Jeśli założyć mimo wszystko, że nasz włodarz poprawnie skalkulował stawkę, to należy wysnuć wniosek, że włodarz Lubonia nastawiła się na stawkę gwarantującą nadwyżkę w systemie, co także nie jest dobrze widziane przez RIO. Wszakże są to pieniądze niesłusznie pobrane od płatnika (mieszkańca) a system ma się bilansować do zera. Jestem przekonany, że konkluzje zawarte w wywodzie Pani Przewodniczącej idą w prawidłowym kierunku.
  Jest bardziej niż prawdopodobne, że na koniec roku 2020 nawet przy stawce 27 złotych czeka nas deficyt w systemie i Gmina będzie zmuszona ponownie pokryć go z kieszeni swoich podatników.

  Jak widać Burmistrz nie odrobił lekcji za lata 2017 i 2018, czego dowodem był nadal ogromny deficyt w systemie
  gospodarowania odpadami w Gminie za 2019 rok. Rozumiem, że w 2018 roku trudno było Burmistrzowi rzucać sobie kłodę pod nogi tuż przed wyborami i taki mały „przekręcik” mógł przysporzyć głosów wyborców.
  Wkurza mnie tylko to, że odbyło się to z udziałem gminnych pieniędzy, jakie należało w zamian wyasygnować z budżetu, by zbilansować koszty odbioru odpadów.

  Reasumując jestem pewien, że przyjmując stawkę 27 złotych na koniec 2020 roku pojawi się deficyt sięgający nawet 1 miliona złotych, a może i więcej.
  Na koniec kilka pytań do Burmistrza Mielocha.
  Czy nadal Pan utrzymuje, że dobrze się Pan przygotował do wyjścia z Selektu? Jak to się stało, że przedstawione wówczas przez Pana wyliczenie nie dało budżetowi gminy zapowiadanej przez Pana nadwyżki? Co poszło nie tak? A może wyliczenie nie opierało się na faktycznych kosztach. Może nie oparł Pan swojej decyzji na rzeczywistych liczbach, które Pan znał?
  Czy na pewno nie miał Pan analiz w 2017 roku pokazujących, że uzasadniając wyjście z Selektu mocno minął się Pan z prawdą?
  Czy nie miał Pan podobnych analiz pokazujących, że w 2018 roku należy koniecznie zweryfikować stawki za odbiór odpadów, by uniknąć kolejnej, dużej straty w systemie?
  Dlaczego trwał Pan przy mocno zaniżonych stawkach, skoro miał Pan wiedzę o konsekwencjach takich decyzji?
  Jak Pan wytłumaczy mieszkańcom, że przez własny, nieuzasadniony niczym upór doprowadził Pan budżet gminy do łącznej straty przewyższającej 6 milionów złotych z powodu niezbilansowania kosztów gospodarki odpadami wpływami z opłat od mieszkańców Gminy?

  Odpowiedz
  • 12/02/2020 o 12:56
   Permalink

   Wczoraj u nas mówiono, że Mosina woziła do Piotrowa trochę zbyt gorliwie i wszystko. Uzyskała przez pewien czas niższą stawkę a później obuchem w głowę.

   Odpowiedz
   • 12/02/2020 o 13:02
    Permalink

    Tak, był taki krótki epizod w wywozach na RIPOK, ale szybko skorygowano jazdy na Rumianek.

    Odpowiedz
  • 12/02/2020 o 13:36
   Permalink

   Bzdura jest bzdurą ,tylko jest jeszcze jeden czynnik ten problem gospodarki odpadowej zaczyna się w kadencji 2014-2018 kiedy Burmistrzem był Jerzy Ryś i Prezesem gospodarki komunalnej był A.Strażyński

   Odpowiedz
   • 12/02/2020 o 13:56
    Permalink

    To prawda, ale bezpośrednio za gospodarkę odpadami odpowiadał Ówczesny zastępca burmistrza. Także zastępca nadzorował i przygotował radnym koncepcje wyjścia z Selektu.

    Odpowiedz
 • 11/02/2020 o 15:21
  Permalink

  Już jest propagandowy vlog cena za śmieci wzrosła już do 27 zł !!!!

  Odpowiedz
  • 11/02/2020 o 15:34
   Permalink

   Notowania burmistrza raczej nie wzrosły. Na razie politycy mają to w nosie, bo kadencja wydłużona i łasić się będą dopiero za parę lat.

   Odpowiedz
   • 11/02/2020 o 15:41
    Permalink

    Zmiękczanie radnych za pomocą vloga. Kiedy jeszcze ich nie było, w wojsku nazywano to …..kotka za pomocą młotka.

    Odpowiedz
    • 11/02/2020 o 23:05
     Permalink

     Burmistrz ma wielkie parcie na szkło. 2 filmy na tydzień, a czas ucieka. Kiedy zrobić urzędową robotę? Kręcenie filmów to nie 5 minut, ale godzina czy dwie. Mnie się wydaje, że tym vlogiem nasz burmistrz sobie szkodzi. Nie zawsze się zyskuje przy bliższym poznaniu. Czasem oglądam tego vloga kilka razy, by się połapać, co on ma na myśli.
     Widzę, że jest uparty i nie umie współpracować z radnymi. To nie jest dobrze.
     Jako mieszkaniec chcę płacić jak najmniej i chyba dobrze, że radni mają skrupuły.

     Odpowiedz
     • 12/02/2020 o 07:41
      Permalink

      Burmistrz powtarza, że od mieszania herbata nie zrobi się bardziej słodka, a sam nieźle miesza mieszkańcom w głowach, że zapłacą więcej, bo radni nie podjęli uchwały.
      Podwyżka miała być od 1 marca, będzie prawdopodobnie od 1 kwietnia. W marcu mieszkańcy zapłacą 13 zł, czyli 13 zł mniej niż planowano. Jeżeli przejdzie opłata 27 zł. to będzie oznaczało, że 1 mieszkaniec zapłaci w 2020 roku 3×13=39 i 9×27=243 zł, czyli łącznie 282 zł.
      Gdyby podwyżka była od marca to 1 mieszkaniec zapłaciłby 2×13=26 zł i 10×26=260 zł. To daje razem 286 zł.
      Na przesunięciu terminu podwyżki mieszkańcy nie tracą.

     • 12/02/2020 o 08:42
      Permalink

      Jak nie stracili mieszkańcy Lubonia na podwyżce rok wcześniej kiedy zapowiedziana w urzędowym informatorze podwyżka od marca, była od kwietnia. Uświadomiłem im, że warto użyć paluchów i doliczyć vacatio legis. Wyszło na dobre, bo zastępca który rok wcześniej miał problem z liczeniem do 14, wczoraj ogłosił sukces, że system nam się domknął i powstała nadwyżka. Pochwalił się też że kalkulacja była dobra.
      Strach pomyśleć jaką mielibyśmy nadwyżkę, jeśli podwyżka była by w ogłoszonym terminie.
      U was jest przynajmniej więcej radnych
      którzy potrafią zadać sensowne pytania, u nas najwyżej dwóch.Przegłosowali 26, choć pewności nie mam, bo nie było w tym momencie przekazu. Jeszcze większym sukcesem jest, że komisje wcześniej pozytywnie zaopiniowały projekty, które na kolanie przygotowano wczoraj. Kolejny cud samorządowy

     • 12/02/2020 o 09:14
      Permalink

      Informacje z wczorajszej lubońskiej sesji skłaniają do kolejnych przemyśleń.
      2019 rok w Luboniu zakończył się niewielką nadwyżką, w Mosinie deficyt wyniósł 2,8 mln zł
      Luboń miał wyższą stawkę (14 zł) niż my, wzrosła ściągalność opłat i były dochody z włączenia do systemu nieruchomości niezamieszkałych, które teraz wyłączono, bo przestało się to opłacać (ustawa ustaliła maksymalne nierealistyczne stawki).
      Lubońscy radni dziwili się, jak to jest, że w Mosinie, która jest bardzo rozległą gminą, z kalkulacji wynika to samo co w Luboniu, czyli 26 zł, przecież to zupełnie inne koszty transportu. Dziwili się, że w Tarnowie, który na tzw. grupie zakupowej zarobi ok 2,3 mln (dochody z 3 pozostałych gmin za przyjęcia odpadów bio w kompostowni w Rumianku i przeładunek) stawka też wynosi 26 zł.
      Ja też od dawna się temu dziwię.
      Jeżeli koszt lubońskiego systemu, który się w ubiegłym roku bilansował, wzrósł w nowych realiach o 12 zł od osoby, to ile tak naprawdę powinien płacić mieszkaniec gminy Mosina, aby się u nas zbilansowało?

      Jeżeli rozłożyć 2,8 mln deficytu na każdego w systemie, o czym już wcześniej pisałam, to w 2019 r. powinna być stawka o 8 zł wyższa niż była i wynosić 21 zł, a nie 13 zł. Gdyby doliczyć taki wzrost jak w Luboniu, to burmistrz powinien zaproponować podwyżkę wyższą niż w Luboniu.

      Jeżeli Burmistrz Lubonia oceniła, że koszty w 2020 r. będą o 12 zł wyższe niż w 2019 r. to w Mosinie powinno być co najmniej 21 (ubiegłoroczne koszty na osobę)+12 (nowe koszty) =33 zł.
      Prawda, że straszne? Moim zdaniem burmistrz się denerwuje, bo tak naprawdę wie, że to 26 zł nie wystarczy, by pokryć wszystkie koszty.

      Radnym poważnie podchodzącym do finansów trudno podjąć decyzję o podwyżce, bo widzą, że kalkulacja pozostawia wiele do życzenia.

     • 12/02/2020 o 12:36
      Permalink

      Bzdura. jedynym sprawiedliwym systemem jest opłata za ilość oddanych śmieci. System taki można wdrożyć, ale to kosztuje. Nie jest to jednak koszt tak duży, b y się nie opłacał. Burmistrz doskonale to wie, bo odbył rozmowy z oferentem systemu, ale wolał wygenerować stratę wielu milionów, bo to kosztuje mniej zachodu. Przy okazji za nasze pieniądze rozdał kiełbasę wyborczą w postaci opłaty śmieciowej za 13 zł, by dzisiaj udawać kompletnego wiejskiego głupka. Zakupiony i wdrożony system pozwalał ważyć oddawane odpady na śmieciarce, a także prowadził kompletny monitoring trasy śmieciarki i kontrolę adresów. No cóż, łatwiej było “przeputać” ponad 6 milionów tym bardziej, że włodarz nie płacił z własnej kieszeni.Dzisiaj udaje geniusza przed radnymi i stosuje szantaż wobec nich oraz mieszkańców. Poucza mieszkańców jak proboszcz na niedzielnych kazaniach.

    • 12/02/2020 o 10:56
     Permalink

     Ja się gubię w tej żonglerce liczbami. Ktoś kłamie: albo u nas kłamstwem jest, że system się zbilansował, albo u was jest jakaś inna przyczyna niż wystąpienie z Selektu, że system nie zbilansował się aż tak bardzo.
     No,ale Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystko ok…
     Co prawda u nas chwalą się wzrostem ściągalności i tylko 7.5 % procent nie płac(płaci ok.27 tyś osób), ale dotyczy to osób które są w systemie, bo dobrowolnie złożyły deklarację. Na mój nos kilka tysięcy poza.

     Odpowiedz
     • 12/02/2020 o 10:59
      Permalink

      Mój błąd:podobno w Luboniu systemem jest objęte ok.29 tys. osób.Na ulicy i w sklepach Wieża Babel, ale urząd interesuje się tylko zameldowanymi.

     • 12/02/2020 o 12:02
      Permalink

      Znajomy mieszka na wsi w Gminie Śrem, powiedział że za wywóz odpadów będzie płacić 10 złotych.Dlatego że ma jeszcze ulgę 3 zł bo kompostuje we własnym zakresie, myślałem że kit mi wciska. Jednak mówił prawdę,pozwoliłem dziś zadzwinić PGK Śrem ceny nie są drakońskie fakt jest taki że mają własną instalację RIPOK.
      Zastanawiam się po co gmina Mosina wychodziła z Selektu inaczej komu tak bardzo na tym zależało?http://www.srem.pl/Aktualnosci-i-Wydarzenia/Zmiany-w-systemie-gospodarki-odpadami-w-gminie-Sre

     • 12/02/2020 o 12:12
      Permalink

      Zapomniałem w Śremie jest tak, jak składam deklarację że kompostuje to zanim dostane decyzję przyjedzie SM sprawdza i robi dokumentację foto kompostownika.

     • 12/02/2020 o 13:45
      Permalink

      @MP co jest bzdurą?

 • 07/02/2020 o 09:47
  Permalink

  Jeszcze nie wspomnę o obcokrajowcach którzy nie płaca za śmieci mieszka 5 osób podana jest jedna, a duża firma drobiarska w Bolesławcu zatrudnia większość obcokrajowców, czy firmy budowlane zatrudniające po kilku obcokrajowców. Czy gmina nie może sprawdzić stanu faktycznego zatrudnienia i porównać gdzie te osoby zamieszkują, na pewno by kilkanaście dodatkowych deklaracji by się znalazło, a tak płacimy my mieszkańcy. Czy ktoś kontroluje to wszystko? obcokrajowcy raczej mają kartę pobytu i jest wskazane gdzie pracują czy to takie trudne, aby straż miejska przeprowadziła kontrolę?

  Odpowiedz
 • 07/02/2020 o 00:20
  Permalink

  Sesja porażka radni nie przygotowani, dlaczego są komisje a potem na sesji tak nic nie wie i pięknie wygląda radna Gorzyńska żująca przez cała sesje gumę – PORAŻKA

  Odpowiedz
 • 06/02/2020 o 22:35
  Permalink

  Radna Mania zaplusowała proponując 25 zł. Tu już nie chodzi o złotówkę. Nie lubię drukowania stawek, a ta została ewidentnie ustalona na poziomie grupy zakupowej.

  Odpowiedz
  • 06/02/2020 o 23:40
   Permalink

   karp@ – Mania to zupełnie osobny rozdział. Nie ufam radnym którzy co kadencje zmieniają poglądy. Karp jesteś ofiara indoktrynacji ! Uważaj na siebie bo jesteś manipulowany. Generalnie dzisiejsza sesja to wielkie mosińskie ględzenie. Powtarzają się , nie rozumieją , dopytują, składają bezsensowne wnioski., popisują się pomysłami nie bacząc na konsekwencje.Radny Marciniak jest dzisiaj bez formy. Czyżby to upływa czasu. Usłyszałem po raz pierwszy jak głos zabrał radny Patela i Monikowski i jest to największe wydarzenie tej sesji ! A teraz idę spać ! Dobrej nocy !

   Odpowiedz
   • 07/02/2020 o 09:35
    Permalink

    Nie oceniałem całości działalności artystycznej, tylko jeden epizod. Za dużo z tego 26 nie urwą, a gdyby p.Jan zagłosował to byłoby po temacie. Gdybym był zindoktrynowany to uwierzyłbym, że z kalkulacji w 4 gminach wychodzi 26 i w Mosinie za zielone ok.2.50 a w Rokietnicy ponad 6 zł. Grupa zakupowa tak, ustawki nie.
    W tym przypadku nie obwiniałbym radnych. Zindoktrynowany ci oświadcza, że w Luboniu nie będzie 26 zł od marca i jak ktoś obstawił u bukmachera, to straci pieniądze. Nasz zastępca, który kiedyś otarł się o Mosinę da ciała i pod tym względem można na nim polegać jak na Zawiszy.Zapłaciłem za I kwartał i w nosie mam indoktrynację o Chinach czy przeświadczenie mojej pani burmistrz, że Ripoki są na świecie .
    Tak poza tym jeden Waldemar przeszkadza drugiemu i temu Waldemaru przez to wątek ucieka do Dymaczewa Starego.

    Odpowiedz
    • 07/02/2020 o 12:32
     Permalink

     Prezes TP-Kom mówił, że rozpoznają zawartość śmieciarek i jeśli jest niesegregowane barachło, to ze wspólnot mieszkaniowych. Jestem ciekaw jak sobie samorządy poradzą z opłatami podwyższonymi, a mieszkańcy wspólnot z segregacją, tak by nie płacić opłat podwyższonych. Może wyjść z tego Sodoma i Gomora.

     Odpowiedz
   • 07/02/2020 o 13:27
    Permalink

    Można się nie zgadzać z radnym Cebulskim, ale uważam że miał wczoraj rację i jak wnioski przepadają to jest po ptokach. Burmistrzowi po raz pierwszy nie wyszło ustawianie pod ścianą i powinien z tego wyciągnąć wnioski.
    Z tego co słyszałem wcześniej radni zaproponowali zmiany w obliczeniach , które spowodowały zwiększenie przychodów i urząd to zaakceptował. Jednak stawka i tak wyszła 26 zł, bo zwiększono koszty.Fryzjer z Wronek by się nie powstydził.

    Odpowiedz
 • 06/02/2020 o 08:52
  Permalink

  Coś mam deficyt w znalezieniu transmisji z sesji śmieciowych z Rokietnicy i TP. Dziś w Mosinie i 12 lutego w Luboniu okaże się czy koncepcja awarii kamer dotyczy całej grupy zakupowej.Gdyby tak się stało to powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami, odejdzie do lamusa.

  Odpowiedz
  • 06/02/2020 o 09:18
   Permalink

   W Luboniu podwyżki od marca może nie być, bo zapłaciłem już za I kwartał i nie było by to dla mnie komfortowe.

   Odpowiedz
  • 06/02/2020 o 10:08
   Permalink

   Też szukałam bez powodzenia. Wczoraj zadzwoniłam do Tarnowa i Rokietnicy. Przyczyna jest następująca:
   Obydwie te gminy korzystają z esesji i mają wykupioną opcję z umieszczaniem transmisji na serwerze firmy MWC Sp. z o.o. (dawniej MW Concept Sp. z o.o.)dawniej Luboń, teraz siedziba w Poznaniu.
   My także od tego miesiąca będziemy tak lokować swoje nagrania z uwagi na niemozność podpisania umowy z youtube.
   https://eurzednik.pl/biezace-informacje/rodo-transmisja-sesji-rady-pierwsza-kara-dla-gminy/|
   Atutem tej opcji jest możliwość anonimizacji. Wyobraźmy sobie, że ktoś uzył nazwiska lub innych danych osoby bez jej zgody i wpływa żądanie ich usunięcia. W youtube to jest niewykonalne, a w firmie od esesji tak.
   To tłumaczy brak dostępu do nagrań w tych dwóch gminach. W Tarnowie właśnie coś jest anonimizowane, a ponieważ są ferie i szef firmy jest na nartach trwa to tak długo.
   W naszej radzie radni starają się nie używać nazwisk. Mam nadzieję, że nie pojawią się wnioski o interwencję w nagranie, a jeżeli się pojawią będą wnikliwie analizowane.
   Wracając do kwestii nagrań – w Tarnowie jest dostępne nagranie audio, z którego dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.
   http://api.esesja.pl/player/72543/f4b99f93-83b9-4
   Polecam wypowiedzi prezesa spółki komunalnej Waldemara Nowaka.
   Przy okazji uwaga na temat Lubonia – żeby coś na stronie gminy znaleźć – dramat, żeby się dodzwonić – brak słów…

   Odpowiedz
   • 06/02/2020 o 11:42
    Permalink

    Już mysłałem, że wajchowy czeka,by wam też wyłączyć dziś prąd.
    E-sesja mieszkała w Luboniu, ale do Lubonia nie trafiła, bo ktoś woli jak za Ćwieczka.
    Trafna uwaga, mamy ostatnio w Luboniu dramat z niekompetencją. Sesja została zwołana bez projektu choćby jednej uchwały, pani burmistrz mówi,że będziemy wozić do Ripoka w Mnichach,a Popławski pisze w artykule, który został wkopiowany jako uzasadnienie uchwały, że nie można różnicować stawek. Moje śmieci przewracają się w kuble ze śmiechu, a mnie nie do śmiechu.

    Odpowiedz
    • 06/02/2020 o 14:32
     Permalink

     Życzyłbym sobie, by do mnie zbieracza śmieci dotarła wcześniej informacja, na poziomie tego co mówił prezes TP-KOM. Dostałem tylko opowieści dziwnej treści swojego z-cy burmistrza o Chinach.
     Zaskoczyła mnie informacja, że Mosina nie korzysta z punktu przeładunkowego w Rumianku.

     Odpowiedz
     • 06/02/2020 o 19:49
      Permalink

      Zdaje się, że te projekty omawiane są całkiem różne od napisanych. Weź się karpiu połap.
      Z tego co słyszałem znika zapis o zakazie wożenia bio na PSZOK przez właścicieli kompostowników i dobrze, bo był od czapy i pewnie też niezgodny z prawem.

 • 05/02/2020 o 15:31
  Permalink

  Nie przeszkadzam, bo pewnie musisz dorobić klucze do budżetu i WPF. Jutro sesja, więc wypadało by się zapoznać z projektami uchwał. Może następnym razem.

  Odpowiedz
 • 05/02/2020 o 10:55
  Permalink

  Widzę, że komentarze jak zawsze na temat i związane z treścią artykułów. Może po prostu forum utworzyć. Tam można sie dowoli naparzać i przynajmniej bedzie pod artykułami merytorycznie (chociaż wątpię, ale warto próbować) po póki co jest pomieszane wszystko i czasami odechciewa się czytać tw bzdury.

  Odpowiedz
  • 05/02/2020 o 11:17
   Permalink

   To dawaj merytorycznie.Jest artykuł o gospodarce odpadami, a w nim rewelacje o RIPOK, których dawno nie ma.
   https://www.gazeta-mosina.pl/2020/umowa-w-sprawie-odpadow-podpisana/
   Jeśli nie chcesz czytać niemerytorycznych wpisów, to zdobądź się na merytoryczny.
   Co sądzisz o ustaleniu cen przed tym zanim zrobiono to na sesji RM?
   Jak to się ma do zapisów Ustawy o samorządzie gminnym i podziale kompetencji pomiędzy burmistrza i RM?

   Odpowiedz
   • 05/02/2020 o 11:55
    Permalink

    Nic o odpadach? To może chociaż coś o fizyce kwantowej czy o obrotach sfer niebieskich?

    Odpowiedz
    • 05/02/2020 o 13:12
     Permalink

     W przeciwieństwie do niektórych mam co robić:)

     Odpowiedz
     • 05/02/2020 o 13:43
      Permalink

      Karp spragniony jest twych słów, Merytoryku.
      Skrobnij choć merytoryczne me, be lub kukuryku.
      Pewien Waldemar ze wsi lub miast, na sesji w Mosinie ciągle wnioskuje o zamknięcie dyskusji.
      Krytykuje niemerytoryczne wystąpienia, powołuje się na nieistniejące zapisy w Statucie, by nacisnąć grzyba za
      i do domku. To chyba taki joker burmistrza.

  • 05/02/2020 o 14:04
   Permalink

   Karp powinien być wody spragniony, a nie żywić się dyskusją zwabiony na haczyk wędkarza. A tak na poważnie. Nie generalizuje przecież wszyskich i wszystkiego. Ale artykul o śmieciach a dyskusja o Skarbniku np. Czytelnik czas traci na szukanie informacji. Gdyby było forum, mozna założyć temat i pisać do woli.

   Odpowiedz
  • 05/02/2020 o 18:52
   Permalink

   Żeby mnie się nikt nie czepiał ,że nie w temacie, ale słowo empatia dla niektórych raczej jest i było obce nie wiam dlaczego.Każdy z czasem sam sobie odpowie jak tak chcecie tak będzie i tylko żeby nie było
   https://m.youtube.com/watch?v=3vQtICSxosg

   Odpowiedz
   • 05/02/2020 o 20:07
    Permalink

    Ja mam coś pośrednio związane z tematem-piosenka o Wronkach. We Wronkach jak wiadomo przebywa specjalista od deficytu w odpadach. Nie ma specjalisty, nie będzie deficytu.Jak wszyscy będą płacić po 26 zł, to powstanie nadpłynność i potrzebny będzie specjalista od nadpłynności.
    https://www.youtube.com/watch?v=DpUfVmBgg2A
    Za sędziego co drukował,
    Za fryzury Rysia z Wronek,
    Za wyjazdy i za spacery,
    I powroty gdzieś nad ranem,
    Za zwycięstwa co zostaną,
    W nas na zawsze,

    Ja bym dodał: Toast za mecenasa, co konkurs drukował,
    Za Mirka co mu kazał ,
    Za Andrzeja co został wydrukowany,
    Za nadpłynność w PK, za osadzonych w ZK….itd

    Odpowiedz
  • 06/02/2020 o 00:25
   Permalink

   Komentarze na CzasMosiny2 to creme de la creme
   To jest to co przyciąga misie jak miodek
   Blog jest perfekcyjnie dopracowany, a towarzystwo jest wyśmienite
   Dopóki będzie istniało, będę tu zaglądał i komentował za każdym razem zmieniając Nick …
   bo
   Przetrwają tylko paranoicy!
   Pozdrawiam Wszystkich…

   Odpowiedz
    • 06/02/2020 o 07:20
     Permalink

     Widzę, że Mosina nie śpi i sprawy gminy niczym w Gotham urastaja do rangi mroczności i wszelkiego zła, a Joker również traktowany jest jak ciemny charakter. Jeden wpis i od razu cała chmara dobroczyńców rzuca się do obrony miasta. A ja tylko zwróciłem uwagę, że może warto wreszcie uporządkować wpisy. Bo warto. Wchodziłem i będę wchodził na portal. Czytałem i będę czytał opinie, ale warto po prostu to jakoś uporzadkować. Łatwo jest pisać cokolwiek i gdziekolwiek. Najlepiej pod postem, który cieszy się popularnością. Ale chyba nie o to chodzi. No chyba, że nie ważne gdzie, byle komuś dowalić. Najlepiej mocno i anonimowo.

     Odpowiedz
 • 03/02/2020 o 14:41
  Permalink

  Ja akurat nie mam gabarytów i kompostuję płacę za innych. mieszkają 4 osoby to wychodzi 103,80 gabaryt, kompostuje to wychodzi 114,24. Powinno być 26zł x 4osoby x 12m-c = 1 248zł – 218,04 = 1029,96 : 12m-c : 4osoby= 21,50zl ZA OSOBĘ. Gmina bierze haracz od mnie i innych mieszkańców rocznie w 2020 roku w kwocie 218,04zł. Nie wspomnę o zmieszanych 92 kg na miesiąc przy segregacji, ktoś chyba troszkę zawyżył wagę i chce łatać dziurę budżetową kosztem mieszkańców.

  Odpowiedz
  • 03/02/2020 o 15:59
   Permalink

   Coś dużo tych zmieszanych. To by dawało ponad tonę na mieszkańca rocznie, czyli 30 tys. Mg.

   Odpowiedz
   • 03/02/2020 o 16:02
    Permalink

    Na 36 tys.Mg był przetarg na 4 gminy, więc nie jest to możliwe.

    Odpowiedz
    • 03/02/2020 o 17:28
     Permalink

     Jeśli to jest na 4 osoby, to może się zgadzać.

     Odpowiedz
     • 03/02/2020 o 21:44
      Permalink

      Pisałem, że Mosina w przetargu była w 2 pozycjach: Gmina Mosina -8700 Mg i ZUK Mosina-1800 Mg.
      Co to są za odpady z ZUK?
      Dla porównania Luboń to Kom-lub-8200 Mg.Tak się zastanawiam czy istotnie nie macie zawyżonych ilości.

     • 04/02/2020 o 09:36
      Permalink

      Zaczynam doceniać, że nie muszę chodzić do szkoły. Kiedyś było działanie i ono dawało wynik i 2X2 to zawsze było 4. W nowoczesnej matematyce kreatywnej jest więcej schodów. Części składowe trzeba dopasować do wcześniej ustalonego wyniku. W Rokietnicy mają dużo tańsze zmieszane, co jest możliwe, bo pewnie mniej wytwarzają. Do mety z napisem 26 trzeba było się jakoś dokulać, więc mają droższe inne frakcje np. bio.
      W Luboniu znany jest wynik , ale jeszcze nie wiadomo czy urząd go osiągnie za pomocą mnożenia, dzielenia, dodawania czy odejmowania.

     • 04/02/2020 o 11:14
      Permalink

      Na basenie też nie ma deficytu, a są nawet wirtualne zyski. Matematyka samorządowa to top of the top, ale przy dużym skupieniu mógłbym sprostać. Pan burmistrz zyski zawdzięcza użycie radnego do obliczeń.
      Ten okazał się skąpy i zaprojektował stosunkowo mały zysk.Zapewniam, że mógłbym go przebić.
      Zawsze udawało się wyciągnąć pod koniec roku na tróję, więc są drzemiące umiejętności matematyczne.
      Mogę zaprojektować zysk z basenu na poziomie 20 mln rocznie. Więcej wirtualnego zysku można przeznaczyć w WPF na budowę wirtualnych dróg. Burmistrz będzie zadowolony, społeczeństwo będzie zadowolone, wszyscy będą zadowoleni. Sky is the limit.

     • 04/02/2020 o 12:30
      Permalink

      W Mosinie PUK odbiera odpady z terenów zamieszkałych, natomiast z terenów niezamieszkałych odbiór prowadzi ZUK. w 2018 łącznie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, to ilość 9 741,890 Mg (dane z Raportu o stanie gminy Mosina za 2018 rok).

     • 04/02/2020 o 12:47
      Permalink

      Dziękuję za wyjaśnienie,choć upieram się, że tereny same się nie zamieszkują, więc nie mogą być zamieszkałe.
      Wiem, że to nie twoja terminologia. Nie wszystkie firmy muszą skorzystać z oferty ZUK, a nawet jeśli skorzystają, to i tak dodano chyba trochę tych odpadów na górkę.
      W Selekcie otwarto znowu koperty i widzę, że związek będzie musiał się oswoić z Komunalnikiem.
      Nie sprawdzałem wszystkich,ale Kościan i Komorniki na pewno. Wójt Broda bardzo się tego bał.
      W Dopiewie natomiast zamówienie na kwotę 4841 tys. a oferta na 12275 tys.Przy jedynym oferencie może się zdarzyć, że w następnym przetargu podbije cenę w górę, więc strategia Selektu jest trochę mało dla mnie zrozumiała.

     • 04/02/2020 o 13:17
      Permalink

      Zamieszkały to może być karp, który gdzieś mieszka. Dobrze że jednak nie użyto formy tereny zamierzchłe, lub zmierzchłe.To chyba z ustawy i mam teorię na ten temat. Niemiecki lobbysta mógł dyktować treść ustawy polskiemu skorumpowanemu parlamentarzyście w sejmowym WC. Pierwszy nie znał polskiego, drugi niemieckiego i stąd taka jej treść. Dlatego mieliśmy jeden RIPOK w regionie, który nie spełniał wymogu RIPOK. Dlatego odpady zielone muszą jeździć po Polsce więcej, niż niektórzy właściciele.

    • 03/02/2020 o 18:44
     Permalink

     Nie wiem czy jestem dobrze zorientowany? za tonę zmieszanych jest 475 zł? Czyli to co gmina płaci na RIPOKu a ile gmina płaci operatorowi co zbiera i wywozi na wysyp ?

     Odpowiedz
 • 31/01/2020 o 11:09
  Permalink

  Panie Redaktorze a może podyskutujemy o konkursie na Skarbnika Gminy Mosina bo to kolejny ciekawy przypadek obsadzania stanowisk w naszej Gminie.

  Odpowiedz
 • 31/01/2020 o 10:03
  Permalink

  Brakuje zmiany najbardziej wadliwej z uchwał podjętych w listopadzie- w sprawie szczegółowego sposobu.
  http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/66990/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-dotyczaca-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-od_610248.pdf
  Dalej metale będą nieobecne w regulaminie mosińskiego PSZOK. To, że tam ktoś napisał, że można oddać 100 kg gruzu rocznie nie jest poparte żadnym aktem prawa miejscowego. Ja twierdzę, że jak ktoś chce to może oddać 100 ton i nikt mu nie może tego zabronić.Tu chyba obowiązuje zasada “Polacy nic się nie stało’, bo nawet nadzór Wojewody nie zauważył, że do uchwały nie został dołączony załącznik z limitami.

  Odpowiedz
  • 31/01/2020 o 13:20
   Permalink

   Zapis w regulaminie utrzymania czystości, że jeśli na nieruchomości jest kompostownik, to odpady powinny być kompostowane we własnym zakresie, jest z gatunku pobożnych życzeń.
   Właściciel kompostownika nie musi go zgłaszać i korzystać z ulgi/jałmużny i może sobie używać kompostownik nawet
   do zbierania deszczówki i nikt go do niczego nie zmusi.
   Prawo miejscowe nie powinno zawierać martwych przepisów.

   Odpowiedz
   • 31/01/2020 o 13:30
    Permalink

    Przegięciem są zapisy, że jeśli ktoś ma kompostownik, to nie może wystawić nic zielonego i nic zielonego nie może zawieść na PSZOK. Nie wszystko nadaje się do kompostowania. Zmuszanie kogoś by kompostował rośliny chore jest chore. Pozostaje las lub rów.

    Odpowiedz
    • 31/01/2020 o 15:47
     Permalink

     Pytanie karpiu ile W Mosinie jest za tonę zmieszanych? czyli jaką stawkę gmina przyjęła?

     Odpowiedz
     • 31/01/2020 o 17:17
      Permalink

      Muszę szanownego sepleniącego kurczaka wyprowadzić z błędu, że to nie karp jest burmistrzem Mosiny.
      Natenczas jeszcze Przemysław Mieloch.

 • 31/01/2020 o 09:16
  Permalink

  Nie rozumiem zasad mosińskiej legislacji odpadowej. W grę może wchodzić tylko jedna z dwóch przyczyn:ja nie myślę, lub mosińska legislacja nie ma żadnych zasad. Przykład pierwszy z brzegu-projekt zmiany deklaracji.
  http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/76009/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-warunkow-i-trybu-skladania-deklaracji_697455.pdf
  Projekt zmienia zapisy uchwały z 2018 roku, a całkowicie pomija uchwałę z listopada 2019. Została ona co prawda podważona, ale dotyczy to tylko jednego zapisu . Cała reszta obowiązuje.
  W moim rozumieniu spowoduje to że w obiegu będą 2 wzory deklaracji.Nie mogę za to zrozumieć dlaczego zmieniana jest wcześniejsza uchwała, a nie będąca w obiegu prawnym, najnowsza uchwała z listopada 2019.

  Odpowiedz
 • 30/01/2020 o 17:04
  Permalink

  U nas to ma być 1 zł od osoby. O ile wcześniej się wahałem czy kompostować, to obecnie nie mam już tego dylematu.
  Nie będę zasuwał za złotówkę i w ramach zniżki ściągał sobie na głowę kontroli.W Selekcie to zrobili wszystko by zapobiec kompostowaniu i ustalili zupełnie bezsensowne zniżki.
  Bazując na wyliczeniach wójta Derecha, najbardziej wkurza mnie ten składnik 3.17 zł. Tyle mamy płacić za zbieranie surowców wtórnych od osoby. To już totalna porażka całego systemu i zresztą już w roku 2013 widziałem, że to musi doprowadzić do braku konkurencji i stałego wzrostu cen.Było to zgodne z oceną ministra Sienkiewicza czyli:
  d… i kamieni kupa. Obecny rząd mógł zrobić jednak dużo więcej, by złagodzić skutki tego krachu np.opłata produktowa.

  Odpowiedz
 • 30/01/2020 o 16:26
  Permalink

  “Rada będzie musiała także zdecydować o obniżce stawki za odbiór odpadów z tytułu kompostowania.”
  Czy państwo już tego nie przegłosowaliście?

  Odpowiedz
  • 30/01/2020 o 16:38
   Permalink

   Tak, ale to nie przeszkadza jeszcze raz podejść do tematu. Wtedy żaden wniosek nie uzyskał większości. Teraz może być inaczej…

   Odpowiedz
   • 30/01/2020 o 17:24
    Permalink

    Pytanie, jaka jest cena za tonę zmieszanych na RIPOKu dla gminy Mosina ? Ile gmina Mosina zwraca PUKowi za tonę obsługi czyli zabranie i wywiezienie/wysyp? ile gmina płaci PUKowi ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.