Komisja dochowała wszelkiej staranności?

Pół roku zajęła burmistrzowi odpowiedź na moją interpelację w sprawie naboru na Skarbnika Gminy Mosina.
Na kwietniowej sesji burmistrz zapowiedział, że osobiście mi na tę interpelację odpowie. Przyjmuję zatem, że są to wyniki przemyśleń Przemysława Mielocha Burmistrza Gminy Mosina, a nie innych urzędników.

Na moją sugestię, że:
Nieprzemyślane kryteria oceny odpowiedzi kandydatów mogą wypaczyć wyniki konkursu, dlatego jeżeli Burmistrzowi Gminy Mosina zależy na wyborze najlepszego kandydata oraz na wiarygodności konieczne jest dochowanie większej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu kolejnych naborów.

Burmistrz odpowiedział:

Martwi mnie brak refleksji, bo nie można za pytanie, na które prawidłowa odpowiedź zawiera się w jednym zdaniu dawać 5 punktów. To nielogiczne i dziwię się, że Burmistrz tego nie widzi.

Burmistrz napisał:
Pracami komisji kieruje wyznaczony przez Burmistrza Gminy Mosina przewodniczący i to on decyduje
jaka jest skala punktacji. Dla przejrzystości i prostoty zasad ustalono, że maksymalna liczba
punktów za każde pytanie wynosi 5.

Dodam, że skala była od 1 – 5, czyli teoretycznie, przy błednej odpowiedzi lub jej braku członek komisji powinien dać 1 punkt.

Z zarządzenia Burmistrza GM z dnia 24 stycznia 2020 r. wynika, że przewodniczyła komisji była sekretarz p. Marlena Zaleśna-Tytyk.

Ani z protokołu ani z udzielonej mi odpowiedzi nie wynika, że był wcześniej opracowany klucz odpowiedzi, choć w przypadku, gdy aż 3 z 5 członków komisji nie było specjalistami z dziedziny finansów publicznych, było to konieczne, aby mogli ocenić prawidłowość odpowiedzi.
Pytania były trudne. Bez wcześniejszego przygotowania, nie byłabym w stanie udzielić na wszystkie precyzyjnej odpowiedzi, mimo że od lat jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Podziwiam, że Tomasz Łukowiak, Monika Kujawska i Marlena Zaleśna Tytyk są takimi ekspertami, że z marszu te odpowiedzi znali.

Ponieważ Burmistrz w swojej odpowiedzi moich wątpliwości nie rozwiał, wręcz przeciwnie je spotęgował, będę występowała w kolejnych naborach o protokoły, zestaw pytań i klucz odpowiedzi.

Na koniec jeszcze jedna smutna refleksja. Odpowiedź jest datowana na 8 sierpnia 2020 r., a do Biura Rady wpłynęła 9 września, czyli miesiąc później. Z piętra na parter długa droga, ale żeby aż miesiąc było potrzeba? Widocznie tyle wynoszą burmistrzowskie zatory w podpisywaniu dokumentów…

Dla przypomnienia: Burmistrz ma na odpowiedź na interpelację radnego 14 dni…


11 Comments
karp 12/09/2020
| |

Klucz mógł wyprodukować pan , który dorabia klucze do urzędu. Rejestr umów trochę niedorobiony, więc pozostają domysły.

karp 12/09/2020
| |

Ja bym chciał, żeby w komisji wybierającej prezesa ZUKU/ PUKU zasiadł Chomik, bo wie więcej od burmistrza, co się tam działo, lub burmistrz chce udawać, że wie mniej niż Chomik, bo to wygodne.

karp 12/09/2020
| |

Jak rozumieć tę tabelkę?Punktacja proponowana- kto tyle proponował?
Moim zdaniem kluczem była chęć poprawy stosunków z powiatem. Pisowi świeczkę i PO ogarek.
Z tego co sobie przypominam w pobliżu przechodziła pani Ciurlik i nie sądzę by ktoś poza nią decydował w tej sprawie.