Komisariat Policji w Mosinie najlepszy w powiecie

Komendant Artur Radzik odbiera nagrodę dla najlepszego Komisariatu Policji w powiecie poznańskim. fot. powiat.poznan.pl

prezentacja konkursu –  Najlepszy komisariat w powiecie poznańskim

W powiecie poznańskim jest 14 komisariatów. Mosiński Komisariat Policji zajął I miejsce, II miejsce komisariat w Kostrzynie, III komisariat w Luboniu.

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim

W gminie Mosina w 2015 r. wzrosła w porównaniu z 2014 r. ilość:

  • kradzieży (117,8%),
  • kradzieży samochodów (163,2),
  • włamań (118,8%),
  • bójek i pobić (250%).

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2015 wyniosło 700.000 zł (w latach 2000-2015 ponad 6.123.000 zł.).

W roku 2015 zakończono budowę nowego Komisariatu Policji w Luboniu. W latach 2014-2015 Budowa Komisariatu została wsparta przez Powiat kwotą 1.000.000 zł.

W roku 2015 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości prawie 100.000 zł. (w latach 2000-2015 ponad 763.000 zł.).

Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr inż. Witold Rewers przedstawił bardzo szczegółowe sprawozdanie z dzialalności Straży Pożarnej w 2015 r. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z Informacją o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa powiatu poznańskiego za rok 2015.

Poniżej mapa z tego opracowania.

Straż Pozarna w powiecie

OSP w Pecnej stara się o włączenie do Krajowego Sytemu Ratownictwa Gaśniczego i ma spore szanse, by ich wysiłki zakończyły się powodzeniem.

0 Comments

No Comment.