Kładki na ul. Łaziennej nie będzie *)

W miejscu, gdzie planowano budowę kładki nad Kanałem Mosińskim w ciągu ulicy Łaziennej, był kiedyś drewniany most (więcej informacji o dawnym moście pod artykułem).
Idea budowy kładki związana była z ułatwieniem dostępu mieszkańców do pierwszego w naszym mieście marketu (Tesco). Później, kiedy markety zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu pojawił się nowy cel – turystyka rowerowa.
Po powstaniu ścieżki wzdłuż ul. Leszczyńskiej kładka odprowadzałaby ruch rowerowy ze strony Krosna i osiedla nr 3 w stronę Pożegowa i Krosinka pomijając nieprzystosowaną do ruchu rowerowego ul. Mostową.

kladka

Pierwszą wzmiankę o kładce znalazłam w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2018 z 2007 r.  Łączne nakłady inwestycyjne na ten cel miały wynieść 561 610 zł. Termin realizacji tego zadania przewidziano na lata 2013-2014.  We wrześniu 2009 r. został ukończony projekt kładki.
W budżecie na 2012 r. zaplanowano 250 tys. zł na rozpoczęcie budowy, ale jej nie rozpoczęto. W 2012 r. w WPI przesunięto budowę na lata 2014-2015.
W budżecie na rok 2016 zarezerwowano 200 tys. zł na rozpoczęcie budowy. Zapisano tam także warunek podjęcia tej inwestycji. Jest nim partycypacja Tesco i Lidla.
Dziś już wiadomo, że wspomniane firmy nie zamierzają współfinansować tej budowy. Nie udało się też pozyskać środków zewnętrznych.
O podejmowanych w tym zakresie działaniach można przeczytać w odpowiedzi udzielonej  na zapytanie radnego Dominika Michalaka – TUTAJ

Obecnie wraz z rozwojem miasta i ciągłym wzrostem ilości samochodów są inne priorytety.  Zamiast kładki na Łaziennej i planowanej kilka lat temu budowy nowego mostu na kanale łączącego ul. Krasickiego w rejonie szkoły z ul. Konopnickiej (szosa w kierunku Krosinka) burmistrz i większość radnych jest zdania, że właściwszą lokalizacją dla nowego mostu byłaby ta w rejonie ul. Wiatrowej.
Osiedle nr 4 “Za Barwą” zamieszkuje 3 700 mieszkańców. Gdyby zapewnić im możliwość ominięcia przejazdu kolejowego i centrum miasta korki na wjeździe do Mosiny zapewne zmniejszyłyby się.


*) Zdanie zawarte w tytule jest tylko moją opinią. Uważam, że nie stać nas na taką inwestycję. Nie stać nas również na realizację pojawiającego się wśród mieszkańców Czapur a także wśród radnych Rady Miasta Puszczykowa pomysłu budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez Wartę w miejscu dawnej przeprawy promowej  Czapury – Kątnik.


MOST NA BUDZYNIU

Dla potrzeb majątku Budzyń, na początku XX wieku, został pobudowany most drewniany dla obsługi pól po drugiej stronie kanału. Trudno okreœślić co się z nim działo w okresie wojennym, ponieważ …w cytowanym sprawozdaniu burmistrza Nowaczyka jest również taki zapis: „…3.3.1945r. pobudowano most naprzeciw majątku Budzyń. Czyżby w okresie wojny lub po styczniu 1945 r. został poważnie uszkodzony?
Most ten stanowił  łącznik pomiędzy ulicami Budzyńską, Pożegowską oraz Konopnickiej z ulicami ŚŒremską i Leszczyńską przez ul. Łazienną. W znacznym stopniu odciążał ruch na nowym moœście przy ul. œśw. Jana (nie istniała już przeprawa przez most Arlta). Zbudowano go podobną metodą jak poprzedni, wysadzony. Budulca dostarczyły miejscowe tartaki, stanowił drewnianą konstrukcję. Wykonano go pod kierunkiem inż. Bertranda i Andrzeja Zabla. W latach 60 pełnił bardzo ważną funkcję w czasie budowy nowego mostu przy ul. Niezłomnych. Przez podwórze majątku Budzyń i dalej przez drewniany most i ul. £azienną, przebiegał główny trakt komunikacji autobusowej, samochodowej i most-na-laziennejkonnej, do czasu oddania do użytku nowego mostu. W okresie późŸniejszym, znaczenie tego mostu malało. Most powoli niszczał. Pod koniec lat 60. został podpalony i cz궜ciowo spłonął. To, co po nim pozostało, służyło jako kładka dla pieszych. Na początku lat 70. ze względów bezpieczeńst
wa konstrukcja mostu została rozebrana.
Pod koniec lat 80. powstał na kanale nowy most przy ul. Mostowej wraz z nowym układem drogowym, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.


Jacek Szeszuła „- Fakty Mosińsko – Puszczykowskie z marca 2012 r.

Skan artykułu Mariana Strenka “Był kiedyś taki most” – Ziemia Mosińska z kwietnia 2000 r.

 

4 Comments
paw 02/10/2016
| |

Kładka w Kątniku – wysmienity pomysł!
Otwarła by lasy po drugiej stronie Warty dla rowerzystów z lewobrzeznej czesci aglomeracji!
Wczorajsze bardzo udane zawody w Wiórku pokazują potencjał tych terenów dla rekreacji!

Dd 22/09/2016
| |

Kladka jest tylko ją zakratowano!

Dorota 21/09/2016
| |

Nie rozumiem, jak można planować mostek, kiedy Łazienna nie jest utwardzona. Kolejność powinna być odwrotna.

Michał 21/09/2016
| |

To może wybudować węższą drewnianą kładkę, zapewne tańszą. Albo wyremontować (za zgodą) kładkę aquanetu przy rurze i udostępnić ludziom.