Kij ma dwa końce

Przewodniczący Rady z Kórnika p. Adam Lewandowski zwrócił się do nas o poparcie Apelu Rady Miejskiej w Kórniku dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11 od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód. Apel ten został przesłany do Premiera Rządu oraz posłów i senatorów z Wielkopolski.

Radni z Kórnika uważają, że modernizacja drogi wojewódzkiej nr 431  Mosina spowoduje wzrost natężenia ruchu pojazdów.
Obecnie w godzinach szczytu na trasie S11 na odcinku Kórnik – Poznań tworzą sie zatory komunikacyjne.
Radni twierdzą, że bez nowego połączenia z autostradą A2 przebudowa drogi 431 nie spełni  oczekiwań.
Apel kończy się postulatem, by inwestycja ta została ukończona do 2020 r.
Kórnik- Apel Rady Miasta i Gminy Kórnik

Co oznaczałaby dla nas, tzn dla gminy Mosina ta inwestycja? Plusy są oczywiste, ale i minusy także.

Czy zdaniem Państwa Rada Miejska w Mosinie powinna poprzeć ten apel?

 

14 Comments
M. Kaptur 08/06/2017
| |

Ostatecznie Rada Miejska w Mosinie nie poparła Apelu gminy Kórnik o budowę drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11 od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód.
Stanowisko popierające zajęli:
-Rada Powiatu w Poznaniu,
-Rada Powiatu w Śremie,
-Rada Powiatu Średzkiego,
Rada Miejska w Śremie, Rada Gminy Zaniemyśl, Rada Gminy Kleszczewo.
Rada Miasta Stęszew przysłała informację, że nie poprze Apelu z uwagi na wątpliwości związane możliwością wystąpienia uciążliwości tego zadania dla mieszkańców gminy Stęszew. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – brak mozliwości
https://esesja.pl/zalaczniki/11755/odpowiedzi-ministerstwa_121739.pdf
Do rozmów na ten temat włączyli się również posłowie:
Paulina Hernig-Kloska,
Paweł Arndt,
Bartłomiej Wróblewski
oraz senator: Robert Gaweł

Rafał 31/03/2017
| |

Czy Rada poprze apel Kórnika, czy nie, będzie miało niewielki wpływ na sprawę. Pewno ta droga powstanie i tak. Wszystko się zmienia i trzeba iść z duchem czasu. Tiry na obecnej drodze wojewódzkiej to paraliż Mosiny, ale może to wymusi budowę obwodnicy Mosiny, choć ma ona niezbyt zachęcający dla tranzytu przebieg, bo i tak będzie musiała sforsować gdzieś w Drużynie tory kolejowe.

Małgorzata Kaptur - radna 30/03/2017
| |

Rada Powiatu na wczorajszej sesji udzieliła poparcia Kórnikowi w tej sprawie http://api.esesja.pl/zalaczniki/10875/stanowisko-w-sprawie-popracie-apelu-gminy-kornik_110680.pdf

Jerzy Ryś 30/03/2017
| |

W roku obecnym przystępujemy do rozpoczęcia projektowania obwodnicy wschodniej miasta Mosina. Dysponujemy obszerna koncepcją programową tejże obwodnicy, łączącej ulicę Mocka w Mosinie z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach. Koncepcja powstała w czerwcu 2011 roku i wymaga szczegółowego przedyskutowania z WZDW. Myślę, iż po wstępnych rozmowach z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, panem Wojciechem Jankowiakiem nastał czas na poważniejsze rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Chcemy przedyskutować wytyczne do projektu obwodnicy, której koncepcja elektroniczna została już wysłana do WZDW. Decyzja o rozpoczęciu projektowania części obwodnicy na odcinku od ul. Mocka do ul. Śremskiej, to efekt naszych rozmów z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem. Orientacyjny koszt obwodnicy na odcinku do zaprojektowania (przyp. od ul. Mocka do ul. Śremskiej) to kwota około 40 mln zł. Główna determinantą takiej kwoty jest koszt budowy przeprawy mostowej przez kanał.
Czy Rada Miejska powinna poprzeć apel radnych Kórnika? Zdecydowanie tak. Jednak wcześniej powinniśmy przeprowadzić na ten temat rozmowy z władzami gminy Kórnik. Oczekuje wsparcia tejże gminy dla naszej koncepcji obwodnicy wschodniej miasta Mosina, która poprzez jej realizację zmieniłaby przebieg drogi 431 na trasie od granicy miasta do drogi nr 5.

Michal 29/03/2017
| |

To właśnie ten łącznik tworzyć będzie skrót od A2 węzeł wschód do S5 we Wronczynie i zwiększy ruch na drodze 431, na co Mosina bez obietnicy budowy obwodnicy nie powinna nawet się zgodzić, a co dopiero popierać.

Michal 29/03/2017
| |

Oczywiście modernizacja drogi 431 powinna wiązać się z budową obwodnicy Mosiny. Wybudowanie nowego mostu na Warcie ma na celu umożliwienie przejazdu tą drogą tir-ów. Jeśli do obecnego ruchu dojdzie jeszcze ruch ciężarowy to Mosina stanie całkowicie. Czy Generalna Dyrekcja może puścić ruch ciężarowy przez centrum miasta Mosiny?