Kiedy ruszy targowisko?

Targowisko zostało zamknięte zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 marca z mocą obowiązującą od 13 marca 2020 r.
Nie znam żadnej wypowiedzi radnego, w której zawarty byłby sprzeciw wobec przywróceniu handlu na targowisku.
Burmistrz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców był jednak temu przeciwny.

24. kwietnia wpłynął do Rady Miejskiej projekt uchwały w tej sprawie.

Dziś na targowisku można było podziwiać ogrodzenie, które świadczy o tym, że zamiar jest poważny i dało się słyszeć pytanie powtarzane przez wiele osób: KIEDY RUSZY?

a dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów burmistrz poinformował, że ma zamiar otworzyć targowisko od 2 maja. Burmistrz ustali zasady korzystania z niego w zarządzeniu. Aby wydać zarządzenie potrzebuje zmiany uchwały dotyczącej regulaminu, co ma mieć miejsce 29 kwietnia 2020 r.

Uchwała ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, mimo że poprzednia uchwała dotycząca regulaminu targowiska weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – https://esesja.pl/zalaczniki/8276/uchwala_nr_400-regulamin-targowiska_88763.pdf.

Czy w tej sytuacji dojdzie do otwarcia targowiska w sobotę, przekonamy się w … sobotę.

36 Comments
Klaudia 02/06/2020
| |
karp 04/05/2020
| |

Przypominam, że targowisko zostało zamknięte wcześniej, ale zarządzenie jest z 27 marca.
Teraz zostało otwarte, ale argumentacja zwala na kolana:
“zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 marca 2020r. w zakresie działalności targowisk miejskich, a także przekazany za pośrednictwem mediów w dniu 25 marca 2020 r. apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .”
O otwarciu przeważyły argumenty i fakty znane przed zamknięciem. Strach pomyśleć co może być przypadku kiedy gminą będzie rządził burmistrz z arachnofobią i SM stwierdzi, że na targowisku przebywa pająk.

Małgorzata Kaptur 30/04/2020
| |

1. Targowisko będzie czynne w wtorki, środy, piątki i soboty w godzinach od 7.00 do 13.00.

2. Handel prowadzony będzie na obszarze wyznaczonym przez administratora targowiska. Miejsca sprzedaży zostaną wskazane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na stanowiskach znajdujących się na targowisku w wtorki, piątki i soboty, do odwołania, dozwolona jest sprzedaż wyłącznie żywności, produktów pochodzenia rolniczego, sadzonek oraz nasion.

4. Na stanowiskach znajdujących się na targowisku w środy i czwartki, do odwołania, dozwolona jest sprzedaż wyłącznie produktów innych niż wymienione w ust. 3.

Jest zarządzenie Burmistrza w sprawie targowiska: http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2020/zarzdzenie-nr-522020-z-dnia-30-kwietnia-2020-r.-w-sprawie-zasad-korzystania-z-targowiska-miejskiego-w-mosinie-w-okresie-zagroenia-epidemicznego-albo-stanu-epidemii..html

[…] Mieloch targowisko zostało zamknięte w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Na łamach portalu Czasmosiny.pl dowiadujemy się, że wszyscy mosińscy rajcy byli temu przeciwni. – Nie znam żadnej […]

Małgorzata Kaptur 28/04/2020
| |

W sprawie targowiska burmistrz się zapętlił, co gorsza podobny stan towarzyszy mu w innych sprawach, co gorsza stan zapętlenia jest udziałem także zastępcy burmistrza Adama Ejchorsta, z którym wiązałam spore nadzieje, ale mocno się zawiodłam.
Jego stanowisko w sprawie skarpy w Czapurach (jest na naszym terenie, więc musimy o nią dbać) odebrało mi wiarę w sens podejmowania jakichkolwiek działań. Dowodzi, że Gmina nie działa racjonalnie, kiedy już działa. Bo w wielu obszarach nie działa wcale i wtedy koronawirus jest wygodną wymówką.
Radny Dominik Michalak wielokrotnie zwracał się w sprawie udostępnienia programu budowy dróg.
Już był w ogródku, już witał się z gąską… , bo pojawiła się deklaracja i konkretny termin: Zrobimy do końca I kwartału!
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/odpowiedzi/odpowiedz_245-2020_r..pdf
Teraz zostało to zadanie odłożone ad ad Kalendas Graecas, oczywiście z powodu COVID -19.

Małgorzata Kaptur 27/04/2020
| |

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów burmistrz poinformował, że ma zamiar otworzyć targowisko od 2 maja. Burmistrz ustali zasady korzystania z niego w zarządzeniu. Aby wydać zarządzenie potrzebuje zmiany uchwały dotyczącej regulaminu, co ma mieć miejsce 29 kwietnia 2020 r.
Uchwała ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, mimo że poprzednia uchwała dotycząca regulaminu targowiska weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – https://esesja.pl/zalaczniki/8276/uchwala_nr_400-regulamin-targowiska_88763.pdf.
Ale kto by się takimi głupstwami przejmował?

karp 27/04/2020
| |

W treści zarządzenia zamykające targowisko z dniem 13 marca przywołano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433
Tu rodzi się pytanie:kto był pierwszy minister Szumowski, czy burmistrz Mieloch?
Problem podobny jak z jajkiem i kurą. Może burmistrz Mosiny zainspirował ministra zdrowia?

karp 27/04/2020
| |

Pewnie byście sobie już zjedli pyry z gzikiem, a burmistrz nie pozwala. Ja w piątek jadłem.
Ja mało z tego rozumiem z tej legislacji, bo zamknięto zarządzeniem burmistrza, a startować ma uchwałą RM.
Daty w zarządzeniu burmistrza były jeszcze dziwniejsze.
W projekcie wspomniano uchwałę 400/16 i pewnie się z nią zapoznam, ale pan burmistrz ma pierwszeństwo.
Ciekawe czy w tej uchwale jest coś o tym, że burmistrz zamyka targowisko na podstawie nieznanych zaleceń jakiejś pani z Sanepidu i wydaje zarządzenie w tej sprawie 2 tygodnie po zamknięciu.