PAWEŁ MACIEJEWSKI

PAWEŁ MACIEJEWSKI – jest kandydatem KWW Czas Ziemi Mosińskiej do Rady Miejskiej w Mosinie w okręgu nr 4.

Ma lat 51. Mieszka w Mosinie przy ul. Sowinieckiej. Żonaty, dwie córki, posiada wykształcenie średnie. Jest zatrudniony w zakładzie zadrzewień i rekultywacji.
Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz młodszego instruktora żeglarstwa.

Praca społeczna:
2000-2009 r.- członek zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Adama Mickiewicza w Mosinie,
2013- 2017 r.- członek zarządu osiedla nr 4 w Mosinie,
W 2005 r. wstąpił w szeregi Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, od 2009 r. członek zarządu MKŻ
W 2013 r. wybrany na Komandora Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, organizator wypoczynku dla ponad 400 dzieci corocznie na biwakach żeglarskich w Dymaczewie Nowym oraz na Mazurach. Współorganizator rejsów morskich.