MARIA BARBARA KURZAWA

MARIA KURZAWA – jest kandydatką KWW Czas Ziemi Mosińskiej do Rady Miejskiej w Mosinie w okręgu nr 4.

Rodowita Mosinianka, mieszkanka Placu 20. Października. Mimo że jest z zawodu ekonomistką wiele lat współpracowała z poznańskim samorządem.
Nadal zamierza służyć, tym razem społeczeństwu gminy Mosina, podkreślając, że:

DROBNE SPRAWY MAJĄ WIELKĄ WAGĘ.

Kocha zwierzęta i przyrodę.

Uważa, że w wielu miejscach Śródmieścia należy zadbać o estetykę, np. Ptasi Park, aleja lipowa na ul. Szkolnej, targowisko.
Trzeba poprawić bezpieczeństwo poprzez rozbudowę monitoringu, poprawić oświetlenie. Rynek mógłby być bardziej atrakcyjny niż jest obecnie. Uważa, że w sprawach rewitalizacji Pl. 20. Października trzeba szukać kompromisu między wygodą mieszkańców, kupców i odwiedzających nasze miasto osób.
Jest zdania, że imprezy plenerowe należy przenieść z pl. 20. Października na Targowisko.