JAN MARCINIAK 

JAN MARCINIAK –  ma 63 lata.  Jest żonaty,  ma troje dorosłych dzieci – córkę i dwóch synów.
Ma wykształcenie wyższe – ukończył politologię na Uniwersytecie A.Mickiewicza w Poznaniu.

Jan Marciniak jest doświadczonym samorządowcem. W 1990 roku z ramienia Obywatelskiego Komitetu Samorządowego kandydował do Rady. Został radnym i jednocześnie Sekretarzem Gminy. Pełnił te funkcje przez dwie kadencje, do 1998 roku. W 1998 r. burmistrz Jan Kałuziński powołał go na swego zastępcę.
W 2002 r. kandydował na stanowisko Burmistrza, jednak  w II turze przegrał.
W latach 2002- 2006 był zastępcą Burmistrza Gminy Czempiń.
W 2006 r. w   został radnym Rady Miejskiej w Mosinie. Prawo zakazywało łączenia funkcji radnego i zastępcy burmistrza. Wybrał mandat radnego naszej gminy, rezygnując z bycia zastępcą burmistrza w Czempiniu. Pełnił od tej pory stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji.
W 2015 r. za porozumieniem stron zakończył pracę w czempińskim Urzędzie. Od tej pory pracuje w Biurze Projektowym.

Zadania dla osiedla:

  1. Utwardzanie kolejnych ulic na Osiedlu.
  2. Budowa drogi, łączącej Osiedle “Za Barwą” z drogą Mosina-Rogalinek.
  3. Budowa rond, które usprawnią komunikację, doprowadzając do zmniejszenia korków.

a/ ul. Wawrzyniaka-Śremska- Mostowa – Leszczyńska

b/ ul.Poniatowskiego-Szosa Poznańska-Poznańska

c/ ul. Mocka-Rzeczypospolitej Mosińskiej

d/ ul. Mocka-Szosa Poznańska

4.Budowa progów zwalniających w ul. Poznańskiej.

5. Monitoring w kolejnych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, miejscach na terenie miasta.

8.Rewitalizacja Pl. 20 Października

9.Przeniesienie imprez plenerowych  na Targowisko.

10.Zapewnienie miejsc w żłobkach.

11.Kontynuacja prac zmierzających do budowy pływalni.