JAN MARCINIAK 

JAN MARCINIAK –  ma 63 lata.

Od urodzenia mieszka w Mosinie. Ma żonę Alicję i troje dzieci: Annę, Leszka i Jakuba. i wnuczkę Różyczkę. Jego ojciec był adwokatem, stryj, Florian, założycielem, organizatorem i pierwszym naczelnikiem Szarych Szeregów. Ukończył technikum budowlane i politologię na UAM w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych. Pracę rozpoczął w firmie Instal w Poznaniu, później był krótki epizod na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Od 1980 r. pracował w administracji, w Zarządzie Dróg i Mostów w Urzędzie Dzielnicowym, najpierw na Jeżycach, później na Starym Mieście, w końcu na Placu Kolegiackim. Tam został kierownikiem działu realizującego infrastrukturę podziemną (woda, kanalizacja, gaz, ciepło, telefony) na terenach o zabudowie jednorodzinnej w Poznaniu. Potem od 1989 roku związany z Mosińskim samorządem.
Trenował w mosińskim klubie piłkę nożną. W 1971 roku został powołany do kadry piłkarskiej juniorów woj. wiekopolskiego.

Jan Marciniak jest doświadczonym samorządowcem. W 1990 roku z ramienia Obywatelskiego Komitetu Samorządowego kandydował do Rady. Został radnym i jednocześnie Sekretarzem Gminy. Pełnił te funkcje przez dwie kadencje, do 1998 roku. W 1998 r. burmistrz Jan Kałuziński powołał go na swego zastępcę.
W 2002 r. kandydował na stanowisko Burmistrza, jednak  w II turze przegrał.
W latach 2002- 2006 był zastępcą Burmistrza Gminy Czempiń.
W 2006 r. w   został radnym Rady Miejskiej w Mosinie. Prawo zakazywało łączenia funkcji radnego i zastępcy burmistrza. Wybrał mandat radnego naszej gminy, rezygnując z bycia zastępcą burmistrza w Czempiniu. Pełnił od tej pory stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji.
W 2015 r. za porozumieniem stron zakończył pracę w czempińskim Urzędzie. Od tej pory pracuje w Biurze Projektowym.

Kandyduje w zbliżających wyborach również  na Burmistrza Gminy Mosina i deklaruje:

  • ograniczenie zadłużenia gminy do niezbędnego minimum;
  • odkorkowanie gminy – poprzez zmiany w układzie drogowym z Czerwonką od drogi 430 do drogi 431 w pobliżu Jeziora Budzyńskiego, nowym mostem na Kanale Mosińskim w rejonie osiedla nr 4 “Za Barwą”, mostem na Warcie w Czapurach, zastąpienie newralgicznych skrzyżowań rondami;
  • działania proinwestycyjne, z położeniem zdecydowanego  nacisku na utwardzanie dróg i ulic oraz zaopatrzenie wszystkich mieszkańców w wodę;
  • zrównoważony rozwój gminy, w której jest miejsce dla małej i średniej przedsiębiorczości, ale i dążenie do wykorzystania potencjału turystycznego gminy – zbudowanie marki “Zielona Mosina”;
  • zdecydowany sprzeciw co do lokowania, na kilkusethektarowych powierzchniach olbrzymich stref przemysłowych;
  • dbałość o ład i porządek w zabudowie, rozwój budownictwa jednorodzinnego, wolnostojacego, gdzie przyszli mieszkańcy znajdą dobre warunki do życia;
  • podniesienie komfortu życia w gminie – dbałość o edukację, organizacje pozarządowe, seniorów i osoby niepełnosprawne.