TADEUSZ PRZYBYSZEWSKI

TADEUSZ PRZYBYSZEWSKI – kandyduje do Rady Miejskiej w Mosinie z KWW Czas Ziemi Mosińskiej w okręgu nr 3.

Ma 62 lata, od urodzenia mieszka w Mosinie przy ul. Konopnickiej. Ma żonę i syna.
Mgr inż. mechanik. Pracował jako nauczyciel technolog. Obecnie pracuje w firmie transportowej jako koordynator przewozu towarów ponadgabarytowych.

Interesuje się turystyką i sportem.