ŁUKASZ KASPROWICZ

ŁUKASZ KASPROWICZ – Kandydat do Rady Miejskiej w Mosinie z KWW “Czas Ziemi Mosińskiej”.

41 lat. Mieszkaniec Dymaczewa Nowego. Żonaty, dwóch synów. Wykształcenie wyższe – mgr administracji, dziennikarz, redaktor gazety “Fakty Mosińsko-Puszczykowskie” oraz telewizji internetowej TTVI.
Radny w kadencji 2010-2014, i 2014-2018, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członek Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.

Obecnie pełni II kadencję funkcję Sołtysa wsi Dymaczewo Nowe.
Inicjator oraz organizator inicjatyw z zakresu integracji społecznej, zaangażowany w życie gminy. Chętnie służy pomocą mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

Jako radny w obydwu kadencjach złożył wiele pisemnych wniosków w konkretnych sprawach oraz w trakcie sesji i podczas komisji Rady Miejskiej.
156 w kadencji 2014-2018.

Główne zadania:
1. Działania na rzecz dzieci i seniorów w miejscowych świetlicach wiejskich
2. Zabieganie o bezpieczne place zabaw dla dzieci
3. Kanalizacja Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Bolesławca i Borkowic
4. Utwardzanie ulic i budowa oświetlenia
5. Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych łączących wsie z Mosiną
6. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krosinku.
7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy rozumiany jako równowaga pomiędzy rozwojem, a komfortem życia mieszkańców.

_________________________

Głosować na niego mogą osoby mieszkające w okręgu nr 2, tzn.
mieszkańcy następujących miejscowości:

BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, DYMACZEWO NOWE, NOWINKI, KONSTANTYNOWO, PECNA, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO, KROSNO

W okręgu nr 2 zarejestrowano 26 kandydatów z 4 komitetów wyborczych. Do podziału między nich jest 5 mandatów.
Uprawnionych do udziału w wyborach w okręgu nr 2 jest 5 705 osób.