Piotr Wilanowski


PIOTR WILANOWSKI
– to kandydat KWW “Czas Ziemi Mosińskiej” do Rady Miejskiej w Mosinie z Rogalina – okręg 1.

Piotr był radnym w kadencji 2010 – 2014. Pracował w Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.
Posiada ogromną wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska

Ma 57 lat, urodził się w Poznaniu. Od 32 lat jest mieszkańcem Rogalina. Ma żonę Małgorzatę i syna Macieja.
Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu i Studium podyplomowego ochrony i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych na SGGW w Warszawie.
Od 32 lat jako kierownik sekcji w Muzeum Pałacu w Rogalinie prowadzi rewaloryzację przypałacowego parku. Zajmuje się również działalnością edukacyjną, jest przewodnikiem po pałacu i parku, prowadzi lekcje muzealne.
Wykonał 24 projekty rewaloryzacji i inną dokumentację dla kolejnych siedemnastu zabytkowych parków położonych w Polsce i w Niemczech.
Był konsultantem społecznym w tworzeniu miejscowego obszaru NATURA 2000, mikroregionu skupionego wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Babki.

Zainteresowania: kultura dawnych Słowian, kajakarstwo, wycieczki rowerowe po naszej gminie i okolicy, ochrona środowiska i krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.

Najważniejsze zadania na najbliższe 5 lat jego zdaniem to:

1. Rozbudowa kanalizacji tłoczącej ścieki do oczyszczalni ścieków w Niwce.
2. Doprowadzenie do realizacji parkingu obsługującego gości muzeum w Rogalinie.
3. Poprawa zaopatrzenia w wodę przez przebudowę rurociągów.
4. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Rogalin z Mosiną i Kórnikiem.
5. Aktywna ochrona krajobrazu przed zagrożeniami urbanizacyjnymi.
6. Nie dla strefy aktywizacji przemysłowej w Świątnikach i Mieczewie.