PAWEŁ MATERNA

PAWEŁ MATERNA  kandyduje do Rady Miejskiej w Mosinie z KWW “Czas Ziemi Mosińskiej” – okręg nr 1.

To mieszkaniec ul. Promowej w Czapurach. Mieszka tam od 40 lat. Ma żonę Katarzynę. Jest inżynierem budownictwa.
Ukończył Szkołę Podstawową w Czapurach, Technikum Geodezyjno-Drogowe w Poznaniu, Studium Budowlane w Poznaniu przy ul. Rybaki, a następnie Politechnikę Poznańską, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, specjalność konstrukcje budowlane.
Przez 11 lat pracował w biurze projektowo-konstrukcyjnym w Poznaniu.
Od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania budynków oraz pełni funkcję kierownika budowy.
Interesuje się tematami budownictwa energooszczędnego, energii odnawialnej, przyrodą, sportem i turystyką, w wolnym czasie zwiedza i poznaje świat.

Znaczna część budżetu gminy to wydatki inwestycyjne. Zawsze brakowało nam w Radzie fachowców, dlatego ogromnie się cieszę, że Pan Paweł zdecydował się kandydować do Rady Miejskiej. Radni powinni radzić, doradzać, odradzać burmistrzowi pewne rozwiązania. Aby to zrobić, trzeba wiedzy i doświadczenia, dlatego Paweł Materna jest moim zdaniem doskonałym kandydatem.

Najważniejsze zadania do realizacji zdaniem Pawła to:

1. Kładka pieszo – rowerowa przez Wartę w Czapurach.
2. Dokończenie chodnika w Czapurach do granic Poznania.
3. Kontynuacja drogi rowerowej z Poznania przez Czapury do Wiórka.
4. Regulacja i wykup gruntów pod drogi w Czapurach.
5. Trwałe utwardzenie głównych dróg w Czapurach przy okazji budowy kanalizacji ściekowej.
6. Odtworzenie i modernizacja drogi łączącej Babki, Kubalin z Rogalinkiem.
7. Zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji autobusowej.
8. Odtworzenie kąpieliska na rzece Głuszynka – Osiedle Leśne w Czapurach.
9. Odtworzenie i modernizacja placów zabaw, tak aby odpowiadały obecnym wymogom technicznym.