JUSTYNA PODESZWA

JUSTYNA PODESZWA to kandydatka do Rady Miejskiej KWW “Czas Ziemi Mosińskiej” z okręgu nr 1.
Ma 34 lat. Jest absolwentką Wydziału Biologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach chemia, geografia i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Od 10 lat pracuje jako nauczyciel przyrody, biologii, chemii i geografii w Szkole Podstawowej w Rogalinku. Jest również nauczycielem chemii w Szkole Podstawowej w Rogalinie. Przez 3 lata była zastępcą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinku.
Od pół roku mieszka w Rogalinie, wcześniej była mieszkanką Rogalinka. Czuje się mieszkanką obydwóch wsi. Wolny czas spędza spacerując na końskim grzbiecie po okolicznych lasach.

Jako radna chciałaby podjąć działania, które pozwolą polepszyć komunikację Rogalinka i Rogalina z Mosiną i Puszczykowem (w tym rowerową), z której korzystają absolwenci szkół w Rogalinku i Rogalinie dojeżdżając do szkół ponadpodstawowych), chciałaby wspierać rozwój, modernizację i rozbudowę szkół w Rogalinku i Rogalinie. Ważnym zadaniem jest również rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przeciwdziałanie utworzeniu strefy aktywizacji przemysłowej na terenie wsi „za Wartą”.