ELŻBIETA JARECKA

ELŻBIETA JARECKA – to kandydatka na radną Rady Miejskiej KWW “Czas Ziemi Mosińskiej” w Mosinie z Daszewic – okręg nr 1

Od urodzenia mieszka w Daszewicach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (rok ukończenia 1982), 34 lata pracy zawodowe, w tym 28 na stanowisku kierowniczym w tej samej firmie usługowej. Od kilku dni emeryt.
Mężatka, 5 dzieci, w tym troje usamodzielnionych.
W latach 2007 – 2015 Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orły Daszewice”. Stowarzyszenie to zapoczątkowało organizowanie półkolonii dla dzieci w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i letnich wakacji.
Sołtys we wsi Daszewice trzecią kadencję.

Obecna na każdej niemal sesji Rady Miejskiej. Uważam, że jest świetnie przygotowana do roli radnej.
Doskonale zna problemy Daszewic i całej gminy.

Uważa, że najpilniejsze zadania to:

  • kontynuacja rozpoczętych w Daszewicach inwestycji, a mianowicie ścieżki rowerowa do Poznania i kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej,
  • kanalizacja sanitarna, deszczowa i chodnik – ul. Leśna,
  • ocieplenie i elewacja budynku szkoły,
  • poprawa jakości dróg gminnych,
  • przyspieszenie prac związanych z regulowaniem dróg publicznych wyznaczonych MPZP
  • we współpracy z powiatem poznańskim i gminą Kórnik połączenie chodnikiem Daszewic z Kamionkami,
  • podjęcie rozmów z miastem Poznań w temacie usprawnienia komunikacji dojazdowej pomiędzy Gminą a Poznaniem,
  • przekształcenie świetlicy wiejskiej w lokalne centrum rozwoju i aktywności mieszkańców.