Kalejdoskop wydarzeń ostatniego tygodnia

Poniedziałek, 25.01.2016 – w świetlicy wiejskiej w Krośnie miało miejsce posiedzenie wspólne 4 komisji:

  • Budżetu i Finansów,
  • Promocji i Współpracy Samorządowej,
  • Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.

Tematem był regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Prezes ZUK p. Andrzej Strażyński i p. Nowak udzielili radnym odpowiedzi na pytania.
Radni przegłosowali wiele wniosków, są m.in. za:

  • skróceniem o godzinę obowiązywania strefy pn-pt z 18 na 17.00, a w soboty z 14.00 na 13.00,
  • za wyłączeniem ze strefy ul. Kościelnej i Kościuszki,
  • za poszerzeniem strefy o parking przy rondzie.

Środa – 27.01.2016 r. – miała miejsce pierwsza sesja w systemie e-sesja. Jak na pierwszy raz poszło chyba nieźle. Można zobaczyć wyniki głosowań na www.mosina.esesja.pl. Na razie Rada głosuje dwutorowo – radni podnoszą rękę i naciskają przycisk ( klikają). Wszystkie głosowania odbywają się w sposób jawny. Aby głosowania mogły być imienne konieczna jest zmiana statutu.
Czy Rada postawi na pełną jawność?
Zdecyduje o tym Rada, jeśli takie rozwiązanie jej zaproponuje powołana doraźna Komisja Statutowa w składzie: Marian Jabłoński, Łukasz Kasprowicz, Roman Kolankiewicz, Andrzej Raźny i Maria Witkowska.
Radni chcą uprościć procedurę rozpatrywania skarg, zmniejszyć ilość komisji, gdyż obecnie jest ich aż 8. Średnia ilość komisji w 20 innych gminach (powiat poznański+) wynosi 5.
W związku z tym, że system eSesja odlicza czas wypowiedzi członkowie komisji zastanowią się, czy tę kwestię należy uregulować w statucie, a jeżeli tak, to w jaki sposób.

Radni otrzymali kolejne sprawozdanie Burmistrza za okres od 17 grudnia do 26 stycznia.
Informacja, która wydała się radnym najbardziej interesująca, to kwestia dróg wewnętrznych na Osiedlu Leśnym w Czapurach. Mieszkańcy oczekują ich przejęcia przez gminę. Do tej pory za oświetlenie wszystkich dróg na osiedlu płaci deweloper, który aby skłonić mieszkańców do partycypacji w kosztach utrzymania dróg wyłączył oświetlenie, mimo, że na ulicach był śnieg i lód. Mieszkańcy pod wodzą sołtysa Waligórskiego zebrali 416 podpisów pod petycją w sprawie przejęcia dróg przez gminę.
Jak poinformował radnych Burmistrz Jerzy Ryś gmina jest skłonna przejąć za symboliczne 100 zł infrastrukturę zbudowaną na 4 gminnych drogach w obrębie osiedla i odtąd ponosić koszty oświetlenia oraz uregulować opłaty za energię za oświetlanie tych ulic od czasu zbudowania na nich infrastruktury. Dróg prywatnych przejmować nie zamierza, przynajmniej do czasu powstania kanalizacji na osiedlu, bo gminy zwyczajnie na to nie stać.

Rada podsumowała swoją ubiegłoroczną działalność:
W 2015 r.  było 21 sesji, w tym 5 nadzwyczajnych i 2 uroczyste – łącznie 84 godziny obrad, średnia długość 1 sesji 4 godziny, najdłuższa sesja 26.02 – 6h25’.
Rada podjęła 171 uchwał, 3 stanowiska i 1 apel.
Komisje obradowały na 126 posiedzeniach. Najczęściej spotykali się członkowie Komisji Budżetu i Finansów (21) Komisji Ochrony Środowiska (22) i Komisja Rewizyjna (18 razy). Najdłużej, bo aż 54,5 godz. obradowała Komisja Budżetu i Finansów.

Frekwencja na sesji wyniosła 95.24%. 11 radnych miało 100 % obecności, 6 radnych opuściło tylko 1 sesję. Większą ilość nieobecności odnotowano u radnych, którzy przebywali na leczeniu w szpitalu bądź w sanatorium.
Radni  w 2015 r. złożyli 289 wniosków i zapytań. Najwięcej, radni: 45 Dominik Michalak i 42 Łukasz Kasprowicz.

czwartek, 28.01.2016 r. – 2 doskonałe koncerty w wykonaniu solistów operetki kijowskiej. Aż dziw ilu jest w naszej gminie wielbicieli arii operetkowych!

Piątek, 29.01.2016 r. – PKP PLK poinformowało, że od 15 lutego będzie można jeździć przejazdem na ul. Śremskiej. Czy można wierzyć w deklaracje PKP PLK, czas pokaże. W oczach większości firma ta już dawno utraciła wiarygodność.
Co  oznacza udrożnienie przejazdu? Zapewne to, że nieprędko ruszy budowa tunelu/wiaduktu.

Poniedziałek, 1.02.2016 r.
GCI – Gminne Centrum Informacji przeprowadziło się do budynku Ośrodka Zdrowia. Dotychczasowe zajmowane przez GCI 2 pomieszczenia zostaną przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej, co było konieczne z uwagi na panującą ciasnotę i nowe obowiązki, które czekają pracowników OPS.

2 Comments
Pierdoła z Mosiny 02/02/2016
| |

Czekając na publikowanie imiennych głosowań, proszę o podanie nazwisk ,,dzielnych,, radnych którzy głosowali przeciwko przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną kontroli przebiegu procedowania planu zagospodarowania dla Czapur. Słychać głosy, że władza ma w tej sprawie coś do ukrycia.

wyborca 02/02/2016
| |

Mam nadzieję, że będzie można wkrótce zobaczyć, jak głosuje radny x czy radny y.