Jan Marciniak – postaw na doświadczenie

Szanowni Państwo,
21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. Kandyduję na urząd Burmistrza Gminy Mosina, a także ubiegam się o mandat radnego z Okręgu 4 (Os. Czarnokurz, Os. Za Barwą, Os. Śródmieście).
Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej.

Najważniejsze dla mnie jest:
1. Racjonalne planowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój gminy. Jestem przeciwny lokowaniu stref przemysłowych w miejscach o dużym potencjale turystycznym..
2. Szacunek dla pieniądza publicznego. Pieniądz pochodzący z podatków należy wydawać rozważnie.
3. Rozbudowa infrastruktury, zwłaszcza budowa dróg, które ograniczą korki.
4. Sprawne działanie Urzędu Miejskiego.

program wyborczy: https://marciniak-mosina.pl/program-wyborczy/

Mam żonę Alicję, troje dorosłych dzieci: Annę, Leszka i Jakuba, a także trzyletnią wnuczkę Różyczkę. 
Pracowałem w Instalu Poznań, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Zarządzie Dróg i Mostów w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie zajmowałem się budową dróg oraz infrastruktury podziemnej. 
Pełniłem funkcję Sekretarza i Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. Jestem współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej.

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o rozważenie mojej kandydatury na funkcję Burmistrza Gminy Mosina. Posiadam duże doświadczenie samorządowe i zapewniam, że jeśli zostanę wybrany, nie zawiodę.

Proszę o Państwa poparcie

Jan Marciniak

65 Comments
Jan Marciniak 22/10/2018
| |

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej
Wyniki wyborów na urząd Burmistrza zostały ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą.

Przemysław Mieloch 6145 głosów – 45,12 %
Robert Borkiewicz 4048 głosów – 29,72 %
Jan Marciniak 3427 głosów – 25,16 %

Raz jeszcze gratuluję panu Przemysławowi Mielochowi i panu Robertowi Borkiewiczowi.
Dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na moich kontrkandydatów. Uczestniczyliście Państwo w historycznym dniu, dniu wyborów na urząd Burmistrza oraz radnych do Rady Miejskiej w Mosinie.
Za dwa tygodnie odbędzie się II tura, w której zostanie wybrany Burmistrz Gminy Mosina na pięcioletnią kadencję. Bardzo zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu.
Chciałbym bardzo podziękować członkom Miejskiej oraz Obwodowych Komisjom Wyborczym, za trud wniesiony w przeprowadzenie wyborów.
Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom z KWW Czas Ziemi Mosińskiej za pracę, jaką podczas kampanii wyborczej wykonali. Tworzyliśmy bardzo ciekawy, sympatyczny zespół ludzi, który autentycznie się polubił, a to dobrze wróży na przyszłość.
Z woli Wyborców dane mi będzie reprezentować Ich w Radzie Miejskiej. Wspólnie z Małgorzatą Kaptur, Elżbietą Jarecką, Romanem Kolankiewiczem, Łukaszem Kasprowiczem, Marcinem Ługawiakiem będziemy starali się wnieść w pracę Rady wartościowe propozycje i przekonać do nich pozostałych radnych. Jesteśmy otwarci na dialog, gdyż wolna od uprzedzeń, twórcza, merytoryczna rozmowa może być fundamentem w znalezieniu kompromisu, tak potrzebnego nam wszystkim.
Chciałbym na koniec podziękować panu Jerzemu Rysiowi – Burmistrzowi Gminy Mosina za czteroletni trud w realizacji niełatwych zadań na rzecz mieszkańców Ziemi Mosińskiej.

Jan Marciniak

Jan Marciniak 22/10/2018
| |

W wyborach na urząd Burmistrza uzyskałem ok. 3500 głosów. Wybory przegrałem.W II turze spotkają się Przemysław Mieloch i Robert Borkiewicz, którym gratuluję.Po opublikowaniu ostatecznych wyników opublikuję stosowne podziękowania.

Mam problem 19/10/2018
| |

Wybór jest trudny, bo każdemu kandydatowi daleko do ideału – Mieloch podobno historyk – chce instalować strefę przemysłową, między Kórnikiem a Rogalinem i tam, gdzie się tylko da lokować intensywną zabudowę. Nie po to kupiłem działkę i wybudowałem dom, żeby dookoła ktoś mi wstawiał szeregowce. Poza tym jest ministrantem, a to jest trochę dziwne, żeby burmistrz służył do mszy jak jakiś dzieciak. Borkiewicz nie ma doświadczenia, chociaż to miły i sympatyczny człowiek. Marciniak jest doświadczony i dobrze mu z oczu patrzy, ale jest trochę za stary. Pójdę na wybory, ale chyba nie poprę żadnego z nich.

karp 19/10/2018
| |

…by Mosina nie poszła Waldemarów drogą.

karp 19/10/2018
| |

…by Mosina nie poszła żwirową drogą. 🙂

karp 19/10/2018
| |

Wchodzę sobie na stronę i widzę,że Wielka Pardubicka tuż,tuż.Nerwy napięte jak postronki,napięcie sięga zenitu. Wybierz dobrze Mosino,czego i sobie życzę.
Wybierz przedstawicieli dla siebie,a nie znowu dla Rorusia,bo w RM obecnej kadencji miał on ci szabelek zbyt dużo.

Wyborca 19/10/2018
| |

Panie Janie…
Miejmy nadzieję!… nie tę lichą, marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera
Tylko tyle i aż tyle …

Marek 19/10/2018
| |

Panie Janie …
Daremne żale, próżny trud, Bezsilne złorzeczenia!
Przeżytych kształtów żaden cud Nie wróci do istnienia.
Świat wam nie odda, idąc wstecz, Zniknionych mar szeregu:
Nie zdoła ogień ani miecz Powstrzymać myśli w biegu.
Trzeba z Żywymi naprzód iść, Po życie sięgać nowe:
A nie w uwiędłych laurów liść Z uporem stroić głowę!
Tylko tyle i aż tyle …