Jak postępować z bioodpadami?

Aby zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, oprócz odpadów zielonych będą zbierane oddzielnie inne odpady roślinne produkowane przez gospodarstwa domowe. Jest to wymóg wynikający z ustawy.
Od 1 stycznia osoby, które zadeklarowały segregowanie odpadów, powinny  wyodrębnić nową frakcję  – odpady BIO, tzn.  odpady kuchenne (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego).

Są dwie możliwości zagospodarowania odpadów BIO:

 1. Kompostowanie – wtedy nie potrzebujemy dodatkowego kubła. Nadmiar odpadów zielonych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZUK w Mosinie.
 2. Gromadzenie odpadów BIO w brązowym kuble z napisem BIO (lub szarym/czarnym z naklejką “BIO” – do 2022 r.), a odpadów zielonych,  tak jak do tej pory w workach odbieranych przez PUK.

Mieszkańcy w związku z nową sytuacją mają wiele pytań:

 • Czego nie wolno wrzucać do brązowego kubła z napisem BIO?
 • Czy dopuszcza się  możliwość wrzucania bioodpadów do pojemnika w opakowaniach foliowych?
  Na sesji w dniu 29 listopada 2017 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler zwróciła uwagę, że to jest jeden z głównych powodów, dla którego w projekcie regulaminu zaproponowaliśmy rozdzielenie frakcji odpadów zielonych z bioodpadami, bo każdy odpad zanieczyszczony to jest zdecydowanie wyższa kwota na instalacji w momencie odbioru. Liczymy  się z tym, że rzadko kto będzie wrzucał płynne odpadki kuchenne bezpośrednio do pojemnika. Liczymy się z tym, że to będą odpady zanieczyszczone workami foliowymi.
 • Jak często będą odbierane odpady BIO?

  Zgodnie z  regulaminem, z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny: bioodpadów – następować będzie w zabudowie jednorodzinnej, w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej natomiast nie rzadziej niż raz  na tydzień.
 • Otrzymałem harmonogram wywozu odpadów. Data odbioru odpadów BIO zaznaczona jest ciemniejszym tłem. Mam pytanie: czy tego dnia będą również odbierane śmieci, czy tylko odpady BIO?Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości w gminie   – str. 10 paragraf 1212 ust. 2 pkt 1 odpady zmieszane z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej odbierane są nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.  Druga data w harmonogramie na ciemniejszym tle oznacza, że wtedy PUK odbierze kubeł z odpadami zmieszanymi i dodatkowo kubeł z odpadami BIO.

 

7 Komentarze

 1. “3. Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania
  odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.”
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/19/1
  Rozumiem to w ten sposób, że tam gdzie są długoterminowe umowy ze spółkami, nie
  ma takiego obowiązku. Oj przyjdzie znowu PUK do Burmistrza Rysia po następne miliony.

 2. Czytałem że GOAP to wprowadza, a w Luboniu cichosza. Z jakiego przepisu to wynika i czy czasami nie było okresu dojścia. Znowu zwiększyliście sobie koszty.
  Gdzie dżem i stary kompot do kosza. Muchy by mnie zjadły. Jest w domu takie pomieszczenie z takim przyciskiem, które spłucze też stary kompot.
  Naprawdę odkupiliście swoje pojemniki? To gtatuluję transakcji i już wiem skąd ZUK miał forsę na wydawanie U nas w Dopiewie. Też bym odkupił swój pojemnik od siebie, ale się boję Urzędu Skarbowego. Gdyby mi Kom-LUB zaproponował coś podobnego to bym mu kopa zasadził, że wylądował by na RIPOK.

 3. Mam dwa pytania odnośnie pojemników;
  – dlaczego nie można mieszać trawy z odpadami bio jak w innych miejscowościach, gminach
  – czy będzie mycie i dezynfekcja pojemników jak w innych gminach, nigdzie nie jest opublikowana informacja na ten temat
  https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2017-09-08/mycie-i-dezynfekcja-pojemnikow
  oraz artykuł
  https://sozosfera.pl/odpady/mycie-i-dezynfekcja-pojemnikow-na-odpady-rodzima-wolnoamerykanka/

 4. Pisze do mnie mieszkaniec Wiórka:
  Przeczytałem artykuł odnośnie śmieci BIO Pani autorstwa. Pada pytanie, lecz nie posiada ono odpowiedzi, która winna być określona jasno można, czy nie? A tam czytamy refleksję na dany temat omawiany na posiedzeniu, gdzie jednoznaczna odpowiedź?
  A pytanie to “Czy dopuszcza się możliwość wrzucania bioodpadów do pojemnika w opakowaniach foliowych?

  Niestety, mieszkańcy nie otrzymali precyzyjnej informacji. O możliwości wrzucania do brązowego kubła bioodpadów w workach foliowych nie wspomina Informator Mosiński ani anonimowy autor informacji na gminnej stronie http://www.mosina.pl/segregacja-od-stycznia-2018.
  Na sesji padło wyjaśnienie, które zacytowałam. Ja będę wrzucać odpady w workach foliowych.
  Chciałabym, byśmy potrafili tak informować jak GOAP:
  Czy mogę w domu gromadzić bioodpady w plastikowej siatce, worku i w nich je wyrzucać do kubła przed budynkiem?
  Jak najbardziej możesz. To dobry i wygodny sposób. Możesz użyć albo worków z folii biodegradowalnej albo zwykłych worków na śmieci czy nawet siatek foliowych po zakupach. Gdy bioodpady trafią do kompostowni, na wstępie specjalna maszyna porozrywa worki i oddzieli torby od bioodpadów.
  https://bioodpad.pl/

  • Na stronie gminy pojawiła się informacja w sprawie odpadów bio w workach foliowych.

   Do zbierania odpadów bio (resztek kuchennych) służą TYLKO POJEMNIKI w kolorze brązowym – „Bio”.

   W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali oddawać bio odpady (tzw. odpadki kuchenne) w pojemnikach mogą je wrzucać do pojemnika w workach foliowych.
   http://www.mosina.pl/segregacja-od-stycznia-2018

 5. Dobrze, że pani Małgorzata zajęła się tematem. Pytań jest wiele: czy poza symbolicznymi obierkami ziemniaków, cytryn, bananów etc.etc. wrzucamy stare dżemy, powidła, makarony, resztki zup, stare kompoty, przetwory z ogórków, resztki sosów itd.itp. Kto się będzie bawił wkładając do woreczków foliowych. Zimą to wszystko zamarznie i z kubła się tego nie da wyrzucić. Latem natomiast wszystko szybko się skisi i będzie waniało na całą okolicę. Jeżeli planuje się odbiór co dwa tygodnie, nie będę stanie zapełnić pojemnika w 1/10.

Dodaj komentarz