Jak mieszkańcy oceniają pracę Urzędu Miejskiego w Mosinie?

Opinie mieszkańców na temat funkcjonowania Urzędu

Od wielu lat Urząd Miejski nie prowadzi żadnych badań na temat satysfakcji klienta. Nie wiadomo więc jak mieszkańcy oceniają pracę urzędników, a skoro nie wiadomo, to trudno podnosić jakość usług.
Półtora roku zajęło burmistrzowi rozpatrzenie mojego wniosku w tej sprawie. Z odpowiedzi  wynika, tylko tyle, że burmistrz moją propozycję dopiero rozważy.
Nowa strona daje nowe możliwości, więc nie powinno być z tym problemu technicznego.

Ankiety problemowe

Bardzo rzadko zamieszczane są także na gminnej stronie internetowej ankiety problemowe, aby władze mogły poznać opinie mieszkańców dotyczące ważnych spraw.
Przykładów z innych gmin można by podać wiele.
W Suchedniowie badano np. odbiór gazety i oficjalnej strony gminy, głównej gminnej imprezy oraz oczekiwania i potrzeby seniorów – Tutaj
Uważam za niezbędne przeprowadzenie ewaluacji BOGM – w ciągu 2 lat przeznaczono na budżet obywatelski ok. 2 mln zł. Zainteresowanie głosowaniem w tym roku było niewielkie.
Zagadnienie powinno być gruntownie przeanalizowane, aby wprowadzić sensowne korekty.

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu

Kiedy Sekretarzem Urzędu była p. Maria Chodorowska opracowano KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE. Ówcześni urzędnicy złożyli pod nim podpisy. Ten historyczny dokument wisi w ramce na ścianie Urzędu i został też zamieszczony na nowym gminnym portalu.

Jaka jest jego wartość?

Podpisały go 53 osoby,  m.in. niepracujący już od dawna w Urzędzie:
Mirosława Jungermann, Bogusław Baraniak, Sławomir Ambrożewicz, Barbara Małecka, Wanda Balcerek, Ewa Marciniak, Adam Eichorst, Małgorzata Kasprzyk, Zofia Springer, śp. Marianna Marciniak, Maria Wyzuj, Maria Chodorowska, śp. Irena Werfel, Elżbieta Jędrzejczak, Bartłomiej Kmieć, Miłosz Sura,  oraz kilka innych osób, których podpisy nie są czytelne.

Tylko  30 osób, z ok. 90 które pracują były zatrudnione w Urzędzie przed 2006 r.

W związku z tym, że brakuje pod nim podpisu obecnego burmistrza, jego zastępcy, a także kierującej urzędem od 10 lat obecnej Sekretarz  oraz ponad 50. nowych urzędników, nie wiadomo, czy deklaracje zawarte w niniejszym kodeksie są nadal aktualne, czy są znane i akceptowane przez nich.


Kodeks Etyczny

Być tylko uczciwym to za mało.
Najważniejsze to kierować się uczciwością.
Demokryt

Kierując się wzrostem oczekiwań społecznych wobec działań administracji samorządowej i odpowiedzialnością wobec dobra społeczności lokalnej my, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

  • wykonywać obowiązki sumiennie i rzetelnie niezależnie od własnych emocji,
  • działać profesjonalnie,
  • przestrzegać obowiązujących norm i regulacji prawnych,
  • działać zgodnie z procedurami organizacyjnymi,
  • kierować się obiektywizmem i bezstronnością,
  • informować organy, instytucje i osoby zainteresowane, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  • kierować się uprzejmością i życzliwością w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
  • zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nią…
    … a naczelną zasadą niech będzie jasność procedur oraz dokumentacji, która nie pozwoli, aby powstał cień wątpliwości co do uczciwości naszych działań.

2 Comments
19/06/2018
| |

Szczyt braku kompetencji i chamstwa!Jednym słowem -Katastrofa! Urzędnicy pracują zgodnie z „praktykami” urzędu ale wbrew przepisom KPA! Za to są znakomici w obrażaniu petentów i uwaga!!!!! Ich popychaniu i przepychaniu szczególnie jedna z kierowniczek ! jednego z referatów. No coz jeżeli brak argumentów merytorycznych sięgają po siłowe. Burmistrz za to nie potrafi odróżnić znaczenia pojęć zdjęcie, kopia i odpis. W moim przypadku sprawa bedzie miała ciąg dalszy, bo tak tego na pewno nie zostawię,

Pusty_dzban_Salomona 08/12/2017
| |

Warto zajrzeć pod link poniżej. Ciekawy temat, jeszcze ciekawsza dyskusja Internautów.
http://mosina.blox.pl/2017/12/ROBOTA-W-GMINIE.html