Inwestycyjne plany burmistrza na 2017 rok

Na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 124,4 mln  i wydatki w łącznej kwocie 130,7 mln zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie
6,3 mln zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Wzrost dochodów (budżet na 2016 wynosił 93,7 mln zł) zawdzięczamy głównie Programowi Rodzina 500+. W projekcie budżetu na 2016 r. dotacje na pomoc społeczną wyniosły 7,2 mln zł. Na 2017 r. zaplanowano dotacje na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 27,7 mln zł. Na inwestycje w 2017 r. planuje się wydać 24,3 mln zł.

PROJEKT BUDŻETU

Projekt budżetu będzie analizowany przez poszczególne komisje Rady Miejskiej w Mosinie i poszczególnych radnych. Wynikiem tej analizy będą wnioski, które zapewne w części zostaną uwzględnione przez burmistrza.
Ostateczny kształt budżet otrzyma 29 grudnia, kiedy zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Mosinie.

W poniższej tabeli zostały umieszczone wydatki inwestycyjno-remontowe z podziałem na poszczególne sołectwa i osiedla.

Zadania zaplanowane w budżecie na 2017 r. dzielą się na:

  • Propozycje Burmistrza będące  m.in. odpowiedzią na wnioski radnych i mieszkańców – kolor żółty,
  • Projekty mieszkańców – Budżet ObywatelskiBO – kolor niebieski – łącznie kwota 1,1 mln zł,
  • Zadania zawarte w uchwałach Zebrania Wiejskiego poszczególnych sołectw – fundusz sołeckiFS – kolor zielony – łącznie kwota 405 889 zł.
    Fundusz sołecki waha się od 7 614 zł (w przypadku najmniejszego sołectwa Baranówko) do 26 905 zł (w przypadku największych sołectw – Czapury, Daszewice, Krosno, Krosinko, Pecna, Rogalinek).
  • Zadania z tzw. małego funduszu sołeckiego – MFS lub funduszu osiedlowego FO – kolor oliwkowoszary – 139 850 zł.
    Jest to fundusz przeznaczony na wydatki statutowe, m.in na integrację mieszkańców (waha się: w sołectwach od 2 tys. zł do 8 tys. zł i w osiedlach od 4 tys. zł do 12 tys. zł). Część tego funduszu jest przeznaczana również na cele inwestycyjno-remontowe.

budzet-2017-1

budzet-2017-2

budzet-2017-3

9 Comments
Pitbull 21/11/2016
| |

Kilka pozycji budżetu wzbudza zainteresowanie i wymaga chyba doprecyzowania np modernizacja monitoringu (czyjego ? w jakim zakresie i celu?), jaki sprzęt kupuje gmina dla szpitala w Puszczykowie ? Czapury budowa szkoły wraz z salą 600000zł a Krosinko rozbudowa szkoły 7361000 (w tym roku też chyba były nakłady?) – jak to pogodzić i zrozumieć ? Rogalinek remont budynku na ul. Wodnej co to za budynek ? Sowinki – świetlica budowa i modernizacja łącznie ? Czyli zbudować i zaraz zmodernizować?
Dwie pozycje oceniam super pozytywnie adaptację “Kokotka” i adaptację budynku na Warsztaty Terapii Zajęciowej szkoda że to tylko 60000zł. Zupełnie zbędny wydaje mi się projekt koncepcyjny zagospodarowania placu 20 Października to aż 40000 zł. Przy tak szerokich planach inwestycyjnych samej Mosiny po co otwierać następną inwestycję o niskim zapotrzebowaniu społecznym ? Ani nie przyciągnie nowych mieszkańców, ani mieszkańcy z wiosek nie przyjadą posiedzieć na ławeczce na Placu.

Pitbull 21/11/2016
| |

Często Rogalin i Rogalinek też korzysta z Poznania bo tam się pracuje i dzieci się uczą szkoda więc czasu na dojazd do domu a potem na dodatkowe zajęcia do Mosiny. To podwyższa koszty utrzymania rodziny. Poza tym w Poznaniu jest więcej możliwości, łatwiej się przemieścić i skoordynować zajęcia dla dzieci z godzinami pracy. Nie w każdym wieku dziecko samodzielnie może dojeżdżać a więc jest zależne od rodzica i jego możliwości dowozu.
Tak czy owak kręcimy się w kółko wokół tych samych problemów gminy : transport, koszty, priorytety.

Adam 19/11/2016
| |

Budowa Ogrodowej i Jaworowej… Co z ulicą Cisową? Przecież po intensywnych opadach deszczu nie da się przejść bez zamoczenia butów. Co decyduje o kolejności budowy dróg między Leszczyńską a Torową? Zamożność mieszkańców? Wg mnie Cisowa jest w najgorszej kondycji.

M. Kaptur 17/11/2016
| |