Budżet Gminy Mosina 2011-2015

Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu  w 2015 roku. Będą analizować poszczególne wydatki, wyciągać wnioski.
Dochody budżetu w 2015 r. wyniosły  88 869 879,83 zł.
Wydatki w 2015 r stanowią kwotę       87 170 511,52 zł.

dochody 2011-2015           Jak widać na wykresie powyżej systematycznie rosną wpływy z podatku PIT od osób fizycznych.

sprzedaż mienia                                   Z roku na rok spadają wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia.

wydatki budżetowe 2011- 2015

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 14 882 550,79 zł, co stanowi 94,67% zaplanowanej kwoty.
Inwestycje zrealizowano w połowie w mieście i w połowie na wsi:
wieś – ok. 5,7 mln
miasto – ok. 5,7 mln
Pozostałe wydatki majątkowe (m.in. wykup gruntów gruntów, zakup sprzętu informatycznego, budowa schroniska w Skałowie, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) stanowią ok. 3,4 mln zł.

inwestycje 2015 – 3- wykonanie

wybrane wydatki 2 wybrane wydatki

0 Comments

No Comment.