Instytut Skrzynki

10 czerwca Rada Powiatu w Poznaniu podejmie uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach.

Przedmiotem działalności nowo tworzonej instytucji ma być tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów oraz Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.
Dwór w Skrzynkach jest własnością Powiatu. Został mu przekazany w 2015 r. w formie darowizny przez Skarb Państwa. Jego wartość była szacowana wtedy na 1.5 mln zł.
Eklektyczny dwór w Skrzynkach mieści się w gminie Stęszew (z Mosiny 25 km). Został zbudowany pod koniec XIX w. przez niemiecką rodzinę Iffland, która nie opuściła swojego majątku w 1919 r. po włączeniu Wielkopolski do Rzeczpospolitej, tak jak zrobiło wielu właścicieli sąsiednich majątków.
Po II wojnie światowej majątek znacjonalizowano. Przez wiele lat w dworku mieścił się ośrodek szkoleniowo- wypoczynkowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Oprócz działalności kulturalnej, imprez , wystaw, konferencji, konkursów, festiwali, targów Instytut Skrzynki będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody będą w całości przeznaczone na cele statutowe.

Rada Powiatu nada także na najbliższej sesji nowej jednostce kultury STATUT.

Na sesji w dniu 10 czerwca Rada Powiatu będzie debatować nad Raportem Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2019część I i część II


3 Comments
karp 06/06/2020
| |

Taczanów sprzedał, to trzeba wyremontować inny pałac. Kulinaria to oczko w głowie starosty.
Przedtem remontowali pod to drogę w Dopiewie i utwardzali do Skrzynek. Podobno w tym roku przeznaczono na to 10 mln. Jest potrzebny żeby powiat nie miał pieniędzy na drogi i samorządowcy gmin powiatu poznańskiego podejmowali uchwały o pomocy powiatowi. Ruch samarytański rozwija się coraz bardziej. Zamiast wykonywać swoje zadania, oni pomagają. W naszym powiecie nikt nawet nie dyskutuje się czy gmina ma dołożyć powiatowi na drogę powiatową. Utarło się, że gminy dokładają połowę, bo jak nie to jaśnie pan dostanie focha i nie zbuduje.

Cenzor 06/06/2020
| |

ten Instytut jest potrzebny Powiatowi jak w d …. koszula Pozostaje okrzyknąć Grabkowskiego hrabią.