Inni mają, a my nie. Dlaczego?

10 gmin powiatu poznańskiego udostępnia publicznie nie tylko wykaz gminnego mienia, ale jego rozmieszczenie w terenie. Wystarczy otworzyć najpopularniejszą e-mapę i każdy widzi, co jest w gminnych zasobach, a co stanowi własność prywatną.
Ileż to razy radni, sołtysi, mieszkańcy występowali z pytaniami o gminne nieruchomości? Ile papieru zostało zapisane odpowiedziami na nie? Ile czasu tracą urzędnicy na sprawdzanie i informowanie, w czasie, kiedy wiele informacji powinno być ogólnie dostępnych?

Z informacji udzielonych przez prezesa Geosystemu na pytanie, dlaczego w Mosinie nie funkcjonuje na e-mapie rejestr mienia, wynika, że gmina Mosina nie była zainteresowana poszerzaniem zakresu udostępnianych danych. W Mosinie spotykał się zawsze z niezrozumiałymi odmowami. Dlatego tę e-mapę Geosystem prowadzi dla Mosiny sam, na swój koszt. Jest ona niedoskonała, gdyż nie jest na bieżąco aktualizowana.
Wielu mieszkańców nie wie, że na tej mapie można wyszukać działkę po numerze, lub odwrotnie dowiedzieć się, jaki numer ma działka, która nas interesuje. Można zmierzyć długość dowolnego odcinka, lub powierzchnię działki, która nas interesuje. Można zobaczyć, czy działka jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i po kliknięciu dowiedzieć się wszystkiego na temat planu.

Są gminy, które udostępniają więcej danych. Przykładem mogą być Pobiedziska, gdzie znajdziemy dodatkowo informacje o terenach inwestycyjnych, inwestycjach i terenach zagrożonych powodziami.


36 Comments
karp 04/02/2019
| |

Widzę, że na BIP ukazała się interpelacja Przewodniczącej w sprawie PRG i portalu mapowego.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023/35-interpelacja-radnej-magorzaty-kaptur-w-sprawie-portalu-mosina.e-mapa.net-rejestru-numeracji-porzdkowej..html
Ja myślę,że w związku z tym, że kadencja trwa 5 lat, jest spora szansa na odpowiedź. Burmistrzu Mieloch, nie bądź taki i wysupłaj 1.23 zł.

karp 22/01/2019
| |

Widzę na BIP zapytanie p.Przewodniczącej w sprawie GIS/SIT.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/31-2019.pdf
Czy mnie się wydaje, że już p.Springer to wprowadzała?
https://geoforum.pl/news/12769/bedzie-gis-w-mosinie
Czy mnie się wydaje, że to powinno funkcjonować najpóżniej w 2018 roku?
Niezależnie od tego w/g moich informacji Mosina jest jedną z 8 gmin w Polsce, które nie prowadzą rejestru numeracji porządkowej. Ktoś potwierdzi, ktoś zaprzeczy?Jaka jest tego przyczyna?

Małgorzata Kaptur 20/01/2019
| |

@karp – skargi dotyczą innego miejsca – obszaru między ul. Gromadzką a Spokojną.
Sprawa http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/672646884F dotyczy zdegradowania części ul. Promowej http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/4895/ulica-promowa-w-czapurach-100-lat-temu-i-dzisiaj.
Na skutek wyroku sądu Rada na wniosek burmistrza podjęła rok temu uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu obejmującego fragment, którego wyrok dotyczył. Jest on na etapie opiniowania przez organy uprawnione. https://esesja.pl/zalaczniki/16347/uchwala_726_176265.pdf

karp 17/01/2019
| |

Gdyby UM Mosina miał kłopot w sformułowaniu przekazu do społeczeństwa,
w związku z nieprzekazywaniem danych o punktach adresowych, to proponuję zacząć tak: “Przepraszamy za wieloletnie zaniedbania…”.
Pan Burmistrz powinien przemyśleć, czy odpowiedź z 2015 na pytanie Przewodniczącej RM Mosina była wyczerpująca i prawdziwa.Zawsze można ją skorygować, poprawić. Najgorsze rozwiązanie to iść w zaparte, że nie ma zaniedbań, błędów.

Halina 14/01/2019
| |

Karpiu! to są skutki polityki władz Mosiny za lata 2002 r. – 2014 r. To w tym czasie pisma mieszkańców były ignorowane i wyrzucane do kosza. To w tych latach powstawały decyzje w których pomijano mieszkańców. Wszystkie przekręty kamuflowano pod hasłem ,,ROZWÓJ MOSINY,,. Nie tylko wójt Dopiewa miał takie zamiłowania do łamania prawa. Możemy mieć nadzieje, że wkrótce ta sytuacja ulegnie poprawie, a winni należycie ukarani.

karp 13/01/2019
| |

Odbieram to bardzo podobnie. Nie macie, bo władze uznały że nie chcecie. Pan Burmistrz myli skutki z przyczynami. Mosińska wersja to właściwie demo i jak będziecie mieli pełną, to zaginiony Lem na pewno się znajdzie. 🙂
W Luboniu zaskoczyło mnie na plus,że kwestia własności dróg wygląda całkiem dobrze. Kwestia utwardzenia to już coś innego. W Dopiewie
nie zaskoczyło mnie, że zaliczali prywatne działki do dróg gminnych, bo znam zamiłowanie byłego wójta do łamania prawa.W pełnej wersji nigdy nie stwierdziłem żadnych przekłamań.Aplikacja bardzo przydatna i strach waszych władz jest trochę irracjonalny. Jeśli nawet ujawnienie czegoś zaboli, to tylko raz, a potem będzie normalnie.