Ilość śmieci rośnie…

Wg danych GUS Polacy produkują coraz więcej śmieci. Na głowę statystycznego Polaka przypada 283 kg rocznie. Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE wyniosła według danych z 2012 r. 492 kg. Najwięcej odpadów wytworzyły takie kraje, jak Dania (668 kg), Cypr (663 kg), Luksemburg (662 kg) oraz Niemcy (611 kg). Ponieważ styl życia w naszym kraju nie różni się aż tak bardzo, trzeba zakładać, że ilość wytwarzanych śmieci w Polsce będzie dalej rosła. Czytaj więcej… TUTAJ
Tak niski wskaźnik odpadów komunalnych w Polsce to dowód słabości systemu ewidencji odpadówuważa prof. Wielgosiński.

Ile śmieci produkują mieszkańcy naszej gminy tak do końca nie wiadomo.
Dane z różnych źródeł są różne. Przez ostatnie 3 lata odpady w naszej gminie zbierały 3 firmy: ZUK, Remondis i Eko Rondo. Remondis jest dużą firma odbierającą odpady z terenu nie tylko gminy Mosina, ale także 40 innych gmin województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Gospodarka odpadami zajmował się Związek “SELEKT”, w którym było 21 gmin. Wszystkie gminy płaciły taką samą składkę. Selektowi udało się utrzymać opłatę za odpady segregowane na stałym poziomie – 10 zł od 1 mieszkańca.
Wiadomo, czym większy kocioł, tym tańszy obiad.

Od 1 stycznia 2017 r. całą gospodarkę odpadami będzie prowadziła gmina. Wtedy łatwo będzie można policzyć odpady.
Wygląda na to, że dopiero po upływie roku będzie można ocenić, czy wyjście z SELEKTU się naszej gminie opłaciło, czy też nie.

Co oznacza dla mieszkańca ta zmiana?
Jeżeli chodzi o mieszkańca tylko zamieszkującego daną posesję – zmiana nie powinna być odczuwalna, ponieważ stawki i sposób odbierania śmieci ma być taki sam.

Zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Gmina może bezprzetargowo zlecić swojej spółce komunalnej tylko odbiór śmieci od indywidualnych mieszkańców. Dla firm powinna ogłosić przetarg, ale tego nie zrobi, gdyż nie zna ilości wytwarzanych śmieci przez tę grupę. Przyczyna jest prosta – wcześniej nie rozróżniano tych grup i wszystko trafiało do jednej śmieciarki. W naszej gminie zostanie zastosowane więc drugie możliwe rozwiązanie – przedsiębiorcy będą musieli podpisać indywidualne umowy na wywóz odpadów ze spółką gminną lub z innym podmiotem. Do przedsiębiorców zgłoszą się firmy oferujące usługę.

Na ostatniej sesji w dniu 27 października 2016 r. Rada Miejska uchwaliła pakiet składający się z 5 uchwał dotyczących gospodarki odpadami:

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.
  2. Szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4. Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,..
  5. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Warto zapoznać się z raportem NIK – Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

smieci

20 Comments
Michał_Kleiber 06/01/2017
| |

Głosowanie odnośnie wyjścia z Selektu z mojego punktu widzenia przegraliśmy z kretesem, dokładnie nie pamiętam wyników, ale jakoś 3:17, może 5:16 ….
Czym się kierowali radni ?Nie wiem, nie byłem zwolennikiem przekazania ZUK-owi odbioru odpadów (zwyczajnie uważam, że wolny rynek i konkurencja jest podstawą), zresztą sam Prezes ZUK-u mówił wprost, że nie jest w stanie konkurować z potentatami.
Padł też koronny argument, że ZUK, to miejsca pracy dla mieszkańców gminy …..
Zwyczajnie nie przyjmuję argumentu, że ZUK-owi trzeba pomagać……
Już dziś wiemy, że ZUK nie oszacował poprawnie kosztów funkcjonowania zbiórki odpadów, a budżet co rusz dokłada kolejne, nieprzewidziane środki.
Dalej nie komentuję, mam nadzieję, że się pomyliliśmy w wąskim gronie i jednak większość miała rację.
W grudniu również RM głosowała nad statutem i tutaj kolejne dla mnie rozczarowujące rozwiązania: radni w zdecydowanej większości nie zgodzili się (chyba znowu 4:16 ?) na publikację materiałów audio z sesji (z dostępem ogólnym), i dalej chcieliśmy, żeby grupa 100 mieszkańców mogła składać projekt uchwały, niestety tutaj również porażka z kretesem. Dlaczego, nie wiem, nie rozumiem. Jestem tym rozczarowany.

M. Kaptur 05/01/2017
| |

Na ostatniej sesji burmistrz zgłosił autopoprawkę do budżetu polegającą na zwiększeniu środków na gospodarowanie odpadami o 1 838 000 zł. Radni podjęli decyzję o wyjściu Gminy z Selektu, gdyż otrzymali informację, że Gmina zrobi to lepiej i taniej. Wszystko wskazuje na to, że będziemy do tego dokładać, mimo że prezes Andrzej Strażyński zapewniał wcześniej, że ZUK jest w stanie wykonać to zadanie na dotychczasowych warunkach. Jestem tą sytuacją poważnie zaniepokojona. Czyżby jedynym beneficjentem wyjścia ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” miałby być ZUK, który nie musi z nikim już konkurować?

paw 04/01/2017
| |

Dziękuje za rozjaśnienie. Czyli ZUK był podmiotem głównym.

Zainteresowany 04/01/2017
| |

Mosińska telewizja ttvi wyemitowała filmiki, z których wynika, po pierwsze: Straż Miejska będzie kontrolować co spalamy w naszych piecach. Moje pytanie: jaki przepis prawa daje możliwości SM do penetrowania naszych pomieszczeń? Po drugie, komunikacja gminna ma być bezpłatna dla osób zameldowanych w gminie Mosina. Dotyczyłoby to, myślę, że ok. 95% podróżnych. W 2017 r. budżet gminy wyasygnuje 2.557.000zł na komunikację autobusową. Interesuje mnie ile do budżetu wpływa z biletów. Rezygnacja z opłat biletowych to jakiś absurd. Komu zabierzemy aby dopłacać kolejne setki tysięcy do komunikacji. Coś mi tu pachnie wcześnie rozpoczynaną kampania wyborczą.

paw 04/01/2017
| |

Pytanie ‘ śmieciowe” kto formalnie odpowiadał za odbiór odpadów segregowanychw Mosinie do 31XII2016. Wykonawcą był ZUK a operatorem?