Ile jest obywatelskości w budżecie obywatelskim? BOGM – II edycja

W II edycji BOGM zgłoszono 43 zadania. Weryfikację pozytywnie przeszło 36 wniosków. Przed nami głosowanie. Ono zdecyduje, czy w 2018 r. zrealizowanych zostanie 25 zadań (jeżeli w Pecnej wybrane zostanie zadanie za 80 568) czy 28 zadań (3 pozostałe wnioski w Pecnej mieszczą się w puli środków do dyspozycji sołectwa).
W I edycji były 52 zgłoszenia. Do fazy głosowania dopuszczono 39 projektów. W wyniku głosowania zrealizowanych zostanie 30 zadań.

Mieszkańcy 4 osiedli (2,3,5,7) i 16 sołectw (Babki, Baranówko, Borkowice, Daszewice, Drużyna, Dymaczewo Nowe, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Mieczewo, Radzewice, Sasinowo, Sowinki, Świątniki) już teraz bez głosowania wiedzą, co powstanie w przyszłym roku na ich terenie z drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie przyniesie odpowiedź co do przeznaczenia środków tylko w 6 jednostkach pomocniczych.
Stało się tak, gdyż w przypadku 19 jednostek pomocniczych zgłoszono tylko 1 projekt, a w Wiórku dwa, ale mieszczące się w puli przyznanych środków.
W 5 jednostkach pomocniczych (Osiedle nr 1, 4, 6 i w sołectwach Rogalin, Żabinko) do fazy głosowania przeszły po 2 projekty. Najciekawsza sytuacja jest w Pecnej. Tu mamy aż 4 projekty. 3 z nich dotyczą budynku wielofunkcyjnego, jeden monitoringu placu rekreacyjnego.

W ubiegłym roku mieszkańcy w głosowaniu decydowali o środkach w 9 jednostkach pomocniczych.

Porównując obecną edycję do poprzedniej nie dostrzegam większej mobilizacji mieszkańców. Mniej zgłoszonych wniosków i mniejsze znaczenie głosowania.
Moim zdaniem model budżetu obywatelskiego przyjęty w naszej gminie nie mobilizuje mieszkańców do działania, nie zwiększa zainteresowania sprawami gminy.
W większości przypadków projekty zgłaszane są przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub osoby ściśle z nimi współpracujące.
Kwoty przydzielone na sołectwo i osiedle stają się kolejnym funduszem sołeckim/osiedlowym.

Jakie zdania pojawiły się w II edycji BOGM?

 • remont/budowa chodnika – 4,
 • budowa oświetlenia – 3,
 • modernizacja świetlicy, utwardzenie terenu – 7,
 • monitoring – 2,
 • doposażenie placu zabaw/boiska – 9,
 • siłownia zewnętrzna – 2.

Nowe pomysły to:

 • Psi Park – inicjatywa mieszkańca Osiedla nr 3 – miałaby powstać przy Kanale Mosińskim na pograniczu Mosiny i Krosna.
 • Zadaszenie siłowni zewnętrznej – Wiórek  (siłownia będzie więc nie całkiem zewnętrzna)
 • Monitoring sołectwa Czapury – wnioskodawca (sołtys) chciałby, aby Czapury były sołectwem monitorowanym, o czym miałyby informować tablice przy wjeździe do wsi. Kamery miałyby monitorować parking kościelny, plac zabaw,  skrzyżowania Spokojnej i Poznańskiej (teren przed wejściem do szkoły), Żurawinowej i Poznańskiej, Leśnej i Poznańskiej, Gruszkowej i Wiśniowej.
  Monitorowanie (odtwarzanie obrazu post factum) ze skrzyżowań, na których nigdy nie doszło do wypadku jest pomysłem moim zdaniem kontrowersyjnym, a wydatkowanie pieniędzy publicznych na taki cel jest w mojej ocenie nieuzasadnione.
6 Comments
stingerx 18/08/2017
| |

Jak wygląda realizacja zadań w ramach BOGM za rok 2017? Z tego co pamiętam na moim osiedle przy Zespole Szkół w Krośnie miał powstać plac zabaw….generalnie znalezienie jakiejkolwiek informacji o BOGM na stronie urzędowej mija się z celem……tak na marginesie “layout” strony nadal stary i nieprzejrzysty…..trochę informacji nieaktualnych, a dla przykładu, link do kamery on-line na Gliniankach, która nie działa już chyba od pół roku to po prostu wstyd.