II sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Na ostatniej sesji Rada ustaliła wynagrodzenie burmistrza, diety radnych i ustaliła składy komisji stałych. Fragmenty dyskusji na sesji wybrał i zmontował film radny Marcin Ługawiak. To pierwsza taka relacja z obrad naszej rady. Całą sesję można obejrzeć TUTAJ

Wynagrodzenie burmistrza, dieta radnego i inne sprawy podczas II Sesji

WYNAGRODZENIE BURMISTRZA, DIETA RADNYCH I INNE SPRAWY NA II SESJI RADY MIEJSKIEJ28 listopada 2018r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w tej kadencji radni zajmowali się m.in. wysokością wynagrodzenia Burmistrza, wysokością swojej diety, powołaniem komisji Rady oraz wyborem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.I tak:- Burmistrz będzie otrzymywał co miesiąc 10 476 zł brutto.- Radni co miesiąc otrzymają ok. 1252 zł.- Radni powołali 5 komisji stałych Rady Miejskiej.- Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Andrzej Raźny.- Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano Łukasza Kasprowicza.- Trzy pozostałe komisje wybiorą przewodniczących na swoich posiedzeniach.Wybrane fragmenty dyskusji radnych znajdziecie w filmie.Przypomnijmy, że podczas I sesji Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023, która odbyła się 21 listopada 2018r. radni i Burmistrz Przemysław Mieloch złożyli ślubowanie. Następnie zostali wybrani Przewodniczący Rady – Małgorzata Kaptur i Wiceprzewodniczący – Dominik Michalak.Redakcja i montaż Marcin Ługawiak

Opublikowany przez TTVI Mosina Poniedziałek, 3 grudnia 2018

19 Comments
karp 13/12/2018
| |

To chyba pytanie o lokalne układy, które u was są dla mnie tajemnicą podobną do zagadki, gdzie się podziało stanowisko archeologiczne w Krosinku.
W poprzednim poście pisałem o śmieciach i to się chyba trochę wiąże z tym tematem. To pytanie o lojalność, a ta sądząc po wyniku wyborów u was, nie jest dzisiaj w cenie. 4 lata wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w Dopiewie. Sam się zastanawiam dlaczego szefowie nie wylali na zbity …
nielojalnych podwładnych? Czyżby podwładni byli hakerami i mieli jakieś haki na szefów? Szef waszej gminy nie przeciągnął za koniem (zgodnie z moją radą swojego zastępcy) i odczuł tego skutki. Dał mi za to radę bym szukał głowy i pokornie z niej skorzystałem. Mam teraz dwie.

karp 11/12/2018
| |

Żeby nie być karpiem gołosłownym podaję podstawę prawną moich wątpliwości:
” Art. 18b. sam. gminny
Komisja skarg, wniosków i petycji
1.
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2.
W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 przewodniczący i wiceprzewodniczący – tryb powoływania i zadania ust. 1.
3.
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.”
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-samorzadzie-gminnym/art-18b/

karp 11/12/2018
| |

Tak na marginesie zastanawiam się czy jeśli skarga wpłynęła w tej kadencji, to czy Komisja Rewizyjna jest właściwą do jej rozpatrzenia? Przypuszczam, że wątpię.

karp 10/12/2018
| |

Widzę, że Rada nowej kadencji znowu boryka się z najdłuższą skargą nowoczesnej Europy. Państwo radni zasłużyli na piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=geVYIHOat5o

karp 05/12/2018
| |

Chłopaki nie płaczą. Mosińskie jednak zapłakały nad utraconymi korzyściami i to trochę przesadnie. Po ciemku(po 16) można pomylić żwir z asfaltem, a mamuta z pterodaktylem, więc ktoś chyba przesadził z tymi utraconymi.Kręcąc się przy gminie można raczej zyskać.Spóźnione życzenia dla mosińskich górników z okazji Barbórki.

karp 04/12/2018
| |

Z tego nagrania może wynikać, że najwięcej korzyści z powodu wyboru do RM Mosina
stracili dwaj radni o takich samych imionach. Żaden jakoś nie wpadł na to, że można nie kandydować i nie tracić potencjalnych korzyści.Mogą nie wiedzieć, że niekandydowanie jest prawnie dozwolone.

karp 04/12/2018
| |

Dieta radnym się należy i basta. Za utracone korzyści. Hipotetycznie można sobie
wyobrazić sytuację, że radny w związku z wykonywaniem mandatu otrzymuje jakąś koncesję, bez decyzji środowiskowej. Moim zdaniem w takiej sytuacji dochodzi do przysporzenia korzyści i co wówczas? Będzie płacił dietę gminie?

karp 04/12/2018
| |

Krótko o sprawie utraconych korzyści. W Luboniu po 16 jest już ciemno i się nie fedruje. Szkoda oczu.