Idź na zebranie, bo zdecydują bez Ciebie

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie aktywności obywatelskiej  jest jednym z zadań własnych gminy (art. 7 ust. 17 ustawy o samorządzie gminnym). Ubolewam nad tym, że budżet obywatelski, na który zostało wyasygnowane 2,2 mln zł, tej aktywności nie pobudził i nie wzmocnił. Dotychczasowa formuła nie była idealna, o czym świadczy niewielkie zainteresowanie głosowaniem w ubiegłym roku.
Szansa by włączyć mieszkańców w zarządzanie częścią środków budżetowych została zaprzepaszczona ostatecznie w tym roku. Z uwagi na zmiany w prawie utrzymanie rozdrobnionego do poziomu sołectw modelu  nie było możliwe. Pół miliona złotych dopisano więc do środków do dyspozycji sołectw.
Mimo prośby skierowanej do Zastępcy Burmistrza Przemysława Mielocha, by opracować i podać  do publicznej wiadomości zasady dysponowania kwotami tzw. budżetu obywatelskiego, informacja taka się nie ukazała.

Właśnie odbywają się zebrania, na których obecni zdecydują o przeznaczeniu następujących środków:

  1. funduszu sołeckiego – (21 sołectw) w wysokości od 10 827 zł w najmniejszym sołectwie Baranówko do 37 726 zł w największych sołectwach: Krosno, Czapury, Pecna, Daszewice, Rogalinek, Krosinko, Wiórek.
  2. tzw. mały fundusz na cele statutowe
    (21 sołectw) – 5 zł na mieszkańca, ale nie mniej niż 2 tys. zł i nie więcej niż 8 tys. zł
    (7 osiedli) – od 3 tys. zł (osiedle nr 7) do 12 tys. zł (osiedle nr 3 i 4)
  3. środki z tzw. budżetu obywatelskiegood 5 tys. zł w najmniejszych osiedlach i sołectwach do 43 tys. zł w Krośnie, 42 tys. zł w Pecnej i Czapurach.

Mieszkaniec udający się na zebranie nie wie, jakie środki są do podziału, bo nigdzie nie zostało to ogłoszone. Na zebranie więc nie pójdzie, lub będzie obecny, ale nieprzygotowany do podejmowania takich decyzji.  Z ulgą przyjmie więc propozycje sołtysa, bo on będzie najlepiej zorientowany w temacie.
Wcześniej mieszkańcy mogli się wykazać inicjatywą – wymyślić zadanie, zbadać, czy mieści się w kwocie do dyspozycji sołectwa/osiedla, zainteresować pomysłem innych mieszkańców (podpisu poparcia pod wnioskiem). Urzędnicy weryfikowali zgłoszone projekty (zawsze kilka nie uzyskiwało akceptacji). Na koniec mieszkańcy poprzez głosowanie dokonywali wyboru zadania.

Teraz inicjatywa obywatela naszej gminy zostaje zredukowana do minimum.
Mam żal do burmistrza, że nie dopilnował, aby informacja o zmianie sposobu dysponowania kwotą na tzw. budżet obywatelski ani kwoty do dyspozycji danej jednostki  zostały podane do publicznej wiadomości na stronach gminy ani w Informatorze Mosińskim. Po to  Informator trafia do każdej rodziny, aby mieszkańców dobrze informować. W ostatnim numerze takiej informacji nie było.

Gdyby mieszkańcy wiedzieli, że do nich zależy decyzja, na co wydać np. w Krośnie 90 tys. zł przyszłoby ich prawdopodobnie więcej i część z nich miałaby swoje pomysły na wydatkowanie kwoty.

Część zebrań już się odbyła – w Rogalinie, w Radzewicach, na Osiedlu nr 1 “Śródmieście”, w sołectwie Drużyna/Nowinki,  w Żabinku.

Dzisiaj  będzie miało miejsce zebranie w Mieczewie,  jutro w Świątnikach, pojutrze w Babkach i na Osiedlu nr 2 “Czarnokurz”, 17.09 w Czapurach, 18.09 w Borkowicach, Daszewicach, 19.09 ma Osiedlu nr 3 w Mosinie, 20.09 w Krośnie i na Osiedlu nr 5 w Mosinie, 21.09 w Rogalinku i na Osiedlu nr 6, 25 na Osiedlu nr 4, 26.09 w sołectwie Baranówko i Sowinki.

Oto cele, którym miał służyć budżet obywatelski – uzasadnienie do uchwały przekazanej radnym w maju 2018 r.

Od sześciu lat Kórnik realizuje swój budżet obywatelski – https://kornik.budzet-obywatelski.org/

Wcześniejsze artykuły na temat budżetu obywatelskiego w Mosinie:

Co dalej z budżetem obywatelskim?

Beton. Równi i równiejsi, czyli BOGM w praktyce

Ile jest obywatelskości w budżecie obywatelskim? BOGM – II edycja

BOGM – 30 projektów zostanie zrealizowanych

 

9 Comments
Abc 29/09/2018
| |

Nauczyciele, politolodzy, socjologowie i psycholodzy. Gdzie specjaliści od zarządzania, inwestycji, planowania przestrzennego itd? Kto ma prawdziwie zarządzać gminą?

29/09/2018
| |

Mieszkam w Wiórku. Nie miałam szansy wypowiedzieć się na temat przeznaczenia pieniędzy do dyspozycji naszego sołectwa, bo sołtys nie przekazał informacji o zebraniu do burmistrza i nie ukazało się na stronie internetowej gminy. Wiem, że w statucie jest taki obowiązek zapisany. Uważam, że doszło do zaniedbania ze strony sołtysa, albo do celowej manipulacji. Pomijanie lub ograniczanie dostępu mieszkańcom do takiej ważnej informacji jest bulwersujące. Czy uchwały nieprawidłowo zwołanego zebrania są w takiej sytuacji ważne. Czy jest to możliwe, że sołtys, który jest jednocześnie radnym od wielu lat może nie znać prawa lub je ignorować. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Gdyby był budżet obywatelski taki jak ostatnio mogłabym zagłosować. Teraz nie maiałam tej możliwości.

z Krosna 18/09/2018
| |

Ktoś raz napisał taką bzdurę, która jest powielana w nieskończoność, że budżet obywatelski jest procesem…

Co mamy na ten temat na stronie Sejmu?
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&litera=B

“Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne (indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje). Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego. Miasta, które jako jedne z pierwszych wprowadziły budżet obywatelski to Sopot, Bydgoszcz, Elbląg. Od 2013 roku budżety obywatelskie wdrażane są w bardzo wielu miastach i gminach w Polsce. Budżet obywatelski nie ogranicza kompetencji i uprawnień władz lokalnych, które weryfikują zgłaszane propozycje projektów inwestycyjnych. Obecnie wielkość budżetów obywatelskich (w przypadku dużych miast) wynosi średnio 6 mln zł.
Autor: Kamilla Marchewka-Bartkowiak “

karp 18/09/2018
| |

Wszystkie siły polityczne rywalizujące w wyborach powinny starac się pozyskac głos mieszkańca Rogalina, który zapewnił quorum na zebraniu. Nie żaden Waldemar,ale to jest właśnie najważniejszy mieszkaniec gminy Mosina, z największą siłą głosu. Wystarczy namierzyc gościa, przekonac i wybory wygrane.
http://bip.mosina.pl/bip/jednostki-pomocnicze/solectwa/solectwo-rogalin/protokoy-z-zebra-wiejskich1/protok-z-zebrania-wiejskiego-soectwa-rogalin-w-dniu-31.08.2018-r..html