Gratulacje dla sportowców, podziękowania dla organizacji

Na wczorajszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie sportowcom wręczono nagrody i stypendia sportowe.
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina o przyznaniu nagród i stypendiów

Organizacje pozarządowe  aktywnie współpracujące z gminą otrzymały natomiast podziękowania.
Zachęcam do  obejrzenia podlinkowanych wyżej materiałów.

Młodym sportowcom, którzy są nie tylko chlubą swoich rodziców, ale również całej naszej gminy, Trenerom i Rodzicom serdecznie gratulujemy osiągnięć sportowych.

Organizacjom, które przy udziale dotacji z budżetu gminy realizują zadania publiczne Burmistrz Gminy Mosina i Rada Miejska w Mosinie  złożyli podziękowania:
Dziękujemy za partnerską współpracę z samorządem Gminy Mosina w rozwiązywaniu problemów
i wzbogacanie oferty dla mieszkańców, 
za podejmowanie cennych inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności Gminy Mosina, dziękujemy za zaangażowanie, poświęcanie czasu, energii oraz własnych środków.
Aktywność, poczucie szczególnej odpowiedzialności społecznej, bezinteresowność w działaniu na rzecz innych to Państwa znaczący wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego naszej Gminy.