Gospodarowanie odpadami w Luboniu

Luboń wystąpił z Selektu i od 1 stycznia 2014 r. samodzielnie gospodaruje odpadami komunalnymi.
Luboń ma podobną ilość mieszkańców jak gmina Mosina, zajmuje jednak niewielką w porównaniu do naszej gminy powierzchnię 13,5 km² (gmina Mosina 171 km²). Ta różnica ma duże znaczenie, ponieważ tam mamy do czynienia ze zwartą zabudową miejską – a u nas w większości z rozproszoną zabudową wiejską.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte  w  dokumentach:

  1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Luboń za 2014 r.
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Luboń za 2015

Z opracowań nie wynika, jaki dochód uzyskuje miasto Luboń ze sprzedaży odpadów wysegregowanych.

[table id=23 /]

Jak widać z dostępnych danych Luboń ma problem ze ściągalnością opłat.
Według danych Selektu ściągalność opłat w naszej gminie wynosi ok. 87 %.

Moim zdaniem trudno będzie, patrząc na doświadczenie Lubonia, tak zorganizować gospodarowanie odpadami, aby do tego obszaru nie dopłacać z budżetu.
Burmistrz i jego zastępca są optymistami.

lubon-cennik-odpady

0 Comments

No Comment.