Gospodarka odpadami w I kwartale 2017

Do 26 kwietnia 2017 r. zostało złożonych 7 760 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną ilość mieszkańców 27 083 osoby.
Na dzień 31.12.2016 r. na terenie gminy były zameldowane 30 902 osoby. Wg szacunków na terenie gminy mieszka dodatkowo ok. 4,5 tys. osób niezameldowanych.
Stąd wniosek, że wielu mieszkańców nie złożyło jeszcze deklaracji.

Wg stanu na dzień 26 kwietnia 2017 r. wpływy z opłat wyniosły 1 154 733,82 zł, natomiast zaległości 78 493 zł.

 • 490 980,35 zł  – kwota zapłacona PUK za odbiór odpadów i prowadzenie PSZOK-a,
 • 566 309,96 zł –  kwota dla RIPOK za przetwarzanie dostarczonych odpadów,
 • 46 088,57 zł – kwota dla ZUK i RIPOK za odpady z terenów komunalnych,
 • 8 439,66 zł – kwota dla ZUK za usuwanie dzikich wysypisk.

Czyli razem wszystkie opłacone faktury za I kwartał 2017 r. to kwota 1 111 818,54 zł
Wpływy za surowce wtórne – odpady zebrane selektywnie  – wyniosły     17 775,24 zł

W I kwartale 2017 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odebrało:

 • 2 070,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych + 65,85 Mg z terenów komunalnych
 • 115,26 Mg mebli i innych odpadów wielkogabarytowych + 7,8 Mg PSZOK
 • 46,74 Mg papieru i makulatury,
 • 106,86 Mg tworzyw sztucznych,
 • 138,98 Mg szkła.

W PSZOK – u zgromadzono:

 • 0,12 Mg leków + 0,20 Mg leków odebranych z aptek,
 • 0,44 Mg opakowań zawierających substancje niebezpieczne,
 • 3,32 Mg odpadów budowlanych,
 • 5,26 Mg zużytych urządzeń elektrycznych,
 • 2,62 Mg zużytych opon,
 • 20,8 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Objaśnienie skrótów:
Mg – 1 tona=1000 kg
RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier SELEKT w Piotrowie Pierwszym,
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na terenie ZUK, Mosina, Sowiniecka,
PUK – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mosinie,
ZUK – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mosinie.


Źródło informacji: TUTAJ

1 Comments
karp 08/05/2017
| |

Mała pomyłka. Zamiast 4.5 miliona powinno byc chyba 4.5 tys. osób niezameldowanych. Chyba, że macie taki niespotykany przyrost naturalny. 🙂