Gospodarka nieruchomościami bez Rady

Od 9 lat nieruchomościami gminnymi zarządza jednoosobowo burmistrz. Decyduje o nabywaniu, zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmie. Gdyby zechciał mógłby również przekazać komuś w formie darowizny dowolny składnik mienia gminnego.

Trochę historii

Jest to możliwe, dlatego, że 29 grudnia 2011 r. radni lekkomyślnie wyzbyli się wszelkich praw w gospodarowaniu nieruchomościami. Podjęcie uchwały poprzedziła długa dyskusja (str. 34-55)
Krytycznie wobec propozycji przygotowanych przez Kancelarię Sowisło &Topolewski wypowiadali się wtedy:
Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz, Jan Marciniak, Piotr Wilanowski i Małgorzata Twardowska. Uchwała została podjęta 12 głosami “za” przy 7 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
Przy jej uchwalaniu było siedmioro obecnych radnych: Jan Marciniak, Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz, Waldemar Waligórski, Waldemar Wiązek, Wiesława Mania, Ryszard Rybicki.

Skutki uchwały

Uchwała ta pozwala burmistrzowi nie tylko sprzedawać i kupować, wydzierżawiać, oddawać w najem, przekazywać w formie darowizny, czy użyczenia, ale dopuszcza nawet ustanowienie hipoteki na gminnych nieruchomościach jako zabezpieczenie dla kredytu.
W omawianej uchwale Rada zobowiązała burmistrza do składania półrocznych sprawozdań z jej realizacji, burmistrz je składa, ale są one niepełne.
Uwzględniają zbycie mienia, ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, nabywanie i przejęcie nieodpłatne mienia, ale pomijają zupełnie kwestie dzierżawy, najmu i wpływów do budżetu z tego tytułu.

Jak wynika z wykresu Gmina Mosina posiada 201 ha gruntów rolnych. Niestety z przedłożonych do tej pory informacji nie wynika, jaka część tego zasobu jest dzierżawiona i jaki to zapewnia gminie dochód.

W Kórniku jest inaczej

W Kórniku w obrocie prawnym jest uchwała z 2005 r., która zostawia swobodę organowi wykonawczemu tylko w pewnych granicach.

§ 2
1. Zgoda Rady Miejskiej na  nabycie, zbycie, zamianę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz wydzierżawianie i najem nieruchomości  wymagana jest jeżeli cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy lub wartość praw – przed zastosowaniem ewentualnych bonifikat –  przekracza kwotę 50.000,-PLN
§ 13
1. Rada Miejska w Kórniku może zażądać w każdym czasie informacji o stanie gospodarowania zasobem nieruchomości.
2. Burmistrz Gminy przedstawi Radzie Miejskiej w Kórniku informację, o której mowa w ust. 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Radę stosownego ustalenia 

W Gminie Kórnik sprawozdania z zarządzania nieruchomościami są rzeczowe i skrupulatne.
Jest to widoczne w:
INFORMACJI O STANIE MIENIA
i w Raporcie o stanie gminy Kórnik – str. 93 – 108

W naszym ubiegłorocznym raporcie temat gospodarowania mieniem został zaledwie muśnięty, a w tegorocznej Informacji o stanie mienia przedstawiony fragmentarycznie i bez zrozumienia wagi tematu.

Jesteśmy wyjątkiem

W 15 gminach powiatu poznańskiego rada podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie, nabycie nieruchomości przez wójta/burmistrza.
Tylko w gminach: Mosina i Murowana Goślina radni zrezygnowali całkowicie ze swoich uprawnień.

Gmina:Decyduje:przykładowe uchwały:
1Kórnikradaw sprawie kupna nieruchomości
w sprawie kupna nieruchomości
przejęcie prawa użytkowania wieczystego
burmistrzUchwała Nr XLIII/ 472 /2005
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 lipca 2005 r.
2Bukradawyrażenie woli nabycia nieruchomości
wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy
3Czerwonakradawyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości
4Dopieworadaw sprawie sprzedaży nieruchomości
5Kleszczeworadawyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
6Pobiedziskaradawyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
7Kostrzyn radawyrażenie zgody w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
8Komornikiradawyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
9Swarzędzradawyrażenie zgody na najem
dzierżawa
10Tarnowo Podgórneradadarowizna
zezwolenie na sprzedaż
11Rokietnicaradawyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej
Zgoda na nabycie nieruchomości
12Stęszewradawyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
13Lubońradawyrażenie zgody na najem w trybie bezprzetargowym
dzierżawa
14Suchy Lasradawyrażenie zgody na dzierżawę
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości
15Puszczykoworadawyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę
1Mosinaburmistrzuchwała z 29.12.2011 r.
2Murowana Goślinaburmistrzuchwała z 25.11.2013 r.

Co dalej?

Od dłuższego czasu mówi się w Radzie o konieczności zmiany tej ustawy.
Czy Rada Miejska w Mosinie odzyska choćby w części wpływ na gospodarowanie nieruchomościami, czas pokaże.

15 Comments
Ewka 03/06/2020
| |

Im więcej ludzi tym bardziej rozmyta odpowiedzialność.

karp 25/05/2020
| |

Kto wie czy kancelaria lub prezes, obecny tam gdzie ona, nie byli rozsadnikiem pomysłów tego typu.
Jeszcze kilku lat i Radzie pozostałaby obsługa przycisku za. W każdym razie mają duży talent w wyciąganiu środków od gmin. Przypomnę, że w Dopiewie wzięli 40 tys. za tzw. audyt, po odejściu Strażyńskiego i potwierdzali, że to informacja publiczna. Potem w WSA reprezentowali Dopiewo w sądzie twierdząć, że to audyt w myśl Ustawy o finansach publicznych. Przegrali nie tylko ze mną, ale pieniądze i tak skasowali.
Dobrze, że nie nabili pani Springer we ” wprowadzenie nowych usług prawnych, z wykorzystaniem immersyjnej (wirtualnej) sali sądowej oraz z wykorzystaniem immersyjnej (wirtualnej) metody relaksacyjnej”. W Mosinie “relaksowali” głównie radnego Kasprowicza.
https://gloswielkopolski.pl/miliony-z-urzedu-marszalkowskiego-dla-poznanskiej-kancelarii-bezzasadne-to-efekt-kilkumiesiecznej-kontroli-cba/ar/c1-14988542

kogut 25/05/2020
| |
karp 24/05/2020
| |

Mam pytanie kiedy pojawiła się w Mosinie ta kancelaria?Czy czasem nie była w pakiecie z byłym prezesem ZUK?