Góra urodziła mysz

geoportal.mosina.pl

Od 2012 r. w kolejnych budżetach rezerwowano pieniądze na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS. Rozpoczęcie prac przekładano z roku na rok.
Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 260 tys zł i wyłoniona w przetargu firma
OPEGIEKA Sp. z o.o. za 697 410,00 zł wykonała zadanie wielokrotnie przesuwając termin zakończenia prac. Wdrażanie rozpoczęto latem 2018 r.

Chciano wytworzyć coś nieszablonowego dedykowanego tylko naszej gminie. Problem w tym, że efekty tego autorskiego rozwiązania są póki co nieciekawe, nieadekwatne do zainwestowanych środków.

W 2019 roku, by system udoskonalić gmina zamówiła w firmie MGGp Aero Sp. z o.o. za 78 720,00 zł ortofotomapę.
Na dziś ortofotomapa na geoportal.mosina.pl nie prezentuje się dobrze. Prawdopodobnie zadanie nie zostało ukończone, bo ortofotomapa w gminnym serwisie wygląda zdecydowanie gorzej niż w tym wytworzonym przez Geosystem mosina.e-mapa.net, za który Gmina nie zapłaciła ani złotówki.


Jeszcze jeden przykład:


Fragment Mosiny, który zmienia się w szybkim tempie. Na miejscu niskiej zabudowy powstał wielki obiekt w sąsiedztwie Kokotka – Mosinova.
W darmowym serwisie możemy obejrzeć obiekt w fazie zaawansowanej budowy, widać nie tylko granice działki, ale i obrys budynku wynikający z pozwolenia na budowę. Możliwości tej mapy są dużo większe.
Zdjęcie poniżej pokazuje maksymalne powiększenie i dużą szczegółowość.

http://mosina.e-mapa.net/
http://www.geoportal.mosina.pl/
To zdjęcie z gminnego serwisu – Jest to maksymalne powiększenie. W lewym dolnym rogu widać budynek KOKOTKA i powyżej działkę, na której powstaje Mosinova. Gminny system nie ma wprowadzonych decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez Starostę. Dzięki temu obserwujemy w tym miejscu nieistniejącą już zabudowę i brak jakiejkolwiek informacji o nowym obiekcie. To można uznać za zaletę, jeżeli ktoś interesuje się historią. Jednak od Urzędu Miejskiego oczekuję, żeby był na bieżąco, żeby działał sprawnie i nowocześnie. Niestety to przerasta możliwości naszego magistratu.

17 Comments
karp 13/11/2021
| |

To z “przyczyn niezależnych” odbieram tak, że władze Mosiny nie były w zmowie z hakerami.
Nie pomogły im, ale też zbytnio nie utrudniły tego, żeby skutki były odczuwalne do dziś.
W tym czasie burmistrz robił też niefortunne ruchy kadrowe polegające między na wysłaniu pani Sekretarz do ZUK. Dziwne zarządzanie kryzysem.

karp 11/11/2021
| |

“Na dziś ortofotomapa na geoportal.mosina.pl nie prezentuje się dobrze.”
Na dziś nie prezentuje się wcale. Od 2 miesięcy Mosina nie ma systemu informacji przestrzennej.
Szkoda, że nikogo nie interesuje dlaczego.

Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina 20/05/2020
| |

Góra urodziła mysz, ale martwą. Wieloletnie bujanie się z prostą sprawą świadczy o niemocy magistratu. W poprzedniej kadencji namawiałem burmistrza P. Mielocha, aby spotkał się z prezesem Geosystemu w celu omówienia przygotowania odpowiednich narzędzi. Zapewne mówiła o tym pani Przewodnicząca. Kierownik od planowania przestrzennego, której już nie ma, ale tez chyba i referat Geodezji latami nieskutecznie żgali temat. Po przyjściu Pani Tytyk również naświetliłem jej potrzebę kontaktu z Geosystemem. Niestety, brak reakcji. Nie ma narzędzi i nie ma pani TYTYK.

Prawda i tylko prawda 14/05/2020
| |

Święta prawda!

karp 14/05/2020
| |

Ja widzę dużą determinację UM Mosina w nieujawnianiu rejestru mienia komunalnego. Myślę, że taka baza istnieje, bo jednak trudno zakładać, że urzędnicy kompletnie nic nie robią. Przełożeni muszą mieć jakiś ważny powód i woleliby dopłacić milion niż ujawnić rejestr. Z e-mapą mieliby ten kłopot, że oni to narzucają.