Gmina wyemituje 13,5 mln obligacji

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie jest projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Radni na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie go zaopiniowali.
Sytuacja finansowa gminy Mosina jest dobra, ale kwota obligacji jest duża. Tylko raz w 2010 r. Gmina Mosina wyemitowała więcej obligacji.


W 2017 r. spłacamy obligacje z 2010 i 2011 roku. W 2018 r. będziemy spłacać obligacje zaciągnięte w latach 2013-2015.

Oprócz obligacji spłacamy pożyczki zaciągnięte na konkretny cel. W tym roku łącznie (obligacje i pożyczki) musimy spłacić 7,2 mln zł.

Na koniec roku 2017 zadłużenie naszej gminy wyniesie 28 937 478,22 zł.

8 Comments
Andrzej Raźny radny 03/10/2017
| |

Witam, pragnę krótko wypowiedzieć się na temat obligacji.
Nie ma sensu zanudzania Państwa wyliczeniami dotyczącymi porównań z latami dawnymi. Obligacje stanowią uzupełnienie zdolności inwestycyjnej Gminy, bowiem umożliwiają sfinansowanie części wydatków. Moje obawy odnośnie emisji dotyczą tego czy jesteśmy w stanie zrealizować finansowo wszystkie zaplanowane inwestycje. W roku ubiegłym gmina wykorzystała 57 % zaplanowanych na inwestycje środków a część środków z wyemitowanych w 2016 roku obligacji „leżała na koncie”(z tego powodu zagłosowałem przeciwko absolutorium za 2016 rok dla Burmistrza Gminy, bowiem mieszkańcy oczekują inwestycji i należy robić wszystko aby efektywnie inwestycje corocznie realizować ).
Mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej z wykorzystaniem środków na inwestycje i tym samym emisja obligacji okaże się potrzebna( od wyemitowanych obligacji i trzeba płacić odsetki).
Obligacje wyemitowane w tym roku mają jeden niezaprzeczalny atut dla bieżących finansów Gminy- wykup obligacji czyli spłata pożyczonej w tym roku kwoty nastąpi w latach 2021 -2022 (czyli będzie stanowiła problem przyszłych włodarzy Gminy wyłonionych w wyborach w 2018 roku).

Maria 29/09/2017
| |
Jerzy Ryś 29/09/2017
| |

By móc porównywać siłę nabywczą pieniądza w zaciągniętych kredytach w 2010 roku należy skorzystać z kalkulatora pokazanego tutaj: http://banknotypolskie.pl/kalkulator/
Więcej informacji na temat obligacji dla jst tutaj: http://aesco.com.pl/finansowanie/obligacje-komunalne/
W każdym razie, 17 mln zł w 2010 roku to naprawdę duuużo pieniędzy obecnie…
Po emisji obligacji w ilości przyjętej przez Radę, zadłużenie gminy wzrośnie do nieco ponad 20%. Patrząc na średnie zadłużenie gmin, które wynosi powyżej 30% (w miastach ten wskaźnik jest jeszcze większy) należy przyjąć, że zadłużenie Gminy Mosina jest na poziomie naprawdę bardzo bezpiecznym.

Jestem z miasta 29/09/2017
| |

To zła, bardzo zła decyzja.