Gmina sprzedaje, kupuje, pozyskuje…

W 2016 r. Gmina Mosina sprzedała 24 działki za łączną kwotę 2,9 mln zł. Działki na terenie Mosiny sprzedawano za 202 – 245 zł za 1 m2, w Krosinku za 108 – 145 zł za m2, w Czapurach 157 – 241 za m2, w Dymaczewie Starym za 69-75 zł za m2. W porównaniu z 2015 r. uzyskano wyższy o 1,4 mln zł dochód ze sprzedaży mienia. Jednak z wykresu powyżej widać wyraźnie, że nie jest to tak znaczące źródło dochodów jak w latach poprzednich.

Warto podkreślić, że Gmina przejęła w 2016 r. na własność od Skarbu Państwa ok. 14 ha gruntu. W większości są to fragmenty ulic, np. ul. Skrajna w Mosinie. Wśród pozyskanych przez Gminę działek jest 2 ha gruntu rolnego w Radzewicach, oraz droga dojazdowa do Święconki w Radzewicach:

 

 

 

 

 

 

 

Gmina przejęła także działkę na rogu ul. Leszczyńskiej i Akacjowej w Mosinie, na której stoi figura MB z Lourdes.

Ciekawostką jest przejecie alei na osi pałacu w Rogalinie wiodącej do Kaplicy św. Marcelina.

Gmina stała się także właścicielem fragm. ul. Torowej (swoją drogą ciekawe, jak przeprowadzono budowę chodnika na gruncie, który nie miał uregulowanych spraw własnościowych!!!) oraz teren między ulicą Torową a torami o długości 182 m i szerokości 19 m.

 

1 Comments
JN 26/02/2017
| |

Po co gminie ta aleja w Rogalinie w strefie ochrony konserwatorskiej? Chyba że liczy na dochód z parkingu.